Navigace

Obsah

logo projektu

AKTUALIZACE KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP DAČICE

registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/97.00056

Základní informace o projektu

Stručný obsah 

Projekt je zaměřen na udržení procesu plánování dostupnosti sociálních služeb na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Dačice a na vypracování aktuálního plánu rozvoje sociálních služeb. Navazuje na akci z roku 2007 - 2008, kdy na území Dačicka vznikl první komunitní plán. Ten se v období 2011 - 2012 aktualizoval. Po třech letech má být zajištěna další aktualizace.

Cíle projektu

Všeobecným cílem projektu je podpora sociálního začleňování sociálně vyloučených osob a osob ohrožených sociálním vyloučením cestou zajištění dostupnosti kvalitních sociálních služeb. Specifickými cíly projektu je udržení a rozvoj místního partnerství na území Dačicka vypracování aktuálního plánu sociálních služeb. Dalším výstupem bude aktuální katalog poskytovatelů sociálních služeb, který podpoří informovanost občanů.

Období realizace

01.01.2014 - 31.03.2015

Organizační zajištění

 • realizátor CpKP jižní Čechy, partner město Dačice
 • finančně podpořeno z OP Lidské zdroje zaměstnanost

Hlavní aktivity

 • Informační kampaň a propagace
 • Aktualizace metodiky a základních dokumentů (základní listina, jednací řády)
 • Analýza aktuální sociální situace v regionu
 • Veřejná setkání
 • Jednání řídící skupiny
 • Jednání pracovních skupin
 • Kulaté stoly
 • Vytvoření plánu a katalogu, distribuce
 • Schválení plánu
 • Řízení projektu

Kontakt: