Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

Klimatické jevy

Extrémní klimatické jevy

Většinu extrémních klimatických jevů je v dnešní době možné předpovědět s dostatečných předstihem. Výstražnou informaci v případě předpokládaného výskytu nebezpečného klimatického jevu vydává Český hydrometeorologický ústav prostřednictvím hromadných sdělovacích prostředků a na svých stránkách www.chmi.cz.

BOUŘKA

JSTE-LI DOMA

 • uzavřete všechna okna a dveře, v okolí domu (na zahradě, na balkoně) upevněte volně položené předměty (nebo je uschovejte, je-li to možné);
 • odveďte do bezpečí zvířata;
 • ukryjte automobil do garáže;
 • odpojte anténu z televize a elektrické spotřebiče od sítě (mimo ledničky a mrazničky);
 • připravte se na možný výpadek elektrického proudu (baterka, svíčka, zápalky);
 • zdržujte se dále od oken, elektrospotřebičů, zásuvek, telefonu, kamen a vodovodu - blesk se může šířit elektrickou a telefonní sítí, vodovodními trubkami i trubkami ústředního topení;
 • netelefonujte, nepoužívejte PC, neumývejte nádobí a nekoupejte se.

JSTE-LI V PŘÍRODĚ

 • snažte se najít úkryt v nejbližší budově;
 • v otevřené krajině vyhledejte co nejnižší polohy (údolí), pokud nemáte možnost dostat se rychle dolů, zaujměte co nejnižší polohu (nelehejte si však na zem!). Je nutné mít se zemí co nejmenší kontakt - dřepněte si „na bobek“, nohy mějte co nejblíž u sebe, ruce u těla, hlavu schovejte mezi ramena a zavřete oči. Je-li vás více, nebuďte v tělesném kontaktu, ale udržujte rozestupy.
 • neschovávejte se pod vzrostlými stromy, skalními převisy, vstupy do jeskyní, šachet apod. Bezpečný není ani pobyt ve staveních bez hromosvodu (chatky, dřevěné boudy), ve stanu (stanové tyčky přitahují blesky) a v otevřených stavbách (altánek, autobusová zastávka, skleník, garáž bez vrat, zříceniny hradů apod.).
 • nezdržujte se v blízkosti vodních toků nebo vodních ploch;
 • nedotýkejte se a ani nebuďte v blízkosti kovových předmětů (žebříky, ocelová lana, zábradlí, plot apod.), stožár nebo pouliční lampa. Nepoužívejte deštník, golfové hole a další vodivé předměty. Vyvarujte se jízdy na kole, motorce, in-line bruslích, běhání.
 • nedotýkejte se padlých drátů elektrického vedení a ani se k nim nepřibližujte.

JSTE-LI V AUTOMOBILU

 • zůstaňte ve vozidle;
 • zavřete okna a dveře a nedotýkejte se kovových částí vozu;
 • jízdu přizpůsobte povětrnostním podmínkám - zpomalte, je-li to možné tak i zastavte na bezpečném místě.

SILNÝ VÍTR, TORNÁDO

JSTE-LI DOMA

 • uzavřete všechna okna a dveře, v okolí domu (na zahradě, na balkoně) upevněte volně položené předměty (nebo je uschovejte, je-li to možné);
 • odveďte do bezpečí zvířata;
 • ukryjte automobil do garáže;
 • v nízkopodlažním domě je nejlepším úkrytem suterén, sklep nebo místnost v nejnižším patře bez oken (koupelna, šatna, chodba);
 • ve výškové budově se snažte ukrýt v nejnižším patře, pokud na to není čas, schovejte se ve středu budovy, ideálně v chodbě;
 • malý objekt bez základů (chatka, mobilní dům) pokud možno ihned opusťte a vyhledejte nejbližší budovu s pevnými základy a schovejte se v ní;
 • zdržujte se dále od oken.

JSTE-LI V PŘÍRODĚ

 • vyhledejte úkryt v suterénu, sklepě nebo uvnitř budovy s pevnými základy a bez oken;
 • pokud se nemůžete rychle skrýt v domě a máte vozidlo, okamžitě nasedněte a odjeďte do bezpečí. Zapněte si bezpečnostní pás a držte se dál od mostů nebo dálničních nadjezdů.
 • pokud se během jízdy objeví silný vítr a poletující úlomky, zatáhněte okna, a co nejrychleji zaparkujte na nejbezpečnějším místě v okolí. Nechte zapnutý motor i bezpečnostní pásy, schovejte si hlavu pod okna a zakryjte se rukama a přikrývkou.
 • dávejte pozor na pády drátů elektrického vedení na zem, v žádném případě se jich nedotýkejte a ani se k nim nepřibližujte;
 • pozor na létající předměty (střešní tašky, plechy a další pevné a ostré předměty);
 • v případě tornáda se snažte co nejrychleji dostat z jeho dosahu. Pokud není v blízkosti pevná budova, utíkejte kolmo na směr, kterým se tornádo pohybuje, případně vyhledejte úkryt např. v příkopech či jiných terénních nerovnostech.

JSTE-LI V AUTOMOBILU

 • jeďte pomalu a maximálně opatrně, máte-li možnost tak i zastavte na bezpečném místě nejlépe čelem k směru větru (při bočním větru hrozí převrácení vozidla);
 • dávejte pozor na možné překážky na silnici (popadané stromy, větve a další předměty);
 • vidíte-li tornádo, pokuste se dostat co nejrychleji mimo směr pohybu tornáda;
 • neparkujte pod stromy, pod dráty elektrického vedení a v blízkosti polorozpadlých budov.

EXTRÉMNÍ SUCHO A VEDRO

V období, kdy teploty dosahují vysokých hodnot, dodržujte následující rady:

 • omezte co nejvíce pobyt venku, zejména kolem poledne a v odpoledních hodinách;
 • vyvarujte se jakékoli tělesné zátěže;
 • hodně pijte (3 a více litrů nejlépe neslazené vody);
 • používejte opalovací krémy s vysokým UV filtrem, sluneční brýle a hlavu si chraňte pokrývkou;
 • lehce se oblékejte;
 • pozor na používání klimatizace - vysoké rozdíly mezi klimatizovaným a venkovním prostředím mohou způsobit zdravotní potíže;
 • myslete také na děti a domácí mazlíčky, které v žádném případě nenechávejte v zaparkovaných vozidlech;
 • neskákejte rozehřátý do studené vody, mohou hrozit svalové křeče nebo i srdeční kolaps;
 • nenechávejte v automobilu hořlavé a výbušné předměty (zejm. zapalovače a spreje), může dojít k jejich samovznícení nebo výbuchu.

Je-li Českým hydrometeorologickým ústavem vydána výstraha na nebezpečí požárů (vysoké nebezpečí požárů), vyvarujte se rozdělávání ohně kdekoli v přírodě (i doma na zahrádce), kouření, nepoužívejte zapalovače a další zdroje otevřeného ohně.

SILNÝ MRÁZ A NÁMRAZOVÉ JEVY

Při silných mrazech:

 • omezte pohyb venku na minimu - především malé děti, staří a nemocní lidé (kardiaci, lidé s kloubním onemocněním) by neměli ven vůbec vycházet, a když, tak jen velmi krátkodobě;
 • chraňte se teplým oblečením (ideálně ve více vrstvách), pokrývkou hlavy, šálou, rukavicemi a kvalitní zimní obuví, dbejte zejména na důkladnou ochranu uší, nosu a prstů na rukách a nohách,
 • pijte teplé nápoje;
 • nepožívejte alkohol;

Při výskytu námrazových jevů (ledovka, náledí, námraza):

 • není-li to nezbytně nutné, nikam nevycházejte ani nevyjíždějte;
 • při chůzi po zledovatělém povrchu buďte velice opatrní, používejte kvalitní zimní obuv, přidržujte se zábradlí, dávejte pozor na padající rampouchy ze střešních okapů a kusy námrazy ze stromů, stožárů, drátů elektrického vedení apod.; 
 • jízdu vozidlem přizpůsobte stavu a povaze vozovky a pohybujte se maximálně opatrně, sledujte předpověď počasí a dopravní zpravodajství,
 • buďte připraveni na zpoždění vlaků, prostředků městské hromadné dopravy.

Městský úřad

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1
6
2
6
3
8
4
9
5
10
6
9
7
10
8
7
9
8
10
9
11
8
12
8
13
8
14
10
15
6
16
7
17
6
18
6
19
6
20
9
21
10
22
7
23
6
24
6
25
6
26
7
27
8
28
6
29
6
30
6
31
6
1
6
2
7
3
11
4
10

Kontakty

Krajířova 27/I, 380 13  Dačice
tel. ústředna +420 384 401 211

Telefonní seznam úřadu      

IČ: 00246476  DIČ: CZ00246476
Č.ú.: 0603143369/0800
ID datové schránky: s5ebypd

Dačice - stav vody v Moravské Dyji

Mobilní rozhlas

munipolis

Dačice - stav vody v Moravské Dyji

Povodí Moravy: 

Moravská Dyje - LG Dačice

Moravská Dyje - Dačice

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Turistická oblast

Česká Kanada

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Partnerská města
 
Groß-Siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko
 

nahoru