Navigace

Obsah

Velký Pěčín

Něco málo o kronice: Pamětní kniha obecní byla ve Velkém Pěčíně založena v roce 1925. Kromě období druhé světové války zápisy pravidelně pokračovaly. V letech 1989 - 2006 ale došlo k jejich přerušení, nebyl nikdo, kdo by události v obci zaznamenával. 

Současná kronikářka Jaroslava Hroudová, která byla do této pozice ustanovena v roce 2007, se pustila do mravenčí a náročné práce a informace o hlavním dění za všechny chybějící roky do pamětní knihy obce doplnila.