Navigace

Obsah

Strategické řízení Města Dačice

Typ: ostatní
Ve středu 10. 6. projednala rada města výsledky tvorby metodiky "Strategické řízení Města Dačice" ...

Tato metodika byla vytvořena v rámci projektu „Portfolio integrace řízení kvality“.

„Město Dačice se zapojilo do projektu Národní sítě Zdravých měst České republiky s názvem Spolupráce obcí ke zvýšení kvality veřejné správy za pomoci MA21. Důvodem bylo především zlepšit celkový systém řízení obce a propojit stávající relevantní aktivity s metodou Místní Agendy 21 (dále jen MA21), a tím přispět ke zlepšování dlouhodobých podmínek pro kvalitu života, při respektování principů udržitelného rozvoje. V rámci tohoto projektu proběhla například analýza dosavadních aktivit souvisejících právě s tématy a metodou MA21. Dále byl také zhodnocen místní systém řízení a míra propojení jednotlivých prvků řízení včetně strategického a projektového řízení města. Strategické řízení v souvislosti s úspornými opatřeními nabírá na důležitosti, protože budou moci být realizovány jenom projekty s co největším přínosem pro naše občany,“ přibližuje tento projekt starosta Karel Macků.

V rámci projektu vznikl také dokument, který představuje koncepční východiska, na základě kterých budou navrženy a zavedeny procesy strategického řízení a reporting strategických ukazatelů rozvoje města. V dokumentu je navrženo celkové uspořádání systému pro dlouhodobé strategické řízení rozvoje města ve vazbě na volební program, řízení rozpočtu, dílčí strategické dokumenty a řízení projektů a dalších rozvojových aktivit.


Vytvořeno: 16. 6. 2020
Poslední aktualizace: 16. 6. 2020 12:42
Autor: