Navigace

Obsah

Malý Pěčín

Něco málo o kronice: 

Události v Malém Pěčíně jsou zapsány ve dvou pamětních knihách. První obsahuje zápisy z let 1914 - 1986. Ve druhé knize jsou prováděny zápisy od roku 1987 doposud. 

Kronika obce byla za německé okupace zapečetěna a v roce 1940 uložena do Zemského archivu v Brně. Zápis za válečné roky 1940 - 1945 byl zpětně doplněn v roce 1946.