Navigace

Obsah

Mateřská škola Dačice

  • Ředitelka: Mgr. Hana Švarcová
  • Zástupkyně ředitelky: Bc. Hana Nováková
  • Kontakt: Bratrská 177/I, 380 01  Dačice
  • IČ: 71006044
  • Telefon: 384 422 836
  • E-mail: reditelka@msdacice.cz
  • Web: www.msdacice.cz
  • Zřizovatel: Město Dačice

Příspěvková organizace Mateřská škola Dačice vznikla sloučením šesti mateřských škol na základě zřizovací
listiny ze dne 11.10.2002, nejprve s názvem Mateřské školy Dačice, okres Jindřichův Hradec, od 1.1.2006
s názvem Mateřská škola Dačice ( Dodatek č.4 ke Zřizovací listině).
Škola byla zřízena jako samostatný právní subjekt se sídlem Bratrská 177/I, 380 01 Dačice.
Součástí organizace je i ekonomické centrum, které pro všechna pracoviště zajišťuje ekomomický, mzdový a personální servis.

Odloučená pracoviště

MŠ B. Němcové
  
Vedoucí učitelka: Bc. Radka Burešová
   Adresa: B. Němcové 444, 380 01  Dačice
   Telefon: 384 422 524
   E-mail: b.nemcove@msdacice.cz

MŠ Za Lávkami
  
Vedoucí učitelka: Mgr. Jindřiška Maršánová
   Adresa: Za Lávkami 473/III, 380 01  Dačice
   Telefon: 720 154 743
   E-mail: zalavkami@msdacice.cz

MŠ Sokolská
  
Vedoucí učitelka: Bc. Marie Pelikánová
   Kontakt: Sokolská 163/V, 380 01  Dačice
   Telefon: 384 422 428
   E-mail: sokolska@msdacice.cz

MŠ Bílkov
  
Vedoucí učitelka: Mgr. Soňa Nováková
   Kontakt: Bílkov 98, 380 01  Dačice
   Telefon: 384 422 234
   E-mail: bilkov@msdacice.cz

MŠ Dolní Němčice
  
Vedoucí učitelka: Mgr. Ilona Kabelková
   Kontakt: Dolní Němčice 15, 380 01  Dačice
   Telefon: 384 423 081
   E-mail: d.nemcice@msdacice.cz