Navigace

Obsah

Zprávy

první předchozí
ze 2
poslední

Jednání se zástupkyní Oblastní stomatologické komory

Schůzka starosty města se zástupkyní Oblastní stomatologické komory. celý text

ostatní | 14. 2. 2018 | Autor: Bc. Markéta Nováčková

Otevřený dopis Města Dačic

Rada města Dačice důrazně protestuje proti omezení zubní pohotovosti pro náš region. Tímto rozhodnutím kompetentních orgánů dochází k radikálnímu omezení lékařské péče pro pacienty s akutním stomatologickým problémem. celý text

ostatní | 9. 2. 2018 | Autor: Mgr. Naděžda Mastná

Vlastníci památek můžou žádat o dotaci

Ministerstvo kultury vyhlásilo dle Zásad programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností program pro rok 2018. Žadatelé můžou podávat žádosti prostřednictvím obecních úřadů příslušných obcí s rozšířenou působností. celý text

ostatní | 26. 1. 2018 | Autor: Mgr. Naděžda Mastná

Žaloba o náhradu škody

Rada města se seznámila s informací o podání žaloby na Město Dačice Lukášem a Tomášem Bistřickými. Žalobci podali žalobu u Okresního soudu v J. Hradci na Město Dačice, Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo obrany a Jihočeský kraj ve věci přemístění pomníku v Kancnýřově sadu s požadavkem náhrady škody uvedením do předešlého stavu a náhrady nemajetkové újmy uveřejněním omluvy v médiích. celý text

ostatní | 23. 1. 2018 | Autor: Mgr. Naděžda Mastná

Úspěšnost žadatelů o řidičské oprávnění klesá

Z dostupných statistických materiálů správního obvodu ORP Dačice vyplývá, že procento úspěšných žadatelů o řidičské oprávnění při první zkoušce neustále klesá. celý text

ostatní | 23. 1. 2018 | Autor: Mgr. Naděžda Mastná

Předkládáme další žádosti o dotaci

Ve středu 10. ledna bylo na jednání Rady města Dačice projednáno podání žádostí o dotaci na realizaci hned několika plánovaných projektů: celý text

ostatní | 23. 1. 2018 | Autor: Mgr. Naděžda Mastná

Volba prezidenta republiky - výsledky hlasování v Dačicích

Výsledky volby prezidenta republiky konané ve dnech 12. 1. – 13. 1. 2018 ... celý text

ostatní | 14. 1. 2018 | Autor: Mgr. Naděžda Mastná

Informační bulletin o situaci na trhu práce v okrese J. Hradec

Informační bulletin přináší informace o trhu práce v okrese J. Hradec ke 31.12.2017... celý text

ostatní | 12. 1. 2018 | Autor: Mgr. Naděžda Mastná
ilustrační obrázek

Svoz odstrojených vánočních stromků

Svoz provedou pracovníci Technických služeb Dačice v pondělí 15. ledna 2018. Tento svoz proběhne pouze v ulicích města Dačice, neuskuteční se tedy v místních částech. Vánoční stromky odkládejme, již tradičně, na bývalá stanoviště velkoobjemových kontejnerů, a to nejlépe a nejpozději v předvečer svozového dne. Jen tak se vyhneme nutnosti organizovat svoz doplňkový. celý text

ostatní | 8. 1. 2018 | Autor: Mgr. Naděžda Mastná

Svoz papíru a plastů - svozové kalendáře 2018

Svoz papíru a plastů shromážděných ve sběrných nádobách zapůjčených do jednotlivých domácností pokračuje i v roce 2018. ... celý text

ostatní | 4. 1. 2018 | Autor: Mgr. Naděžda Mastná

Bezplatná právní pomoc pro občany Dačic

Vzhledem k tomu, že od dubna 2017 ukončila svou činnost občanská poradna, místní občané ztratili možnost bezplatného právního poradenství. Zástupci města hledali alternativní řešení. Po několikaměsíčním úsilí se podařilo uzavřít smlouvu se dvěma advokáty, kteří jsou ochotni část svého času věnovat dačickým občanům bezplatně. celý text

ostatní | 4. 1. 2018 | Autor: Mgr. Naděžda Mastná

UPOZORNĚNÍ - Za nepojištěné vozidlo zaplatíte příspěvekUpozorňujeme vlastníky a provozovatele vozidel, že od 1. ledna 2018 se vrací příspěvek za vozidlo bez povinného ručení. Po motoristech s vozidlem bez sjednaného povinného pojištění tak bude opět požadován příspěvek do garančního fondu České kanceláře pojistitelů (ČKP). Z tohoto fondu se vyplácejí náhrady škod způsobené nepojištěnými vozidly...
celý text

ostatní | 28. 12. 2017 | Autor: Mgr. Naděžda Mastná

Dačičtí zastupitelé schválili rozpočet na rok 2018

Zastupitelstvo města na svém 20. zasedání schválilo rozpočet na rok 2018. Rozpočet je v městě na Dyji tentokrát schodkový, a to ve výši 19 miliónů 730 tisíc korun. Dle sdělení starosty bude schodek pokryt z přebytků hospodaření minulých let. Na vlastní investice je v rozpočtu vyhrazeno 112,5 miliónů. Kč. celý text

ostatní | 17. 12. 2017 | Autor: Mgr. Naděžda Mastná

Od ledna se valorizují všechny důchody. ČSSZ provede jejich zvýšení automaticky

Od lednové splátky roku 2018 se základní výměra důchodu zvýší o 150 Kč, procentní výměra důchodu vzroste o 3,5 %. Zvýšení u bezmála 3,5 milionu vyplácených důchodů provede Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) automaticky, není potřeba o ně žádat. celý text

ostatní | 15. 12. 2017 | Autor: Mgr. Naděžda Mastná

Přelom roku o den posune výplatu důchodů s termínem 2. ledna. Vánoce naopak „nadělí“ důchody dříve

Klienti České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ), kteří mají výplatu důchodu bezhotovostně na své účty vždy 2. den v měsíci, budou mít lednovou výplatu připsanou na svých účtech výjimečně ve středu 3. ledna 2018. celý text

ostatní | 15. 12. 2017 | Autor: Mgr. Naděžda Mastná

V "lesíku" vzniká cykloplácek

Oblast nad dačickým fotbalovým stadionem známá mezi místními jako „lesík“ bude obohacena o cyklistickou trať - tzv. single track a pumptrack. Jednoduše řečeno – v lesíku vznikne místo určené pro malé i velké cyklisty, které ponese všem srozumitelný název „Cykloplácek“. celý text

ostatní | 27. 11. 2017 | Autor: Mgr. Naděžda Mastná

Dačický bioodpad aktuálně - 21. 11. končí letošní sběr

Nejen konec roku, ale i konec letošního odděleného sběru bioodpadu se blíží. Tento bude ukončen v úterý 21. listopadu.
celý text

ostatní | 15. 11. 2017 | Autor: Mgr. Naděžda Mastná

Cvičení Blackout 2017 - vyplněním dotazníku sami sobě pomůžete v případě blackoutu

Vážené spoluobčané, obracíme se na vás se žádostí o spolupráci v návaznosti na výpadek elektrické energie způsobený v závěru měsíce října vichřicí Herwart. Výpadek elektrické energie může být mnohem většího rozsahu, je proto pro nás důležité získat přehled o tom, jak jsou obyvatelé Jihočeského kraje připraveni. celý text

ostatní | 15. 11. 2017 | Autor: Mgr. Naděžda Mastná

Úprava provozu v ulici Na Vyhlídce v Dačicích

Ulice Na Vyhlídce je aktuálně zejména v pracovních dnech při pravém okraji směrem k nám. Republiky lemována řadou zaparkovaných vozidel (studentů učiliště, majitelů přilehlých nemovitostí, návštěvníků sportovních zařízení). Vozidla zde parkují v rozporu s platnými normami - není zachován dostatečný šířkový profil pro obousměrný provoz, nejsou zajištěny dostatečné rozhledové podmínky pro výjezd z přilehlých nemovitostí. celý text

ostatní | 13. 11. 2017 | Autor: Mgr. Naděžda Mastná

Podpora sociální oblasti na Dačicku

V rámci podpory sociální oblasti na Dačicku bylo na jednání rady města v úterý 31. 10. projednáno a doporučeno zastupitelstvu města ke schválení přidělení pěti grantů. celý text

ostatní | 2. 11. 2017 | Autor: Mgr. Naděžda Mastná

Zima se blíží, nezapomeňte na přípravu zimní výbavy

Zákon o silničním provozu stanovuje povinnost užít zimní pneumatiky v období
od 1. listopadu do 31. března. V tomto období musí mít vozidlo zimní pneumatiky vždy, pokud se nachází na vozovce souvislá vrstva sněhu, ledu či námraza nebo tyto jevy lze vzhledem ke klimatickým podmínkám očekávat. Dávejte si však pozor na značku zimní výbava, která na vybraných úsecích zavádí bezpodmínečnou povinnost zimních pneumatik. celý text

ostatní | 1. 11. 2017 | Autor: Mgr. Naděžda Mastná
reflexní prvky v nabídce Infocentra Dačice

Chodci a reflexní prvky

Pohybuje-li se chodec mimo obec za snížené viditelnosti po krajnici nebo po okraji vozovky v místě, které není osvětleno veřejným osvětlením, je povinen mít na sobě prvky z retroreflexního materiálu umístěné tak, aby byly viditelné pro ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích.
celý text

ostatní | 30. 10. 2017 | Autor: Mgr. Naděžda Mastná

Příprava nových parkovacích míst v Dačicích

V současné době je na dačické radnici mimo jiné řešena výstavba nových parkovacích míst ve městě. V této souvislosti bylo ve středu 18. října schváleno na jednání Rady města Dačice vyhlášení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na zhotovitele projektových prací výstavby parkoviště, a to v ulici Berky z Dubé. celý text

ostatní | 23. 10. 2017 | Autor: Mgr. Naděžda Mastná

Omezení Lékařské pohotovostní služby pro dospělé dne 21.10.2017

V sobotu 21.10.2017 dojde v Dačících k uzavření pohotovosti pro dospělé z důvodu nedostatku lékařského personálu zajišťujících tuto službu.
celý text

ostatní | 16. 10. 2017 | Autor: Mgr. Naděžda Mastná

Vlastníkem pomníku padlým je Město Dačice

Dačičtí zastupitelé schválili dne 13. 9. 2017 na svém 18. zasedání souhlasné prohlášení Města Dačice, Československé obce legionářské, Sdružení zdravotně postižených a místního Sboru dobrovolných hasičů, že pomník v Kancnýřově sadu na Palackého náměstí v Dačicích je vlastnictvím města. celý text

ostatní | 1. 10. 2017 | Autor: Mgr. Naděžda Mastná

Finanční dar Nadačnímu fondu Nemocnice Dačice

Dačičtí každoročně finančně pomáhají své nemocnici. V letošním roce se jedná o finanční dar ve výši více jak 51 tisíc korun, který jde na účet Nadačního fondu Nemocnice Dačice. celý text

ostatní | 1. 10. 2017 | Autor: Mgr. Naděžda Mastná

Probíhá prestižní šetření Mezinárodního programu sociálního výzkumu

Na základě písemného sdělení Akademie věd ČR, informujeme obyvatele Dačic, že vybrané domácnosti našeho města budou přizvány k účasti na významném vědeckém výzkumu, který přinese dosud neznámé pohledy na společenské vztahy v české společnosti. celý text

ostatní | 1. 10. 2017 | Autor: Mgr. Naděžda Mastná

Vodovod Velký Pěčín – Malý Pěčín

V úterý 19. září 2017 byla na jednání Rady města Dačice projednána možná realizace projektu „Vodovod Velký Pěčín – Malý Pěčín“ a bylo doporučeno Dobrovolnému svazku obcí Vodovod Landštejn tento projekt zrealizovat. celý text

ostatní | 26. 9. 2017 | Autor: Mgr. Naděžda Mastná

Kotlíková dotace - 2. kolo

Seminář k dotačnímu programu Jihočeského kraje „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji II“, který je určen pro zájemce o výměnu zdrojů tepla (kotlů) na pevná paliva s ručním přikládáním v rodinných domech se uskuteční v úterý dne 10. 10. 2017 od 16:00 h v 3D Kině Dačice, Palackého náměstí 4/1, Dačice. celý text

ostatní | 20. 9. 2017 | Autor: Mgr. Naděžda Mastná

Příprava Programu regenerace 2018 – informace pro vlastníky památek

Vlastníci nemovitých kulturních památek na území Městské památkové zóny Dačice můžou pro opravy svých objektů využít v příštím roce příspěvek z Programu regenerace MPR a MPZ. celý text

ostatní | 18. 9. 2017 | Autor: Mgr. Naděžda Mastná
první předchozí
ze 2
poslední