Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

Krizové stavy

Mimořádná událost dle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému je definována jako škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy a také havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací.

Krizový stav dle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení je mimořádná událost podle zákona o integrovaném záchranném systému, narušení kritické infrastruktury nebo jiné nebezpečí, při nichž je vyhlášen krizový stav (stav nebezpečí, nouzový stav, stav ohrožení státu nebo válečný stav).

Krizový stav

Stav nebezpečí

Nouzový stav

Stav ohrožení státu

Válečný stav

Vyhlašuje

hejtman kraje, primátor hl. m. Prahy

Vláda ČR

(předseda vlády)

Parlament na návrh Vlády

Parlament

Zákon

zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů

ÚZ
. 110/1998 Sb.,
čl. 5 a 6

ÚZ č. 110/1998 Sb., čl. 7

ÚZ č. 1/1993 Sb., (Ústava ČR), čl. 43 ÚZ č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti ČR, čl. 2
 

Důvod

jsou-li ohroženy životy, zdraví, majetek, životní prostředí, pokud nedosahuje intenzita ohrožení značného rozsahu a není možné odvrátit ohrožení běžnou činností správních úřadů orgánů krajů a obcí, složek IZS nebo subjektů KI

v případě živelních pohrom, ekologických nebo průmyslových havárií, nehod nebo jiného nebezpečí, které ve značném rozsahu ohrožují životy, zdraví nebo majetkové hodnoty, anebo vnitřní pořádek a bezpečnost
 

je-li bezprostředně ohrožena svrchovanost státu nebo územní celistvost státu anebo jeho demokratické základy
 

je-li ČR napadena nebo je-li třeba plnit mezinárodní smluvní závazky o společné obraně proti napadení

Území

celý kraj, část kraje

celý stát, omezené území státu

celý stát, omezené území státu

celý stát

Doba trvání

nejvýše 30 dnů

(prodloužení se souhlasem vlády)

nejdéle 30 dnů

(prodloužení po souhlasu Poslanecké sněmovny)

není omezeno

není omezeno

Městský úřad

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29
7
30
7
1
6
2
5
3
7
4
6
5
6
6
7
7
6
8
5
9
9
10
8
11
13
12
10
13
6
14
6
15
6
16
7
17
7
18
9
19
7
20
6
21
6
22
7
23
7
24
8
25
9
26
7
27
5
28
5
29
5
30
6
31
9
1
5
2
5

Kontakty

Krajířova 27/I, 380 13  Dačice
tel. ústředna +420 384 401 211

Telefonní seznam úřadu      

IČ: 00246476  DIČ: CZ00246476
Č.ú.: 0603143369/0800
ID datové schránky: s5ebypd

Dačice - stav vody v Moravské Dyji

Mobilní rozhlas

munipolis

Dačice - stav vody v Moravské Dyji

Povodí Moravy: 

Moravská Dyje - LG Dačice

Moravská Dyje - Dačice

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Turistická oblast

Česká Kanada

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Partnerská města
 
Groß-Siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko
 

nahoru