Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

Evakuace

Evakuace

Pojmem evakuace rozumíme organizované přemístění osob, zvířat nebo např. materiálu z objektů nebo území ohrožených mimořádnou událostí do bezpečí, s cílem předejít ztrátám na životech, zdraví, popř. škodě na movitých věcech.

A. Důvodem k evakuaci mohou být zejména události jako:

 • únik nebezpečných škodlivin do ovzduší;
 • požár látek, které hořením uvolňují nebezpečné škodliviny;
 • nebezpečí výbuchu (únik plynu, terorismus, nález munice, havárie v dopravě, apod.);
 • povodně a záplavy;
 • požár objektu nebo lesa.

B. O provedení evakuace může rozhodnout:

 • starosta obce (v rámci území obce);
 • starosta obce s rozšířenou působností (v rámci správního obvodu, je-li nutné evakuovat obyvatelstvo z více obcí), převzal-li koordinaci záchranných a likvidačních prací;
 • hejtman kraje (je-li nutné evakuovat obyvatelstvo z více správních obvodů obcí s rozšířenou působností), převzal-li koordinaci záchranných a likvidačních prací;
 • velitel zásahu (při provádění záchranných a likvidačních prací);
 • zaměstnavatel v rámci své působnosti.

Důležité!  Evakuace se vztahuje na všechny osoby v místech ohrožených mimořádnou událostí s výjimkou osob, které se budou podílet na záchranných pracích, na řízení evakuace nebo budou vykonávat jinou neodkladnou činnost.

C. Druhy evakuace

Evakuace je základním opatřením ochrany obyvatelstva a lze ji podle různých kritérií rozdělit na několik druhů.  Jednotlivé druhy evakuace mají svá specifika, nicméně ve všech případech je potřeba se řídit všeobecnými zásadami provedení evakuace. (odkaz - dokument)

1. Podle rozsahu rozlišujeme:

 • evakuaci objektovou - zahrnuje evakuaci obyvatelstva jedné nebo malého počtu obytných budov, administrativně správních budov, technologických provozů apod.;
 • evakuaci plošnou - zahrnuje evakuaci obyvatelstva části či celého urbanistického celku, popř. většího územního prostoru.

2. Podle doby trvání rozlišujeme:

 • evakuaci krátkodobou - ohrožení nevyžaduje dlouhodobé opuštění domova. Pro evakuované osoby není zabezpečováno náhradní ubytování. Opatření k zajištění nouzového přežití obyvatelstva nejsou prováděna nebo jsou prováděna v omezeném rozsahu (např. zajištění teplého nápoje, dek);
 • evakuaci dlouhodobou - ohrožení vyžaduje dlouhodobý, více než 24 hodinový pobyt mimo domov. Pro evakuované osoby, postižené ztrátou trvalého bydliště v evakuační zóně, které nemají možnost vlastního náhradního ubytování (např. na chatě, chalupě nebo u příbuzných), je zabezpečováno přechodné náhradní (nouzové) ubytování (např. tělocvičny)a jsou v potřebném rozsahu prováděna opatření k zajištění nouzového přežití obyvatelstva

3. Podle způsobu realizace rozlišujeme:

 • evakuaci samovolnou - proces evakuace není řízen a obyvatelstvo v potřebě úniku před nebezpečím jedná podle vlastního uvážení (za využití vlastních vozidel, využití vlastních únikových tras apod.), což pro řídící orgány představuje komplikace při organizaci a kontrole průběhu evakuace.
 • evakuaci řízenou - proces evakuace je řízen příslušnými orgány od jejího vyhlášení. Evakuované osoby se přemísťují po předem stanovených trasách organizovaně pěšky, s využitím vlastních dopravních prostředků nebo s využitím zajištěných prostředků hromadné přepravy. Řídící orgány tak mají kontrolu nad tím, zda jsou opravdu všechny osoby mimo ohrožené území.

D. Všeobecné zásady evakuace

 • při evakuaci dodržujte zásady pro opuštění bytu nebo rodinného domu (odkaz - text);
 • v případě dlouhodobé evakuace si připravte evakuační zavazadlo (odkaz - text) dostavte se do evakuačního střediska;
 • dodržujte pokyny od správních úřadů, obcí, velitele zásahu, popř. zaměstnavatele, kteří organizují nebo zajišťují evakuaci;
 • chcete-li využít vlastní vozidlo, dodržujte pokyny orgánů zabezpečující evakuaci a evakuační trasy.

E. Zásady opuštění domácnosti

1. KRÁTKODOBÁ EVAKUACE

V případě, kdy lze předpokládat, že evakuace bude trvat jen několik hodin, postupujte takto:

 • vypněte všechny plynové a elektrické spotřebiče, které máte v provozu;
 • elektrické spotřebiče odpojte ze zásuvky (mimo ledničky a mrazáku);
 • uhaste otevřený oheň (krb, kamna, svíčky);
 • uzavřete přívod vody a plynu;
 • zhasněte před odchodem všechna světla;
 • uzavřete všechna okna;
 • uzamkněte byt;
 • kočky a psi vezměte s sebou, ostatní domácí zvířata včetně exotických ponechte doma a předzásobte je vodou a potravinami;
 • ověřte, zda i sousedé / ostatní lidé v budově vědí o evakuaci;
 • opusťte budovu podle únikového značení nebo podle pokynů toho, kdo evakuaci řídí.

2. DLOUHODOBÁ EVAKUACE

Pokud se předpokládá, že budete muset mimo domov strávit více jak 24 hodin, postupujte takto:

 • dodržte všechny zásady týkající se krátkodobé evakuace (viz výše);
 • připravte si evakuační zavazadlo (odkaz - text);
 • na vchodové dveře bytu nebo domu umístěte do nepromokavého obalu (např. igelitového sáčku) zprávu o tom, kdo, kdy a kam se evakuoval a kontakt, na kterém budete k zastižení. Toto platí zejména pro případ, kdy hodláte pobývat mimo oficiální místa, určená k nouzovému ubytování evakuovaných (např. na své chatě, u příbuzných).
 • malým dětem dejte do kapsy cedulku se jménem, adresou a kontaktem.

F. Evakuační zavazadlo

 • ideálním zavazadlem je kufr na kolečkách nebo batoh (krosna) na záda;
 • každá osoba by měla mít jedno zavazadlo (dospělí do 25 kg, děti do 10 kg);
 • při balení plánujte věci na 2 – 3 dny pro každého člena rodiny;
 • každé zavazadlo opatřete cedulkou se jménem, adresou a číslem mobilního telefonu majitele.

Doporučený obsah evakuačního zavazadla:

jídlo a pití + nádobí:

 • trvanlivé a dobře zabalené potraviny na 2-3 dny pro každého člena domácnosti (balené pečivo, trvanlivý salám, tvrdý sýr, konzervy, paštiky, energetické potraviny – čokoláda apod. V případě, že máte individuální dietetický režim (např. bezlepková dieta, vegetariánství apod.), počítejte s tím, že v místech náhradního ubytování s hromadným zajištěním stravování bude možné vám vyjít vstříc jen v omezené míře. Mějte tedy své speciální potraviny s sebou v dostatečném množství.
 • pitná voda na 2-3 dny pro každého člena domácnosti;
 • krmivo pro domácí zvíře, které berete s sebou (dále náhubek, zdravotní průkaz zvířete, vodítky apod.);
 • hrnek nebo miska, příbor, otvírák na konzervy, nůž.

cennosti a dokumenty:

 • osobní dokumenty (rodný list, občanský průkaz, cestovní pas, kartičku zdravotní pojišťovny);
 • jiné důležité dokumenty (pojistné smlouvy, stavební spoření, smlouvy o investicích, akcie);
 • peníze v hotovosti, platební karty, další přenosné cennosti (př. šperky).

léky a hygiena:

 • pravidelně užívané léky;
 • ostatní léky a léčiva (proti bolesti, nachlazení, obvazy apod.);
 • zdravotní pomůcky (brýle, inhalátor atd.);
 • také se doporučují vitamíny a běžné doplňky stravy;
 • hygienické potřeby (toaletní papír, mýdlo, kartáček a pasta na zuby, šampón, hřeben, ručník apod.)

oblečení a vybavení pro přespání:

 • oblečení odpovídající danému ročnímu období, náhradní prádlo a obuv;
 • spací pytel, přikrývka, karimatku, polštářek;
 • pláštěnka.

přístroje, nástroje a zábava:

 • mobilní telefon s nabíječkou, powerbanka;
 • FM rádio (např. MP3 přehrávač) s nabíječkou nebo ideálně na baterie;
 • svítilna, náhradní baterie;
 • zavírací nůž;
 • šití;
 • psací potřeby;
 • předměty pro vyplnění volného času - knihy, hračky pro děti, společenské hry.

Městský úřad

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1
6
2
6
3
8
4
9
5
10
6
9
7
10
8
7
9
8
10
9
11
8
12
8
13
8
14
10
15
6
16
7
17
6
18
6
19
6
20
9
21
10
22
7
23
6
24
6
25
6
26
7
27
8
28
6
29
6
30
6
31
6
1
6
2
7
3
11
4
10

Kontakty

Krajířova 27/I, 380 13  Dačice
tel. ústředna +420 384 401 211

Telefonní seznam úřadu      

IČ: 00246476  DIČ: CZ00246476
Č.ú.: 0603143369/0800
ID datové schránky: s5ebypd

Dačice - stav vody v Moravské Dyji

Mobilní rozhlas

munipolis

Dačice - stav vody v Moravské Dyji

Povodí Moravy: 

Moravská Dyje - LG Dačice

Moravská Dyje - Dačice

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Turistická oblast

Česká Kanada

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Partnerská města
 
Groß-Siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko
 

nahoru