Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

Blackout

Co dělat při výpadku dodávek elektřiny / BLACKOUTU?

BLACKOUT je rozsáhlý výpadek dodávek elektrické energie na velkém území po dobu desítek hodin nebo dnů, který zasáhne velké množství obyvatel. Takový výpadek může nastat zejména v důsledku mimořádné události v přenosové soustavě.

V případě, že se jedná pouze o lokální výpadek (např. část města), popř. je-li obnovena dodávka elektrické energie v řádu desítek minut až hodin, nejedná se o BLACKOUT.

Informace, že se jedná o skutečný BLACKOUT se všemi možnými důsledky a dopady může veřejnost obdržet postupně, se zpožděním - dle vývoje situace. Délku trvání do obnovy dodávky energií nelze s určitostí předvídat.

Je nutné si uvědomit, že v případě BLACKOUTU nebude možné využívat celou řadu technologií, které jsou přímo závislé na dodávkách elektrické energie a nejsou současně zálohovány náhradními zdroji energie (např. dieselagregáty, bateriemi, apod.).

V první fázi výpadku zcela jistě zaznamenáte, že nefungují:

 • všechny přístroje, které ke svému provozu potřebují připojení do el. sítě,
 • běžné osvětlení (v domácnostech, veřejných budovách, pouliční lampy),
 • zabezpečovací zařízení budov (včetně elektrického otevírání dveří, garážových vrat a bran),
 • dopravní signalizační zařízení (dopravní semafory, signalizace železničních přejezdů, apod.),
 • bankomaty a současně nebude možné uskutečnit nákupy v obchodech s elektronickou evidencí prodeje (snímání čárkových kódů, platba kartou apod.),
 • většina čerpacích stanic pohonných hmot,
 • hromadná doprava, která je přímo závislá na dodávkách elektrického proudu (vlaky, tramvaje, trolejbusy).

V druhé fázi výpadku (v řádu hodin) zaznamenáte, že dochází k problémům v oblastech:

 • dodávek pitné vody,
 • dodávek plynu a tepla,
 • výpadkům signálů mobilních operátorů,
 • nefunkčnosti datových sítí (internetu) apod.,
 • svoz odpadu.

V pozdějších fázích (v řádu desítek hodin) bude docházet k dalším významným potížím:

 • v oblasti zásobování (potraviny, léčiva, pohonné hmoty, apod.),
 • v oblasti komunikace (omezený přístup k ověřeným informacím),
 • při fungování jednotlivých úřadů,
 • v oblasti bezpečnosti (narušování veřejného pořádku).

Co dělat při výpadku dodávky elektřiny?

 • odpojte všechna elektrická zařízení od sítě, aby při obnovení dodávek el. energie nedošlo k opětovnému výpadku z důvodu přetížení sítě
  • Popřípadě si nechte zapnuto jedno svítidlo nebo radiopřijímač, pomocí kterého si můžete ověřit, zda již byla dodávka el. energie obnovena.
 • pokud funguje dodávka pitné vody z vodovodního potrubí, šetřete vodou v maximální míře
  • Máte-li možnost, zásobte se pitnou vodou ze studen nebo pramenů v okolí s ověřenou kvalitou vody. Pokud zrovna prší, snažte se zachytit co nejvíce dešťové vody do nádob, může se Vám hodit.
 • zjišťujte informace o situaci a o prognóze vývoje z médií
  • Pokud nemáte k dispozici rádio na baterie, využijte rádio v autě, popřípadě se zeptejte sousedů. Pokud nejste v ohrožení života, nevyužívejte k získání informací tísňové linky, sloužící pro naléhavé případy.
 • pro jistotu si překontrolujte zásoby potravin
  • Ovšem v případě krátkodobého výpadku el. energie nenakupujte zbytečně velké zásoby a jídlem rozhodně neplýtvejte! Lze předpokládat, že budou fungovat některé hypermarkety (ty které mají náhradní zdroje).
  • Přednostně zkonzumujte potraviny z lednice a mrazáku.
 • zajistěte si nouzové osvětlení
  • K nouzovému osvětlení použijte přenosné svítilny, svíčky používejte jen v krajním případě a pouze pod neustálým dozorem. Jako nouzové osvětlení lze použít např. i blikačku z jízdního kola, displej tabletu apod.
 • připravte se na výpadek vytápění
  • V zimním období uvážlivě hospodařte s teplem, tzn. zbytečně nevětrejte, ucpěte všechny škvíry pod dveřmi a okny. Využijte fyzického tepla, zdržujte se všichni v jedné místnosti. Při dlouhodobějším výpadku máte-li tu možnost, zvažte odjezd na chalupu nebo chatu, popř. k příbuzným pokud zde můžete vytápět tuhými palivy.
 • šetřete pohonnými hmotami
 • při cestování autem věnujte zvýšenou pozornost průjezdu vozidel záchranných složek a vozidel pracovníků energetických služeb 

Co nedělat při výpadku dodávek elektřiny?

 • nevolejte zbytečně na linky tísňového volání (112, 150, 155, 158)! Tyto linky neslouží jako informační služba veřejnosti, proto je používejte jen v případě stavu ohrožujícím život.
 • nepoužívejte ke svícení svíčky, pokud už jste nuceni je použít, tak pouze s největší opatrností!
 • neotevírejte zbytečně dvířka lednice a mrazáku! Čím méně je budete otevírat, tím déle vydrží vaše jídlo poživatelné
 • necestujte zbytečně, pravděpodobně nebude fungovat elektronické řízení dopravy (semafory), proto mohou vznikat na ulicích dopravní nehody a následné zácpy. Počítejte také s tím, že řada spojů nepojede, popřípadě bude mít značné zpoždění
 • neriskujte zbytečně své zdraví! Výpadek proudu značně vytíží složky integrovaného záchranného systému, proto k Vám pomoc může dorazit s větší časovou prodlevou. Z tohoto důvodu se snažte vyvarovat činnostem, při kterých hrozí větší riziko zranění (rizikové aktivity v domácnosti, adrenalinové sporty apod.) 

Co dělat po obnově dodávek elektřiny?

 • obnovenou dodávku elektrické energie využijte prioritně k nejnutnějším účelům

Uvědomte o obnově dodávky i vaše sousedy. V některých případech může jít pouze o krátkodobou obnovu dodávky v omezeném rozsahu, která bude střídavě zapínána a vypínána pro jednotlivé postižené oblasti. Do stabilizace situace nezapínejte energeticky náročné spotřebiče typu pračka, sušička, žehlička, myčka atd., které nejsou nezbytné pro Vaše okamžité potřeby.

 • obnovu dodávky využijte prioritně pro elektrické spotřebiče nezbytných pro  řešení okamžitých nutných potřeb a získávání informací (dobití baterií mobilů, svítidel, rádií, načerpání zásob vody, nezbytné osvětlení pro činnosti, které nelze odložit)
 • po obnově dodávek el. energie vždy překontrolujte nastavení všech elektronických zařízení, zejména nastavení bezpečnostních systémů, ovládacích prvků vytápění apod. Plynové spotřebiče (kotel, sporák) používejte při dlouhodobém výpadku až po návštěvě specialisty z plynárenské společnosti.
 • Státní zdravotní úřad doporučuje zlikvidovat chlazené nebo mražené potraviny, které byly ponechány nad teplotou 6° C déle než 4 hodiny a jestliže mražené potraviny roztály a byly tak ponechány déle než 2 hodiny. Také zlikvidujte potraviny, které mají neobvyklou barvu, strukturu nebo zapáchají. Vždy platí, že pokud si nejste jisti, potraviny raději vyhoďte. V případě, že znehodnocené potraviny znečistily lednici či mrazák, tak tyto prostory důkladně dezinfikujte.
 • výpadek proudu se může v krátké době znovu opakovat, proto po obnově dodávek vždy co nejdříve doplňte své pohotovostní zásoby

Městský úřad

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1
6
2
5
3
5
4
5
5
6
6
12
7
5
8
5
9
5
10
4
11
6
12
5
13
7
14
4
15
3
16
5
17
4
18
6
19
6
20
7
21
5
22
5
23
5
24
5
25
4
26
6
27
6
28
6
29
7
30
6
1
6
2
5
3
7
4
6
5
6

Kontakty

Krajířova 27/I, 380 13  Dačice
tel. ústředna +420 384 401 211

Telefonní seznam úřadu      

IČ: 00246476  DIČ: CZ00246476
Č.ú.: 0603143369/0800
ID datové schránky: s5ebypd

Dačice - stav vody v Moravské Dyji

Mobilní rozhlas

munipolis

Dačice - stav vody v Moravské Dyji

Povodí Moravy: 

Moravská Dyje - LG Dačice

Moravská Dyje - Dačice

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Turistická oblast

Česká Kanada

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Partnerská města
 
Groß-Siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko
 

nahoru