Navigace

Obsah

Chlumec

Něco málo o kronice: prvním kronikářem byl v roce 1924 ustanoven Vojtěch Novák, správce tamní školy. V té době čítala obec Chlumec 29 čísel. 

Kronika obce Chlumec přináší jedinečnou výpověď o životě v období druhé světové války. Kronikář se ve svých zápisech věnoval všem stránkám lidského žití. Vedle obecných politických a společenských událostí popisuje i život obyčejných lidí v neobyčejné době. Z kroniky se dozvídáme o každodenním životě v obci, o živelných pohromách, o zdražování potravin, o vydávání lístků na mletí obilí, lístkách na mýdlo a potraviny, o tabačenkách, o zatýkání, deportacích, o povinném odevzdávání části úrody, o odebírání zvonů, o poukazech na sůl a o útlaku českého obyvatelstva i o situaci těsně po osvobození ...