Dačice - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

USNESENÍ 95.zasedání rady města Dačice
konané dne 30.11.2017 v zasedací místnosti rady


 

2216/95/RM/2017 Poskytnutí účelové neinvestiční dotace
I. Rada města schvaluje přijetí účelové neinvestiční dotace ve výši 31.527 Kč, která byla poskytnuta městu Dačice Krajským úřadem Jihočeského kraje dotačním dopisem ev. č. 27632/2017 na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí, (dále jen JSDH) na rok 2017.
[Výsledek hlasování:Pro: 4, Proti: 0, Nehlasoval:0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]

 

2217/95/RM/2017 Rozpočtové opatření č. 28/2017
I. Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 28/2017 v těchto objemech: příjmy 31.527,00 Kč, výdaje 31.527,00 Kč, financování 0,00 Kč.
[Výsledek hlasování:Pro: 4, Proti: 0, Nehlasoval:0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]


Ing. Karel Macků, starosta
Bc. Miloš Novák, místostarosta