Navigace

Obsah

Při třetím Slavnostním večeru byly předány tři Ceny města 

V pátek 9. října 2015 se uskutečnil Slavnostní večer města Dačice, v jehož průběhu byly předány Ceny města Dačice za rok 2014, které zastupitelstvo města udělilo na svém červnovém zasedání. Cenu získaly tyto tři osobnosti:

  • paní Marie Šedová v kategorii Jiné - za záchranu lidského života. Díky rychlému jednání paní Šedové došlo k záchraně života majitele bytu a k zamezení rozšíření požázu na další byty, čím byl uchráněn mnohamilionový majetek. 
  • oddíl kuželkářů - dorostenců TJ Centropen Dačice v katergii Sport - za získání titulu Mistrů České republiky v roce 2014. Dorostenci oddílu kuželek získali titul mistrů republiky poprvé v historii klubu, úspěch je o to cennější, že tím potvrdili svoji dlohodobou výbornou formu, kterou prokazovali na všech soutěžích. 
  • pan Josef Doležal v kategorii Výchova a Vzdělání - za celoživotní přínos v oblasti práce a vzdělávání mladých lidí, za odborné vedení studentů učiliště a mladých dělníků. Výchově mladých a předávání svých odborných zkušeností dalším generacím se věnuje nad rámec svých povinností i v důchodovém věku, kdy stále spolupracuje s místním zemědělským učilištěm a je pro SOUzas Dačice garantem každoročních Kovářských dnů. 

Celý večer se nesl v příjemném a přátelské atmosféře. Na úvod programu se představil dětský pěvecký sbor Kvítek v čele se sbormistrem Vítězslavem Hergeselem a po slavnostním předání cen, kterého se zhostili starosta Karel Macků, místostarosta Miloš Novák a tajemník Zdislav Páral, pokračoval program vystoupením skupiny Javory v čele s Hanou a Petrem Ulrychovými. 

nositelé Ceny města za rok 2014