Dačice - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

JménoFunkceTelefon / E-mail
Šťastný Martin, Bc.vedoucí odboru384 401 294
dotace@dacice.cz
Sedláček Zdeněkinvestiční výstavba384 401 287
investice@dacice.cz
Fabešová Lenka, DiS.investiční výstavba, dotace384 401 288
projekty@dacice.cz
Štefl Miroslavinvestiční výstavba384 401 287
investice2@dacice.cz

Aktuální přítomnost úředníků na odboru

Sídlo odboru: Krajířova 27/I (Starý zámek), 380 13  Dačice, 2. patro

Odbor dotací a investic - náplň činnosti

  • příprava a realizace investic města,
  • vyhledávání a zajišťování dotací pro město,
  • administrace investičních akcí,
  • organizační zajištění investičních akcí,
  • evidence smluv souvisejících s pořízením investice (sledování výnosů a nákladů včetně jejich plánování),
  • zajišťování podkladů pro zadávání zakázek podle zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek,
  • zastupování města v hodnotících komisích u zakázek vyhlášených organizací založenou městem Dačice na pořízení investičního majetku charakteru stavby,
  • poskytování informací na svém úseku podle zák. č. 106/1999 Sb. 

 

Obdržené dotace - přehled získaných dotací v jednotlivých letech, informace o realizaci aktuálních podpořených projektů