Dačice - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Nařízení města č. 1/2010


Rada města Dačice se usnesla dne 13. 1. 2010 vydat dle §27 odst. 5 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 11 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
a § 102 odst. 2, písm. d), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení města Dačice: 

Čl. 1

Úseky místních komunikací, na kterých se po jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí, jsou uvedeny v příloze tohoto nařízení.

 
Čl. 2

Tímto nařízením se ruším Obecně závazná vyhláška Rady města č. 4/99.

 
Čl. 3
Účinnost

Toto nařízení města nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho zveřejnění.

 

 

Rudolf Hájek, starosta
Pavel Habr, místostarosta

 

Příloha č. 1 - úseky místních komunikací 

Příloha č. 2 - plánek místních komunikací