Navigace

Obsah

Zprávy

první předchozí
ze 2
poslední

Byla ukončena distribuce KPZ

V Dačicích byla ukončena distribuce Krajské pomoci zranitelným (KPZ). Jednalo se o balíčky s ochrannými pomůckami pro osoby se závažnými zdravotními problémy ... celý text

ostatní | 25. 5. 2020 | Autor: Mgr. Naděžda Mastná

Pomoc seniorům 65+, držitelům průkazů a lidem v karanténě pokračuje

Město Dačice i po skončení nouzového stavu nadále zajistí pomoc lidem v karanténě, osaměle žijícím seniorům a držitelům průkazů TP, ZTP a ZTP/P ... celý text

ostatní | 25. 5. 2020 | Autor: Mgr. Naděžda Mastná

Dačice se vrací k normálnímu životu

Tisková zpráva, Dačice, 7. května 2020: Krizový štáb ORP Dačice projednal harmonogram uvolňování opatření souvisejících s epidemií koronaviru ... celý text

ostatní | 7. 5. 2020 | Autor: Mgr. Naděžda Mastná

Město Dačice vyhlásilo veřejnou sbírku

Výtěžek sbírky bude použit na zajištění dezinfekce a dalších ochranných pomůcek pro organizace působící v Dačicích v oblasti zdravotnictví a sociální péče .. celý text

ostatní | 29. 4. 2020 | Autor: Mgr. Naděžda Mastná

ČEVAK uvolňuje opatření

V návaznosti na zlepšování imunologické situace ruší ČEVAK a.s. provozní omezení a zajišťuje své činnosti v plném rozsahu. V platnosti zůstávají opatření chránící zdraví zaměstnanců ... celý text

ostatní | 28. 4. 2020 | Autor: Mgr. Naděžda Mastná
KPZ

"KPZ" pro nejohroženější skupinu obyvatel

Pro osoby s poruchami imunitního systému, onkologickým či kardiovaskulárním onemocněním, dialyzované pacienty apod. připravil Jč. kraj se starosty obcí balíček s ochrannými pomůckami ... celý text

ostatní | 28. 4. 2020 | Autor: Mgr. Naděžda Mastná

Usnesení vlády vydaná 23. dubna 2020

Přehled usnesení vlády k omezení volného pohybu, maloobchodního prodeje a služeb a školní docházky na různých typech škol ... celý text

ostatní | 24. 4. 2020 | Autor: Mgr. Naděžda Mastná

Harmonogram uvolňování podnikatelských a dalších činností a opatření ve školách a školských zařízeních

Jednotlivá ministerstva připravila pozvolný plán návratu do běžného života. Dle vývoje epidemiologické situace bude dále upravován. V přiložených souborech naleznete, kdy a které obchody, služby či školní aktivity se postupně obnoví, pokud bude situace příznivá... celý text

ostatní | 24. 4. 2020 | Autor: Mgr. Naděžda Mastná

Prodloužení splatnosti nájmu a pachtu pro živnostníky a firmy

1. pomoc pro Dačice - další z kroků, kterými se město snaží zmírnit ekonomické dopady koronavirové epidemie, je směřován na živnostníky ... celý text

ostatní | 16. 4. 2020 | Autor: Mgr. Naděžda Mastná

Zrušení regulačních opatření v dopravě

Nařízení hejtmanky Jč. kraje č. 13/2020 ze dne 15.4.2020. Od 16. 4. 2020 se odbavení cestujících vrací k obvyklému provozu, kdy první dveře jsou určeny k nástupu, u řidiče proběhne prodej jízdního dokladu a druhé (zadní) dveře jsou určené k výstupu cestujících. celý text

ostatní | 16. 4. 2020 | Autor: Mgr. Naděžda Mastná

Informace platné od 14. 4. 2020 o regulačním opatření v dopravě za nouzového stavu

Zpráva k opatření provozu veřejné dopravy zajišťující dopravní obslužnost území Jihočeského kraje ... celý text

ostatní | 14. 4. 2020 | Autor: Mgr. Naděžda Mastná

7.4.2020 - Mimořádné opatření - omezení pohybu osob s výjimkami

Toto mimořádné opatření zákazu volného pohybu je doplněno o další výjimku tak, aby bylo umožněno sportování na venkovních sportovištích, v parcích při zachování stanovených pravidel... celý text

ostatní | 7. 4. 2020 | Autor: Mgr. Naděžda Mastná

7.4.2020 - Mimořádné opatření - změny v maloobchodním prodeji

Od úterý 7. dubna se mění některé podmínky maloobchodního prodeje a rozšiřují se výjimky ze zákazu ... celý text

ostatní | 7. 4. 2020 | Autor: Mgr. Naděžda Mastná

Tisková zpráva – Dačice pomůžou svým občanům

Dačice, 3. 4. 2020 - Rada města schválila materiál s názvem „První pomoc pro Dačice“ a doporučila zastupitelstvu podat správci poplatku podnět k úplnému prominutí poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (tzv. poplatek za popelnice) pro rok 2020. celý text

ostatní | 3. 4. 2020 | Autor: Mgr. Naděžda Mastná

Výzva k občanům města

Vážení spoluobčané, vzhledem k současné situaci pandemie nákazy COVID-19 vás prosíme v maximální možné míře o vzájemnou ohleduplnost a dodržování pravidel... celý text

ostatní | 3. 4. 2020 | Autor: Mgr. Naděžda Mastná
leták

Jak nakládat s odpadem v době pandemie

Ministerstvo životního prostředí zveřejnilo instrukce, jak nakládat s odpadem v době koronavirové pandemie. Viz přiložený leták ... celý text

ostatní | 1. 4. 2020 | Autor: Mgr. Naděžda Mastná

„OŠETŘOVNÉ“ PRO OSVČ - Výzva I

Zahájení příjmu žádostí: 1.4.2020 od 9:00 h. Cílem výzvy je zmírnění negativních dopadů celosvětového šíření nemoci COVID-19 na osoby samostatně výdělečně činné v ČR... celý text

ostatní | 1. 4. 2020 | Autor: Mgr. Naděžda Mastná

30.3.2020 - Mimořádné opatření - prodloužení zákazu maloobchodního prodeje a stanovení výjimek

S účinností od 1. 4. od 6:00 h do 11. 4. do 6:00 h se zakazuje maloobchodní prodej a prodej služeb v provozovnách, s výjimkou těchto prodejen ... celý text

ostatní | 31. 3. 2020 | Autor: Mgr. Naděžda Mastná

30.3.2020 - Mimořádné opatření - prodloužení zákazu volného pohybu osob

S účinností od 1. 4. od 6:00 h do 11. 4. 2020 do 6:00 h se zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky s výjimkou: celý text

ostatní | 31. 3. 2020 | Autor: Mgr. Naděžda Mastná

30.3.2020 - Mimořádné opatření - prodloužení omezeného provozu úřadů

S účinností od 1. 4. od 6:00 h do 11. 4. 2020 do 6:00 h se všem orgánům veřejné moci a správním orgánům nařizuje, aby v rámci všech svých pracovišť zachovávaly omezený provoz vyplývající z nouzového stavu, celý text

ostatní | 31. 3. 2020 | Autor: Mgr. Naděžda Mastná

30.3.2020 - Mimořádné opatření - ochranné prostředky dýchacích cest

S účinností od 31. 3. se zakazuje všem osobám pohyb a pobyt na všech místech mimo bydliště, bez ochranných prostředků dýchacích cest ... celý text

ostatní | 31. 3. 2020 | Autor: Mgr. Naděžda Mastná

Omezení dopravy na železnici

V souvislosti s COVID-19, došlo od 28.3.2020 k omezení železniční dopravy na trase Kostelec u Jihlavy - Slavonice. Vlaky, které nebudou dočasně jezdit, jsou označeny červeně. celý text

ostatní | 30. 3. 2020 | Autor: Mgr. Naděžda Mastná

Tzv. ošetřovné pro OSVČ

Osobám samostatně výdělečně činným, které musí v souvislosti karanténou zůstat doma s dítětem nebo hendikepovaným člověkem a nemohou podnikat, pomůže stát. O "ošetřovné" můžou žádat od 1.4.2020 prostřednictvím živnostenských úřadů. celý text

ostatní | 30. 3. 2020 | Autor: Mgr. Naděžda Mastná

Zákaz vstupu na území ČR a zákaz vycestování

Výjimky stanovené ministrem vnitra platné od 26.3.2020 upřesňující podmínky zákazu vstupu na území ČR a vycestování mimo republiku. celý text

ostatní | 26. 3. 2020 | Autor: Mgr. Naděžda Mastná

Mimořádné opatření - výjimky týkající se maloobchodní sítě platné od 27.3.2020

Ministerstvo zdravotnictví na základě jednání vlády dne 26.3. vydalo mimořádné opatření, kterým se prodlužuje zákaz maloobchodního prodeje a prodeje služeb v provozovnách, s výjimkou vybraných prodejen... celý text

ostatní | 26. 3. 2020 | Autor: Mgr. Naděžda Mastná

Další změna v prodejní době pro seniory

S účinností od středy 25. 3. 2020 dochází ke změně prodejní doby určené seniorům ... celý text

ostatní | 23. 3. 2020 | Autor: Mgr. Naděžda Mastná

Vláda prodloužila zákaz volného pohybu

S účinností od 24. 3. 2020 6:00 h do dne 1. 4. 2020 do 6:00 h se i nadále zakazuje volný pohyb osob na území celé ČR ... celý text

ostatní | 23. 3. 2020 | Autor: Mgr. Naděžda Mastná

Vzniká databáze dobrovolníků v Jihočeském kraji

Kontakty vyplněné do formuláře jsou předávány zdravotnickým zařízením, poskytovatelům soc. služeb a Panelu nestátních neziskových organizací, který koordinuje dobrovolnickou pomoc (mimo zdrav. a soc. odborností). celý text

ostatní | 23. 3. 2020 | Autor: Mgr. Naděžda Mastná

Omezený provoz ambulancí v Nemocnici Dačice

Ambulance omezují svůj provoz. Zůstávají v provozu v omezenou ordinační dobu především pro akutní pacienty. Prosíme Vás, nechoďte do čekáren, preventivní prohlídky si přeobjednejte ... celý text

ostatní | 23. 3. 2020 | Autor: Mgr. Naděžda Mastná
informace

Jak se starat o látkovou roušku

Přinášíme několik praktických rad, jak se starat o ochrannou látkovou roušku. celý text

ostatní | 20. 3. 2020 | Autor: Mgr. Naděžda Mastná
první předchozí
ze 2
poslední