Dačice - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

JménoFunkceTelefon / E-mail
Gřunděl Pavel, Bc., DiS.dovozy vozidel, vedoucí odboru384 401 247
702 201 384
dovozy@dacice.cz
Vacek Karelevidence vozidel, technik384 401 258
vozidla1@dacice.cz
Urbánek Pavel, Mgr.přestupky384 401 268
721 967 661
prestupky2@dacice.cz
Nekulová Lucie, Bc.přestupky, TAXI384 401 246
702 177 519
bodovy.system@dacice.cz
Dohnal Petrzkušební komisař, evidence vozidel384 401 260
725 882 600
komisar@dacice.cz
Svobodová Bohumilaevidence vozidel384 401 258
vozidla2@dacice.cz
Straka Jaroslavsilniční hospodářství384 401 245
602 113 586
siln.hosp2@dacice.cz
Šindelářová Lucieřidičské průkazy384 401 259
prukazy@dacice.cz
Procházka Martinsilniční hospodářství384 401 245
725 976 885
siln.hosp@dacice.cz

Aktuální přítomnost úředníků na odboru

Sídlo odboru: Krajířova 27/I (Starý zámek), 380 13  Dačice

Objednávky na odbor dopravy 
objednávky on-line, evidence vozidel a řidičů 

Odbor dopravy - náplň činnosti

 • projednávání přestupků v oblasti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu včetně správního trestání
 • projednávání přestupků vzniklých porušením zákona o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla, včetně správního trestání
 • odnímání a vracení řidičských oprávnění a řidičských průkazů,
 • přezkušování odborné způsobilosti absolventů autoškol a řidičů,
 • metodické vedení a pomoc autoškolám,
 • vydávání národních a mezinárodních řidičských průkazů,
 • vydávání osvědčení odborné způsobilosti řidičů,
 • výdej dat z registru řidičů,
 • výdej náhradních dokladů za doklady poškozené, odcizené nebo zničené,
 • registrace vozidel, změny, odhlašování do obvodu působnosti jiné obce
  s rozšířenou působností,
 • vyřazování vozidel z registru silničních vozidel (zánik, trvalé vyřazení)
 • dovozy, přestavby, výdej registračních značek za registrační značky poškozené, odcizené nebo zničené,
 • výdej dat z registru vozidel,
 • evidování osob podnikajících v taxislužbě včetně vydávání průkazů řidičů taxi
  a provádění státního odborného dozoru,
 • evidování stanic měření emisí, vydávání rozhodnutí o osvědčení a oprávnění
  k jejich provozování a provádění státního odborného dozoru,
 • správní úřad a speciální stavební úřad ve věcech silnic II. a III. tř. a místních komunikací na území města – stanovení dopravního značení, povolování zvláštního užívání a uzavírek, překopy, pevné překážky, řízení na dopravní stavby dle silničního zákona,
 • zajištění agendy BESIP,
 • dopravní obslužnost,
 • poskytování informací na svém úseku podle zák. č. 106/1999 Sb.  
   

Od října 2021 přibyly nové zkušební otázky - NOVÉ 

Ministerstvo dopravy spolu s Asociací autoškol a Policií ČR dne 8.9.2021 představilo 35 nových zkušebních otázek pro žadatele o řidičská oprávnění, které budou do eTestů zařazeny od října 2021. Nové zkušební otázky se zaměřují na častější dopravní situace např. je zde více otázek k cykloinfrastruktuře nebo specifickým klimatickým podmínkám (např. sníh na vozovce) atd. Soubor otázek ke stažení (4.35 MB).

Platnost řidičáků a technických prohlídek je prodloužena  
Propadnuté řidičské nebo profesní průkazy či technické prohlídky vozidel se prodlužují o 10 měsíců. Prodloužení se týká dokladů propadlých v období od 1. září 2020 do 30. června 2021. Platnost českých průkazů, technických prohlídek či licencí je prodloužena o 10 měsíců v celé Evropské unii ode dne jejich původní platnosti. Prodloužení platnosti dokladů je dalším krokem ke snížení mobility občanů v rámci protiepidemických opatření proti Covidu-19. Lidé mohou evropské nařízení využívat od 6. března 2021. Další informace zde

 

Žádosti - silniční hospodářství

informace

Bodové hodnocení

Formuláře odboru dopravy: