Dačice - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

USNESENÍ 42.zasedání rady města Dačice
konané dne 18.5.2016 v zasedací místnosti rady


1115/42/RM/2016 Smlouva o partnerství s MAS Česká Kanada o.p.s. při zpracování MAP Dačice - CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000084
I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o partnerství mezi Městem Dačice a MAS Česká Kanada o.p.s. pro zpracování místního akčního plánu rozvoje vzdělávání CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000084 v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

II. Rada města pověřuje starostu podpisem smlouvy o partnerství mezi Městem Dačice a MAS Česká Kanada o.p.s. pro zpracování místního akčního plánu rozvoje vzdělávání.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]Ing. Karel Macků, starosta
Bc. Miloš Novák, místostarosta