Navigace

Obsah

logo projektu

AKTUALIZACE KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP DAČICE

registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/97.00056

Dokumenty a odkazy

Dokumenty ke stažení:

 • Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ORP Dačice na období 2020 - 2022 -  v červenci 2020 proběhla aktualizace střednědobého plánu, byla do něj doplněna nová aktivita 2.3.2 Navýšení kapacity sociálně terapeutické dílny.
   
 • Sociodemografická analýza ORP Dačice - materiál se věnuje analýze sociode-mografické situace, která byla provedena na základě rozboru dostupných statistických a dalších dat. Jednalo se zejména o údaje Českého statistického úřadu, Úřadu práce ČR, údaje jednotlivých obcí analyzovaného území a v neposlední řadě o informace získané konzultacemi s jednotlivými aktéry komunitního plánování sociálních služeb.
   
 • Akční plán rozvoje sociálních služeb ORP Dačice na rok 2019 - v březnu 2018 byl zahájen dvouletý projekt „Pokračování komunitního plánování sociálních služeb ORP Dačice“. Je zaměřen na udržení procesu plánování, informování a další rozvoj spolupráce. Akční plán rozvoje sociálních služeb ORP Dačice na rok 2019 je jedním z jeho hlavních výstupů.
   
 • Akční plán rozvoje sociálních služeb ORP Dačice na rok 2018
  obsahuje mj. informace o organizaci projektu, dostupnosti sociálních služeb, přehled jejich poskytovatelů, přehled opatření a aktivit, stanovené priority a další.
   
 • Akční plán rozvoje sociálních služeb ORP Dačice na rok 2017
  obsahuje informace o organizaci projektu, dostupnosti sociálních služeb, ve strategické části jsou nastaveny priority Udržení stávajícícho systému sociálních služeb; rozvoj sociálních služeb; zajištění doprovodních oblastí a průřezová témata. 
 • Akční plán rozvoje sociálních služeb ORP Dačice na rok 2016
  obsahuje informace o organizaci projektu, dostupnosti sociálních služeb v říjnu 2015, ve strategické části jsou nastaveny priority Udržení stávajícícho systému sociálních služeb; rozvoj sociálních služeb; zajištění doprovodních oblastí a průřezová témata.
 • Komunitní plán sociálních služeb ORP Dačice 2015 (zpracováno pro období 2015 – 2017) - plánování komunitních služeb je metodakterou lze na úrovni obcí plánovat sociální služby tak, aby odpovídaly místním specifikům i potřebám jednotlivých občanů. Je to otevřený proces zjišťování potřeb a zdrojů a hledání nejlepších řešení v oblasti sociálních služeb. 

 • Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na Dačicku - na začátku jsou zařazené informace o sociálních službách. Za nimi jsou uvedeny telefonní kontakty, důležité zejména pro lidi v krizových situacích. Následují podrobné informace o sociálních službách dostupných na Dačicku (ve správním území obce s rozšířenou působností Dačice, celkem 23 obcí). Jedná se o zařízení (střediska), která mají na tomto území sídlo nebo o terénní služby poskytované významným způsobem. Dále jsou uvedeny údaje o místních doprovodných službách a úřadech.

Odkazy:

Podpora komunitního plánování v Jihočeském kraji: http://www.kpjck.cz/