Obsah

Borek

Zmínky o tomto místě pochází již ze 14. století. Připomíná se zdejší zemanská tvrz (1356, 1360 či 1372). Známe jména Bork, Borkow či německy Borken. Borecká tvrz byla definitivně zničena na začátku 19. století.

U dačického panství se obec připomíná od roku 1459. Je zde kamenný sloup s letopočtem 1733 a znakem pánů z Lipovic, nad obcí je také žulový sloup z napoleonských válek datovaný rokem 1813.

Borek byl čistě českou obcí, maximální počet obyvatel zaznamenáváme v roce 1880, kdy činil 149 osob. Obec má 151 občanů hlášených k trvalému pobytu (k 1. 1. 2022).