Obsah

Parkování

Parkování

Kulatý stůl tentokrát na téma parkování v DačicíchKulatý stůl na téma Parkování v Dačicích

Ve středu 7. listopadu pořádalo Zdravé město Dačice v předsálí MěKS Dačice kulatý stůl na téma Parkování v Dačicích. Diskusního setkání se kromě zástupců města, pozvaných odborníků a členů komise zúčastnilo přes pětadvacet občanů.

Diskutovalo se o možnosti vybudování nových parkovacích stání na okrajích města a v blízkosti centra, parkování na sídlištích, umístění zrcadel do nepřehlédných křižovatek či vhodném projektovém řešení prostranství pod Vokáčovým náměstím. Všechny připomínky diskutujících byly zaznamenány, zápis je ke stažení v záložce Kulaté stoly. Komise Zdravého města Dačice všechny připomínky a náměty přišla a připravila materiál, který předložila radě města k dalšímu projednání a následné realizaci. Návrh obsahuje zejména ty náměty, které lze realizovat jak po stránce finanční, tak z pohledu dodržování dopravních norem a dalších omezení.