Dačice na facebooku

Staňte se fanouškem Dačic na facebooku

Fulltextové vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Soutěžní foto 7b - U třech křížů

Firmy v naší obci

Firmy v naší obci - logo

Katalog firem

Nabízíme všem podnikům, řemeslníkům, živnostníkům a firmám se sídlem či trvalým bydlištěm na území města Dačice bezplatný záznam do Katalogu firem na webu města. Údaje ke zveřejnění zasílejte na kultura@dacice.cz.

Zajímavé odkazy

Mikroregion Dačicko

JIKORD, s.r.o.

MAS Česká Kanada - logo

Česká Kanada - webové stránky

Svaz měst a obcí  Jihočeského kraje

Sdružení historických sídel a měst

Kostkový cukr Juliana

3D Kino Dačice

 

Obsah

Aktuálně vysílaný pořad Dačické televize - 29.4.2016

 


Kniha Marie Havlíkové je určena dětem a jejich rodičůmNa infocentru prodáváme novou knížku dačické autorky

 

V úterý 26. dubna se uskutečnil křest knihy paní Marie Havlíkové Veršovánky pro kluky i hočičky do školky i školičky. Paní Havlíková žije v Dačicích a pracovala zde jako učitelka v Mateřské školce. Krátké veršovánky jsou doplněny dětskými ilustracemi. Knihu můžete zakoupit u nás na Infocentru za 129 Kč.

 


Pracovníci městského úřadu při úklidu Dobrovolníci sesbírali přes 1,6 tuny odpadu

 

Likvidace černých skládek, sesbírání odpadků a zkrášlení okolí, ve kterém žijeme. To byl cíl dalšího ročníku celorepublikové akce „Ukliďme Česko“. V Dačicích jsme se k této úklidové akci zapojili prostřednictvím projektu Zdravé město Dačice a ve spolupráci se společností FCC Dačice. V termínu od 4. do 16. dubna probíhal úklid na území města a místních částí. Za tuto dobu se podařilo dobrovolníkům sesbírat neskutečných 1.625 kilogramů nepořádku. Nejedná se ovšem o konečná čísla, někteří občané se koncem dubna k úklidu ještě chystají. Text celé tiskové zprávy včetně tabulky s přehledem organizovaných úklidů.

 


Novinky ve svozu bioodpadu

 

Město Dačice pro Vás ve spolupráci se společností1 FCC Dačice, s.r.o., připravilo a technicky zabezpečilo svoz bioodpadu na celém území města. Speciální sběrnou nádobu si mohou vyzvednout občané, kteří bydlí v rodinných domcích se zahradou a chtějí bioodpad dále třídit. V místních částech se způsob sběru bioodpadu nemění.

Podrobnosti zde ke stažení.

 


Kdo má být v bezpečí, musí být viděn

 

Pod tímto heslem uspořádala Městská policie ve spolupráci1 s Besipem v pondělí 11. dubna akci na Palackého náměstí Pod Lipkami. Strážnice Městské policie Jitka Žaloudková a zástupce Besipu pro Jihočeský kraj pan Kovář nabízeli lidem reflexní pásky, tašky, proužky na kolo, samolepky a přívěšky. Že byl o akci velký zájem svědčí to, že se rozdalo celkem 510 bezpečnostních prvků. Věříme, že akce přispěje k větší bezpečnosti občanů Dačic.

 


samolepka MP DačiceNa školách a dalších budovách jsou samolepky s kontaktem na městskou policii 

 

V úterý 5. dubna byly na instituce, se kterými spolupracuje Městská policie Dačice, vylepeny samolepky s kontaktem na strážníky. Tato důležitá informace je umístěna na budovách základních škol, mateřských škol, na domu s pečovatelskou službou a na zdravotnických zařízeních. Ačkoliv je spolupráce těchto institucí s městskou policií různorodá, má společný cíl, kterým je zachování a udržení maximální bezpečnosti ve městě.
 


Informace o nebezpečí výskytu kůrovceinformace

 

Upozorňujeme, že v zastavěném území Dačic i místních částí byl zaznamenán výskyt kůrovce. Z tohoto důvodu žádáme vlastníky pozemků, na kterých se nachází dřeviny, zejména smrky, o provádění opakovaných kontrol stavu dřevin. Zabránit šíření kůrovce lze pouze důslednou prevencí, která spočívá v časném zpracování pro kůrovce atraktivního dříví. Většinou je třeba odstranit nejen stromy s odlupující se kůrou, ale i stromy sousední, do kterých již kůrovec také mohl nalétnout. Je vhodné místo výskytu kůrovce dále sledovat. Provést kácení napadených dřevin je možné dle platných právních předpisů.

 


Dačická knihovna má nejlepší web 


V celostátní soutěži knihovnických webů Biblioweb 2016 byly jako nejlepší v kategorii měst do 15 tisíc obyvatel vyhodnoceny webovky Městské knihovny Dačice. Hodnocení se týkalo řady kritérií, např. obsahu, jeho aktuálnosti, designu, komunikace s uživateli a zpětné vazby, celkové koncepce webu a další. Knihovně blahopřejeme k úspěchu, uživatelům přejeme, aby na webu nacházeli stále zajímavé, užitečné a přehledné informace a pokud jste web dačické knihovny ještě nenavštívili, pak přijměte pozvání na: www.mkdac.cz.  

 


Připravuje se restaurování sochy sv. Prokfoto z demontáže sochy v létě 2015opa

 

Rada města schválila vyhlášení výběrového řízení na restaurování sochy svatého Prokopa v Dačicích. Socha byla v roce 2015 přemístěna z důvodu rekonstrukce mostu přes Moravskou Dyji na přechodnou dobu do venkovního atria radnice a v letošním roce se plánuje její kompletní restaurování a případné doplnění - původně byl v pravé ruce vsazen pravděpodobně křížek, po kterém se dochoval pouze otvor. Restaurování bude financováno z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón, a to ve výši 100 % celkových způsobilých výdajů na akci.  

 


informaceSpolky pracující s dětmi a mládeží dostanou přes milion korun

 

Zastupitelstvo města rozdělilo mezi spolky celkem 1.136.000 Kč. Peníze jsou určeny na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže na roky 2016 a 2017. Tento roční příspěvek s garancí na dva roky bude poskytnut sedmi organizacím, které podporují zájmovou činnost dětí a mládeže do 18 let. Jednou z podmínek je, že spolek má pravidelnou činnost, a to minimálně 1x za týden. Maximální výše finanční podpory činí 2 tisíce korun na rok na jednoho registrovaného člena.

 


ilustraceVýsledky Tříkrálové sbírky na Dačicku

 

Šestnáctý ročník Tříkrálové sbírky na Jihlavsku, Telčsku a Dačicku probíhal opět na začátku ledna i v regionu Oblastní charity Jihlava. Výtěžek sbírky, do níž se zapojilo na tisíc koledníků, byl 1 583 906 Kč. Opět přesáhl ten z minulého roku, a to o více jak 140 tisíc Kč. Výtěžek sbírky na Dačicku je 298 574 Kč – podrobnější výsledky z let 2011 - 2016 a více informací viz příloha.

 


Zfotonačky na přání na vozidlech městského úřadu

 

Mezi prvními vlastníky nové registrační značky (dříve SPZ) na Dačicku je Město Dačice. To nechalo označit všechna služební vozidla jednotně. Změna, která je součástí novely zákona o podmínkách provozu na pozemních komunikacích, umožňuje označit vozidlo od 1. ledna 2016  takzvanou značkou na přání. Této výhody využilo i vedení města Dačic a zažádalo o jednotné registrační poznávací značky pro svá služební vozidla. "Důvod, proč jsme nechali služební vozidla označit jednotnou registrační značkou, je jednoduchý. Chceme zviditelnit Dačice a navíc tím vyjadřujeme hrdost na naše město“, říká starosta Dačic Karel Macků. Výměna registračních značek nebude městskou kasu nic stát, protože městský úřad, který registrační značky vydává, je od správních poplatků osvobozen.

 


1Vyhlášení dotačního titulu na podporu kulturních památek

 

Ministerstvo kultury, odbor památkové péče, vyhlašuje podle Zásad programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností program pro rok 2016. Žadatelé budou podávat žádosti prostřednictvím obecních úřadů příslušných obcí s rozšířenou působností.
Více informací zde.
 


Zinformaceajímavé informace o stavu vody v Dačicích jsou na webu společnosti ČEVAK

 

Zajímavé informace týkající se stavu, cen a kvality vody v Dačicích a místních částech jsou k dispozici na webovém portálu společnosti ČEVAK, a.s. Mimo to jsou zde uvedené kontakty na odpovědné pracovníky, přehled případných havárií a odstávek vody a další dokumenty ke stažení.   

plakátPředprodej vstupenek na IC

 

Vstupenky na divadelní komedii domácí@štěstí.hned 
jsou v předprodeji na Infocentru Dačice, tel. 384 401 265.

Hra vychází ze seriálu Domácí štěstí s Ivou Hüttnerovou.

 

Hrají:
Iva Hüttnerová, Michaela Dolinová a David Suchařípa

 


 

2. 5. 2016

Zubní pohotovost 7.- 8.5.

Informace, městský rozhlasZobrazit více

2. 5. 2016

Hlášení: Nepoteče voda v Hradišťku

Informace, městský rozhlasZobrazit více

7. 5. - 8. 6. 2016

Prezidentské návštěvy v Dačicích

Kam za kulturouZobrazit více

7. - 15. 5. 2016

Memoriál Ivana Kopečka

Kam za sportemZobrazit více

7. - 15. 5. 2016

Memoriál Jaroslava Kadrnožky

Kam za sportemZobrazit více

7. - 15. 5. 2016

Memoriál Oty Fišera a Rudy Kieslinga

Kam za sportemZobrazit více

29. 4. 2016

Dačický zpravodaj - 5/2016

Informace, městský rozhlasZobrazit více

7. 5. 2016 začátek od 10:00

Střelecká soutěž družstev v brokovém víceboji

Kam za sportemZobrazit více

7. 5. 2016 začátek od 14:00

Tradiční vystoupení mažoretek

Kam za kulturouZobrazit více

7. 5. 2016 začátek od 19:30

Domácí@štěstí.hned

Kam za kulturouZobrazit více

28. 4. 2016

Hlášení: Nováček-Fasády, Slavonice - odstranění mechu z fasády

Informace, městský rozhlasZobrazit více

28. 4. 2016

Město snů Dačice 2016

Zdravé město a MA21Zobrazit více

8. 5. 2016 od 07:30 do 11:00

Vítání ptačího zpěvu

Kam za kulturouZobrazit více

8. 5. 2016 začátek od 09:30

Jarní vycházka po Javořické vrchovině

Kam za sportemZobrazit více

8. 5. 2016 začátek od 10:00

Fotbal

Kam za sportemZobrazit více

8. 5. 2016 začátek od 13:00

Fotbal

Kam za sportemZobrazit více

8. 5. 2016 začátek od 15:00

Den matek

Kam za kulturouZobrazit více

27. 4. 2016

Výsadba stromů a keřů na veřejných prostranstvích

RadniceZobrazit více

27. 4. 2016

Pocitová mapa Dačic - výsledky

Zdravé město a MA21Zobrazit více

25. 4. 2016

Již známe problémy občanů Dačic pro rok 2016

Zdravé město a MA21Zobrazit více

11. 5. 2016 od 19:00 do 22:00

Noc literatury

Kam za kulturouZobrazit více

13. 5. 2016

Podvečerníček

Kam za kulturouZobrazit více

13. - 29. 5. 2016

Barevná paleta

Kam za kulturouZobrazit více

13. 5. 2016 od 09:00 do 11:00

Maminky a miminka

Kam za kulturouZobrazit více

13. 5. 2016 od 16:10 do 19:00

Pohádek není nikdy dost - otevření letní čítárny

Kam za kulturouZobrazit více

22. 4. 2016

Informace z odboru dotací a investic

RadniceZobrazit více

22. 4. 2016

Ukliďme Dačicko - dobrovolníci sesbírali přes 1,6 tuny odpadu

Zdravé město a MA21Zobrazit více

14. 5. 2016 začátek od 14:00

Kočárkový a koloběžkový průvod městem

Kam za kulturouZobrazit více

14. 5. 2016 začátek od 15:00

Fotbal

Kam za sportemZobrazit více

15. 5. 2016

Den otevřených dveří k mezinárodnímu dni muzeí

Kam za kulturouZobrazit více

21. 4. 2016

Hlášení: Vstupenky v předprodeji na IC

Informace, městský rozhlasZobrazit více

15. 5. 2016 začátek od 17:00

Májový koncert dětských pěveckých sborů

Kam za kulturouZobrazit více

20. 4. 2016

Hlášení: Vstupenky v předprodeji na IC

Informace, městský rozhlasZobrazit více

19. 4. 2016

Hlášení: Přerušení dodávky el. energie ve V. Pěčíně

Informace, městský rozhlasZobrazit více

19. 4. 2016

Hlášení: Vstupenky v předprodeji na IC

Informace, městský rozhlasZobrazit více

19. 4. 2016

Hlášení: Nalezeny klíče od os. auta zn. Peugeot

Informace, městský rozhlasZobrazit více

18. 5. 2016 začátek od 17:30

Volejbal

Kam za sportemZobrazit více

21. 5. 2016 začátek od 10:30

Roztančená kostka cukru

Kam za kulturouZobrazit více

22. 5. 2016 začátek od 10:00

Fotbal

Kam za sportemZobrazit více

22. 5. 2016 začátek od 13:00

Fotbal

Kam za sportemZobrazit více