Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

Dokumenty a odkazy

logo projektu

AKTUALIZACE KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP DAČICE

registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/97.00056

Dokumenty ke stažení:

 • Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ORP Dačice na období 2020 - 2022 -  v červenci 2020 proběhla aktualizace střednědobého plánu, byla do něj doplněna nová aktivita 2.3.2 Navýšení kapacity sociálně terapeutické dílny.
 • Sociodemografická analýza ORP Dačice - materiál se věnuje analýze sociode-mografické situace, která byla provedena na základě rozboru dostupných statistických a dalších dat. Jednalo se zejména o údaje Českého statistického úřadu, Úřadu práce ČR, údaje jednotlivých obcí analyzovaného území a v neposlední řadě o informace získané konzultacemi s jednotlivými aktéry komunitního plánování sociálních služeb.
 • Akční plán rozvoje sociálních služeb ORP Dačice na rok 2019 - v březnu 2018 byl zahájen dvouletý projekt „Pokračování komunitního plánování sociálních služeb ORP Dačice“. Je zaměřen na udržení procesu plánování, informování a další rozvoj spolupráce. Akční plán rozvoje sociálních služeb ORP Dačice na rok 2019 je jedním z jeho hlavních výstupů.
 • Akční plán rozvoje sociálních služeb ORP Dačice na rok 2018
  obsahuje mj. informace o organizaci projektu, dostupnosti sociálních služeb, přehled jejich poskytovatelů, přehled opatření a aktivit, stanovené priority a další.
 • Akční plán rozvoje sociálních služeb ORP Dačice na rok 2017
  obsahuje informace o organizaci projektu, dostupnosti sociálních služeb, ve strategické části jsou nastaveny priority Udržení stávajícícho systému sociálních služeb; rozvoj sociálních služeb; zajištění doprovodních oblastí a průřezová témata. 
 • Akční plán rozvoje sociálních služeb ORP Dačice na rok 2016
  obsahuje informace o organizaci projektu, dostupnosti sociálních služeb v říjnu 2015, ve strategické části jsou nastaveny priority Udržení stávajícícho systému sociálních služeb; rozvoj sociálních služeb; zajištění doprovodních oblastí a průřezová témata.
 • Komunitní plán sociálních služeb ORP Dačice 2015 (zpracováno pro období 2015 – 2017) - plánování komunitních služeb je metoda, kterou lze na úrovni obcí plánovat sociální služby tak, aby odpovídaly místním specifikům i potřebám jednotlivých občanů. Je to otevřený proces zjišťování potřeb a zdrojů a hledání nejlepších řešení v oblasti sociálních služeb. 
 • Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na Dačicku - na začátku jsou zařazené informace o sociálních službách. Za nimi jsou uvedeny telefonní kontakty, důležité zejména pro lidi v krizových situacích. Následují podrobné informace o sociálních službách dostupných na Dačicku (ve správním území obce s rozšířenou působností Dačice, celkem 23 obcí). Jedná se o zařízení (střediska), která mají na tomto území sídlo nebo o terénní služby poskytované významným způsobem. Dále jsou uvedeny údaje o místních doprovodných službách a úřadech.

Odkazy:

Podpora komunitního plánování v Jihočeském kraji: www.kpjck.cz

Město

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1
6
2
5
3
5
4
5
5
6
6
12
7
5
8
5
9
5
10
4
11
6
12
5
13
7
14
4
15
3
16
5
17
4
18
6
19
6
20
7
21
5
22
5
23
5
24
5
25
4
26
6
27
6
28
6
29
7
30
6
1
6
2
5
3
7
4
6
5
6

Dačice - stav vody v Moravské Dyji

Mobilní rozhlas

munipolis

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Turistická oblast

Česká Kanada

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Partnerská města
 
Groß-Siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko
 

nahoru