Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

Cena města za rok 2018

Zastupitelstvo města udělilo Ceny města Dačice za rok 2018

Ve středu 12. června projednali zastupitelé města na 5. veřejném zasedání předložené nominace a udělili ocenění šesti dačickým občanům.  Ceny byly slavnostně předány v listopadu v rámci společenské akce Dnešní večer patří vám.

Ceny převzali:   

V kategorii Jiné   

Vlastimil Kolomazník – za propagaci města na celostátní úrovni.  Cenu získal jako uznání jeho dlouholeté aktivní propagace letectví s důrazem na území města Dačice a dačického regionu. V rámci své muzejní činnosti se věnuje odkazu dačických rodáků, kteří působili ve vojenském i civilním letectví. Již 15 let provozuje Letecké muzeum Viléma Götha. Kromě trojrozměrných exponátů je součástí muzea expozice se množstvím dokumentů, které dokládají životní osudy dačických pilotů. Jeho aktivity propagují historii našeho letectví v rámci celé republiky a současně s nimi šíří dobré jméno města. Jeho soustavnou práci ocenil v roce 2018 Český svaz letectví, který mu udělil, pamětní list a medaili u příležitosti 100. výročí československého letectví. 

Ing. Martin Hudínek – za záchranu lidského života. V květnu 2018 poskytl pan Hudínek první pomoc sousedovi, který se vážně zranil při sekání dřeva. Tím, že mu zastavil masivní tepenné krvácení a poskytoval první pomoc až do příjezdu rychlé záchranné služby, mu zachránil život, případně zcela jistě zabránil vážným zdravotním komplikacím a následkům.

František Stejskal – za dlouholetá dobrovolnou činnost ve Svazu tělesně postižených v Dačicích. Pan Stejskal je jako předseda svazu neúnavným organizátorem volnočasových i vzdělávacích aktivit pro jeho členy. Svým elánem a nadšením vytváří příjemné a přátelské prostředí všem, kteří se akcí účastní. Jeho působení je o to záslužnější, že směřuje k lidem hendikepovaným a k lidem důchodového věku, pro které je mnohdy obtížné se zapojit do společenského života, ale díky činnosti Svazu a pana Stejskala dostávají možnost účastnit se zájezdů, přednášek, besed, výletů a dalších připravovaných aktivit.

Dana Krtková – za celoživotní aktivní členství v Českém červeném kříži. Paní Krtková je členkou ČČK od roku 1960. Dodnes působí jako aktivní členka a vykonává dobrovolnickou práci. Vyučuje zdravotní přípravu v autoškole, poskytuje zdravotní dozor na letních dětských táborech, svůj čas věnuje pravidelně seniorům, navštěvuje terapeutickou dílnu Okénko. Ve svém volném čase zajišťuje zdarma zdravotní dozor na většině sportovních i kulturních akcí pořádaných městem i jinými organizacemi, kde již mnohokrát poskytla odborné zdravotní ošetření. Je činorodým, aktivním a skromným člověkem, který je připraven vždy pomoci při záchraně zdraví a života lidí. 

V kategorii Kultura 

Doc. Michal Stehlík – jako historik se v rámci své badatelské a vědecké práce dlouhodobě věnuje dějinnému vývoji města. Je autorem či spoluautorem řady literárně-historických studí o Dačicích a okolním regionu. Z jeho široké publikační činnosti můžeme jmenovat například Dějiny Dačic, Židé na Dačicku a Slavonicku, Slavonické dvacáté století 1900-1960, Vlastivěda moravská – Dačicko, Slavonicko, Telčsko. Kdo byl kdo na jihozápadní Moravě a další. Michal Stehlík svou vědeckou prací přispívá k šíření povědomí o historickém vývoji, významu a důležitosti Dačic a k posilování hrdosti místních obyvatel a jejich sounáležitosti s městem a regionem.    

V kategorii Výchova a vzdělávání Cena města Dačice za rok 2018

Karel Mandelík – za celoživotní působení v roli pedagoga a vychovatele a za jeho další dobrovolnou práci s mládeží. Pan Mandelík se v roce 1968 zasloužil o obnovení skautingu v Dačicích a po roce 1970, kdy bylo skautské hnutí opět zakázáno, dokázal jeho činnost zachovat a pokračovat v ní.  Cílem celoživotního snažení pana Mandelíka bylo vychovávat mladé lidi k lásce k přírodě, ke schopnosti postarat se sám o sebe, k přátelství a k pomoci druhým. Stovky členů vodáckého oddílu a jejich rodičů si na panu Mandelíkovi dodnes cení obětavosti, se kterou se věnoval výchově dětí a mládeže, toho, že díky jeho působení si do života odnesli zásady slušného a čestného chování, lásku k přírodě, hezké vzpomínky a dlouholetá kamarádství. 

Ceny města Dačice se udělují sedmým rokem a během let 2012 – 2018 se jich předalo dvacet pět. Osm bylo v kategorii Sport, pět cen v kategorii Kultura, třikrát byla cena udělena v kategorii Výchova a vzdělání, a devětkrát v kategorii Jiné, z toho dvakrát za záchranu lidského života.  

Město

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29
7
30
7
1
6
2
5
3
7
4
6
5
6
6
7
7
6
8
5
9
9
10
8
11
13
12
10
13
6
14
6
15
6
16
7
17
7
18
9
19
7
20
6
21
6
22
7
23
7
24
8
25
9
26
7
27
5
28
5
29
5
30
6
31
9
1
5
2
5

Dačice - stav vody v Moravské Dyji

Mobilní rozhlas

munipolis

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Turistická oblast

Česká Kanada

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Partnerská města
 
Groß-Siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko
 

nahoru