Navigace

Obsah

Osvětlení přechodů pro chodce

Typ: ostatní
Předmětem akce je zřízení osvětlení dvou přechodů pro chodce na Havlíčkově náměstí ...

Rada města Dačice schválila ve středu 29.4.2020 uzavření smlouvy o dílo se společností Technické služby Dačice s. r. o. na provedení stavebních prací akce s názvem „Osvětlení přechodů pro chodce“ s celkovou cenou 420 802,61 Kč bez DPH a termínem ukončení realizace do 31. 10. 2020.

Stavba zahrnuje zřízení osvětlení dvou přechodů pro chodce přes silnici II/151 na Havlíčkově náměstí, přičemž první přechod směrem od centra bude v rámci akce odsunut od čp. 102 (budova cestovní kanceláře) do bezpečnější polohy blíže ke křižovatce na Toužín. Druhý přechod se nachází na odbočce ke knihovně.
Na akci byla schválena dotace z IROP z výzvy „MAS Česká Kanada – IROP – bezpečná doprava II“ ve výši 424 160,43 Kč.


Vytvořeno: 5. 5. 2020
Poslední aktualizace: 5. 5. 2020 11:42
Autor: