Navigace

Obsah

Zprávy

Omezení Lékařské pohotovostní služby pro dospělé dne 21.10.2017

V sobotu 21.10.2017 dojde v Dačících k uzavření pohotovosti pro dospělé z důvodu nedostatku lékařského personálu zajišťujících tuto službu.
celý text

ostatní | 16. 10. 2017 | Autor: Mgr. Naděžda Mastná

Vlastníkem pomníku padlým je Město Dačice

Dačičtí zastupitelé schválili dne 13. 9. 2017 na svém 18. zasedání souhlasné prohlášení Města Dačice, Československé obce legionářské, Sdružení zdravotně postižených a místního Sboru dobrovolných hasičů, že pomník v Kancnýřově sadu na Palackého náměstí v Dačicích je vlastnictvím města. celý text

ostatní | 1. 10. 2017 | Autor: Mgr. Naděžda Mastná

Finanční dar Nadačnímu fondu Nemocnice Dačice

Dačičtí každoročně finančně pomáhají své nemocnici. V letošním roce se jedná o finanční dar ve výši více jak 51 tisíc korun, který jde na účet Nadačního fondu Nemocnice Dačice. celý text

ostatní | 1. 10. 2017 | Autor: Mgr. Naděžda Mastná

Probíhá prestižní šetření Mezinárodního programu sociálního výzkumu

Na základě písemného sdělení Akademie věd ČR, informujeme obyvatele Dačic, že vybrané domácnosti našeho města budou přizvány k účasti na významném vědeckém výzkumu, který přinese dosud neznámé pohledy na společenské vztahy v české společnosti. celý text

ostatní | 1. 10. 2017 | Autor: Mgr. Naděžda Mastná

Vodovod Velký Pěčín – Malý Pěčín

V úterý 19. září 2017 byla na jednání Rady města Dačice projednána možná realizace projektu „Vodovod Velký Pěčín – Malý Pěčín“ a bylo doporučeno Dobrovolnému svazku obcí Vodovod Landštejn tento projekt zrealizovat. celý text

ostatní | 26. 9. 2017 | Autor: Mgr. Naděžda Mastná

Kotlíková dotace - 2. kolo

Seminář k dotačnímu programu Jihočeského kraje „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji II“, který je určen pro zájemce o výměnu zdrojů tepla (kotlů) na pevná paliva s ručním přikládáním v rodinných domech se uskuteční v úterý dne 10. 10. 2017 od 16:00 h v 3D Kině Dačice, Palackého náměstí 4/1, Dačice. celý text

ostatní | 20. 9. 2017 | Autor: Mgr. Naděžda Mastná

Příprava Programu regenerace 2018 – informace pro vlastníky památek

Vlastníci nemovitých kulturních památek na území Městské památkové zóny Dačice můžou pro opravy svých objektů využít v příštím roce příspěvek z Programu regenerace MPR a MPZ. celý text

ostatní | 18. 9. 2017 | Autor: Mgr. Naděžda Mastná

IC Dačice bylo certifikováno v systému Jednotné klasifikace turistických informačních center ČR

V průběhu hlavní turistické sezóny na dačickém infocentru proběhla certifikační kontrola a začátkem září obdržel odbor kultury a cestovního ruchu informaci o tom, že infocentrum je na další dvouleté období opět držitelem certifikátu třídy B. xy celý text

ostatní | 17. 9. 2017 | Autor: Mgr. Naděžda Mastná
propagační leták

Občané města můžou nově využít svoz papíru a plastů přímo od vlastního domu

Město ve spolupráci se společností FCC Dačice s.r.o. zajistilo svoz vytříděného papíru a směsného plastu přímo od domu. Svoz bude probíhat jak v Dačicích tak v místních částech. celý text

ostatní | 14. 9. 2017 | Autor: Mgr. Naděžda Mastná
MŠ Bílkov

Mateřská škola v Bílkově má nový kabát

Jednou z investic města, která byla dokončena se začátkem nového školního roku bylo "Snížení energetické náročnosti MŠ Bílkov". celý text

ostatní | 7. 9. 2017 | Autor: Mgr. Naděžda Mastná
tůňky

Tůňky u lávky v Dačicích

Kdo jste se v poslední době pohybovali po lávce, tak jste si určitě všimli dvou jam v louce. Jedná se tůňky, které jsme vybudovali v rámci „Programu péče o krajinu“. celý text

ostatní | 7. 9. 2017 | Autor: Mgr. Naděžda Mastná

Kanalizace v Toužíně povede do čističky

Ve středu 30. srpna 2017 bylo na jednání Rady města Dačice schváleno podání žádosti o dotaci v rámci programu, který vyhlásilo Ministerstvo zemědělství – Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací II – na vybudování kanalizačního sběrače v Toužíně. celý text

ostatní | 5. 9. 2017 | Autor: Mgr. Naděžda Mastná

Finanční dary pro Školní jídelnu Dačice

Rada města Dačice schválila na svém 87. zasedání, které proběhlo 30. srpna 2017, přijetí finančních darů pro Školní jídelnu Dačice v celkové výši 16.598 Kč na úhradu stravného 4 žáků navštěvující základní školy v Dačicích. celý text

ostatní | 5. 9. 2017 | Autor: Mgr. Naděžda Mastná

Cvičení AMPLE STRIKE 2017

Ve dnech od 23. srpna do 12. září se uskuteční na území České republiky cvičení AMPLE STRIKE 2017, a to za účasti členských a partnerských států NATO. Největší letové úsilí se uskuteční v termínu od 28. srpna do 8. září v časech 9:00 až 23:00 h. Upozorňujeme občany, že v tomto termínu může dojít vzhledem k vyššímu počtu letů nad naším regionem ke zvýšení hlukové zátěže. Lety v nočních hodinách budou omezeny jen na minimum.
celý text

ostatní | 30. 8. 2017 | Autor: Mgr. Naděžda Mastná

Vyšel Statistický průvodce obcemi Jč. kraje 2017

Krajská správa ČSÚ v Českých Budějovicích vydala publikaci, která přináší základní informace o jednotlivých městech a obcích kraje, jsou zde např. uvedeny demografické údaje, informace o podnikatelské sféře, nezaměstnanosti apod. Publikace je v elektronické podobě ke stažení pod následujícím odkazem. celý text

ostatní | 23. 8. 2017 | Autor: Mgr. Naděžda Mastná

Výměna řidičských průkazů
Odbor dopravy vyzývá řidiče ke kontrole svých řidičských průkazů.


Dle aktuální srpnové statistiky zbývá do konce roku 2017 vyměnit 792 řidičských průkazů. Jedná se o průkazy, které byly vydány v roce 2007 s dobou platnosti na 10 let. Během října a listopadu tohoto roku uplyne platnost nejvyššímu počtu řidičských průkazů. Řidiči by si měli platnost svého řidičského průkazu hlídat a dostatečně včas požádat o jeho výměnu, aby se vyhnuli frontám a případným sankcím. celý text

ostatní | 23. 8. 2017 | Autor: Mgr. Naděžda Mastná

Vyhlášení grantů na roky 2018 - 2019 v sociální oblasti

Rada města vyhlásila na svém jednání dne 2. 8. 2017 pět grantů v sociální oblasti na období let 2018 - 2019. celý text

ostatní | 10. 8. 2017 | Autor: Mgr. Naděžda Mastná
Rozlomená lípa v parku

V PONDĚLÍ 7.8. SE ROZLOMILA LÍPA NA PALACKÉHO NÁMĚSTÍ - BUDE PROVEDENA REVIZE DALŠÍCH STROMŮ

V pondělí 7.8.2017 ve 14:30 h se rozlomila lípa v horní části Kancnýřova sadu. celý text

ostatní | 9. 8. 2017 | Autor: Mgr. Naděžda Mastná

Oprava chodníku v Jiráskově ulici

Rada města Dačice na svém 85. zasedání, které proběhlo 2. srpna 2017, schválila výsledek hodnocení veřejné zakázky na stavební práce na opravách chodníků v ulici Jiráskova v Dačicích a uzavření smlouvy o dílo s vítězným uchazečem Technické služby Dačice s. r. o. s nabídkovou cenou ve výši 682.924,14 korun bez daně.
Konkrétně se jedná o provedení opravy chodníků u panelových domů č. p. 220, 221 a budovy pro komerční využití č. p. 217 v Jiráskově ulici. Celkem bude opraveno na 600 metrů čtverečních chodníků a vyměněno na 300 metrů betonových obrub. Stávající betonové monolitické schodiště před domem č. p. 221 bude vybouráno a nahrazeno novým schodištěm s oboustranným zábradlím. Se zahájením prací se počítá v září letošního roku. Dokončeny by poté měly být do konce října. celý text

ostatní | 8. 8. 2017 | Autor: Mgr. Naděžda Mastná

Hlášení: Fest Band

Město Dačice vás srdečně zve na Fest Band, slavnosti dechových orchestrů, který se koná tento víkend 24. a 25.6.2017. celý text

Hlášení městského rozhlasu | 24. 6. 2017 | Autor: Mgr. Naděžda Mastná

Nález - dioptrické brýle

Dne 22.6. byly na Palackého náměstí nalezeny dioptrické brýle s hnědými plastovými obroučkami. Případný majitel se o ně může přihlásit v přízemí radnice. celý text

Hlášení městského rozhlasu | 24. 6. 2017 | Autor: Mgr. Naděžda Mastná

Hlášení: Svoz autobusem na nedělní monstrkoncert do parku

Město Dačice nabízí občanům Dačic zdarma autobusovou dopravu na monstrkoncert, který se koná v neděli 25. června od 14:00 h v rámci Fest bandu.
Autobus bude vyjíždět od Domu s pečovatelskou službou ve 13:20 h a ze zastávky Antonína Dvořáka – pod obchodním centrem na Červeném Vrchu ve 13:30 h. Po mostrkoncertu pojede stejnou trasou zpět.

Hlášeno: 22. a 23.6. celý text

Hlášení městského rozhlasu | 24. 6. 2017 | Autor: Mgr. Naděžda Mastná

Bezbariérový výtah pro Základní školu B. Němcové

Rada města Dačice schválila na svém 80. zasedání, které proběhlo 7. června 2017, uzavření smlouvy s Jihočeským krajem o poskytnutí dotace ve výši 700 tisíc korun na realizaci bezbariérového výtahu pro Základní školu Boženy Němcové v Dačicích. celý text

ostatní | 24. 6. 2017 | Autor: Mgr. Naděžda Mastná

Nový Dům dětí a mládeže v Dačicích

Rada města Dačice ve středu 7. června 2017 projednala a doporučila dále k předložení zastupitelstvu města návrh smluvního ujednání podmínek pro realizaci výstavby nového Domu dětí a mládeže v Dačicích. celý text

ostatní | 24. 6. 2017 | Autor: Mgr. Naděžda Mastná

Hospodaření města za rok 2016 je přebytkové

Rada města Dačice na svém 80. zasedání, které proběhlo 7. června 2017, projednala a doporučila dále k předložení zastupitelstvu města závěrečný účet za rok 2016. celý text

ostatní | 24. 6. 2017 | Autor: Mgr. Naděžda Mastná