Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

Komunitní plán

financováno Evropskou unií     Jihočeský kraj

Plánování sociálních služeb na území ORP Dačice

V letošním roce probíhá na Dačicku další etapa plánování sociálních služeb. Město Dačice zahájilo proces komunitního plánování na území správního obvodu ORP Dačice už v roce 2007. Postupně se realizovalo několik projektů financovaných z veřejných zdrojů a ve spolupráci s dalšími subjekty a cílovými skupinami se podařilo proces plánování trvale udržet až do roku 2020, kdy byl zpracován a schválen poslední plán rozvoje sociálních služeb ORP Dačice. V roce 2023 schválila Rada města Dačice zapojení města do projektu Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji IV (CZ.03.02.02/00/22_006/0000564). Jako realizátor plánování na území správního obvodu ORP Dačice bylo krajem vybráno Centrum pro komunitní práci jižní Čechy. Tato organizace s městem Dačice dlouhodobě spolupracuje, má kvalifikační předpoklady a jeho nabídka byla Jihočeským krajem vybrána jako nejvýhodnější.

Předmětem plánování v roce 2024 je monitoring a vyhodnocení realizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ORP Dačice na období 2020–2022 a příprava akčních plánů sociálních služeb ORP Dačice na roky 2024 a 2025. Proces plánování úspěšně probíhá. Byly připraveny podklady k monitoringu, jsou částečně zpracovány analytické podklady k akčnímu plánu na rok 2024, proběhl průzkum ohledně potřebnosti nové sociální služby. Konalo se jednání řídící skupiny a probíhají jednání pracovních skupin. Zpracované akční plány budou využity pro udržení a rozvoj sociálních služeb v území, závisí na nich získávání finančních zdrojů pro sociální a doprovodné služby. Budou také využity jako kvalitativní podklady pro zpracování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje na další období.

Zájemci o zapojení se do procesu plánování získají informace na Odboru sociálních věcí MěÚ Dačice, tel. 384 401 213.

Věra Janáková, MěÚ Dačice
Ludmila Kolářová, Centrum pro komunitní plánování jižní Čechy

 


logo projektu

AKTUALIZACE KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP DAČICE

registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/97.00056

Aktuálně k projektu

Od ledna 2014 pokračuje na Dačicku komunitní plánování sociálních služeb. Zapojují se do něj poskytovatelé sociálních služeb, zadavatelé (obce), uživatelé služeb i široká veřejnost.

První komunitní plán byl zpracován v roce 2008. Druhý plán byl vytvořen v roce 2012.  V letošním roce byla zahájena realizace projektu „Aktualizace komunitního plánu sociálních služeb ORP Dačice“. Projekt je zaměřen na udržení procesu plánování, jeho výstupem bude aktuální katalog sociálních a doprovodných služeb a nový komunitní plán pro další období.

V současné době se zpracovávají analýzy a probíhá zapojování obcí a organizací do procesu. Konalo se veřejné setkání a byla zahájena činnost řídící skupiny. Bylo také připraveno setkávání tří pracovních skupin, které navážou na činnost z předchozích roků.

V pracovních skupinách jsou zástupci poskytovatelů sociálních služeb, uživatelů a samospráv obcí. Dále jsou to i aktivní občané, které tato problematika zajímá a chtějí přispět k jejímu řešení. K zapojení do činnosti pracovních skupin je zván každý, kdo má o sociální problematiku zájem.

Město

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29
7
30
7
1
6
2
5
3
7
4
6
5
6
6
7
7
6
8
5
9
9
10
8
11
13
12
10
13
6
14
6
15
6
16
7
17
7
18
9
19
7
20
6
21
6
22
7
23
7
24
8
25
9
26
7
27
5
28
5
29
5
30
6
31
9
1
5
2
5

Dačice - stav vody v Moravské Dyji

Mobilní rozhlas

munipolis

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Turistická oblast

Česká Kanada

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Partnerská města
 
Groß-Siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko
 

nahoru