Obsah

Co dělat při dopravní nehodě

 • zastavte vozidlo a vypněte motor;
 • zachovejte klid a rozvahu, nejednejte zbrkle;
 • zapněte výstražná světla a oblečte si reflexní vestu;
 • zajistěte místo nehody  - vyndejte výstražný trojúhelník - použití výstražného trojúhelníku je povinné a za opomenutí hrozí pokuta, především tak ale upozorníte řidiče za vámi na problémy na vozovce. (Mimo obec musí být umístěn minimálně 50 metrů za autem.);
 • zjistěte stav účastníků nehody (řidičů, spolujezdců, chodců, cyklistů) a v případě zranění poskytněte první pomoc a současně volejte složky Integrovaného záchranného systému (IZS);
 • zejména na dálnici je nutné, aby účastníci nehody neprodleně opustili místo nehody na bezpečné místo (za svodidlo po pravém okraji dálnice);
 • pořiďte si fotodokumentaci místa nehody a poškozených vozidel;
 • spolu s druhým účastníkem nehody je třeba písemně vyplnit evropský záznam o nehodě, který je součástí povinné výbavy vozu, a ten oba podepíšete. V tomto dokumentu se popíše průběh nehody, škody i viník nehody. Pokud Vám druhý řidič nechce sdělit údaje o sobě a o vozidle, porušuje tím zákon, a proto přivolejte policii; zapište si alespoň registrační značku (RZ) vozidla; jméno pojišťovny, u které je viník pojištěn, lze zjistit na webových stránkách podle RZ vozidla (Česká kancelář pojistitelů)

Kdy je nutné volat Policii ČR?

 • Policii musíte volat pokud:
  • je účastníkem 3. osoba, soukromý nebo veřejný majetek (veřejné osvětlení, zaparkované vozidlo, jiný soukromý majetek);
  • je někdo zraněn nebo usmrcen nebo je podezření na zranění;
  • je výše škody na jednom vozidle vyšší než 100 tis. Kč - není třeba se obávat odhadu. Pokud jste zhodnotili, že je výše škody menší a při opravě vozidla se ukáže, že je škoda vyšší než 100 tis. Kč není to důvodem k tomu, aby pojišťovna neuhradila způsobené škody;
  • uniknou z vozidla provozní kapaliny (pohonné hmoty především);
  • nejste schopni zajistit průjezdnost komunikace;
  • pokud nemáte možnost identifikovat účastníka nehody (nemá ŘP ani OP apod.);
  • ve všech sporných případech i v těch, kdy se nejste schopni s účastníky nehody dohodnout;
  • zdržte se jednání, které by bylo na újmu řádného vyšetření dopravní nehody (zejména požití alkoholických nápojů, omamných či psychotropních látek, přemísťování vozidel);
  • nahlaste policii případné poškození obecně prospěšného zařízení (např. sloup veřejného osvětlení);
  • řiďte se pokyny dispečerů IZS

Při vyřizování škodné události:

 • Vždy se řiďte pokyny své pojišťovny, případně pojišťovny viníka
  Předejdete tím mnoha problémům při následném řešení.
 • Jak postupovat, když není třeba volat policii?
  Kontaktujte pojišťovny a řiďte se jejími pokyny. Vždy vyplňte záznam o dopravní nehodě (pokud nemáte všeobecně akceptovatelný vzor, zajistěte maximum informací o účastnících a nehodě) a nechte si vše podepsat. 
 • Kdo nahradí vzniklou škodu?
  Pokud jste nehodu zavinili, obraťte se na pojišťovnu, kde máte uzavřené povinné ručení. V opačném případě by vás měla kontaktovat pojišťovna viníka, a to do tří dnů. Nicméně doporučujeme, pohlídat si, aby viník nehodu nahlásil své pojišťovně (vhodné je získat číslo škodní události, pod kterým je nehoda u pojišťovny vedena) a řídit se pak jejími pokyny, případně pochybnosti konzultovat se svojí pojišťovnou a zaměstnavatelem.