Obsah

Nouzové přežití obyvatelstva

Systém opatření nouzového přežití obyvatelstva je souhrn činností a postupů, které mají za cíl minimalizovat negativní dopady mimořádných událostí a krizových situací na zdraví a životy postiženého obyvatelstva.

Opatření nouzového přežití se plánují pro řešení mimořádných událostí, které vyžadují vyhlášení třetího nebo zvláštního stupně poplachu a zpravidla navazují na evakuaci obyvatelstva z postiženého území. Nicméně v případě vzniku specifických mimořádných událostí nebo krizových stavů (nedostatek potravin, znečištění zdrojů pitné vody apod.) jsou opatření realizována přímo v prostoru mimořádné události nebo krizového stavu.

Systém nouzového přežití obyvatelstva zahrnuje:

  • nouzové ubytování obyvatelstva – v improvizovaných místech ubytování (školy, internáty, tělocvičny apod.), popř. v předem vytipovaných objekty s hygienickým zázemím a často i stravováním (hotely, penziony apod.);
  • nouzové zásobování potravinami – s využitím stálých stravovacích zařízení, popř. za pomoci mobilních stravovacích zařízení;
  • nouzové zásobování pitnou vodou – nezbytné množství pitné vody v požadované jakosti je první 2 dny zajišťováno v množství 5 litrů na osobu a den, třetí a další dny v množství 10 – 15 litrů na osobu a den;
  • nouzové základní služby obyvatelstvu - informování obyvatel, zásobování prostředky denní potřeby, zajištění lékařské péče, psychologické a duchovní pomoci, poštovní a finanční služby, pohřební a veterinární služby apod.;
  • nouzové dodávky energií - zajištění energií (elektřina, plyn, teplo) pro důležité provozy a objekty potřebné k zabezpečení činnosti postiženého území zejména pomocí přenosných zdrojů energií;
  • organizování humanitární pomoci postiženému obyvatelstvu – humanitární pomoc je použita výhradně pro zajištění základních životních potřeb postiženého obyvatelstva;
  • řízení a koordinace opatření nouzového přežití.

Realizace opatření nouzového přežití obyvatelstva je zpravidla ukončena návratem postiženého obyvatelstva do jejich původních domovů a obnovením infrastruktury v postiženém území, případně přesídlením postiženého obyvatelstva do nových bydlišť.

K zabezpečení nouzového přežití obyvatelstva při mimořádných událostech jsou mimo jiné připraveny následující kapacity:

  1. u HZS ČR jsou k dispozici pohotovostní kapacity pro 1350 postižených osob; pro uvedené počty osob stát dále garantuje další nezbytná opatření pro jejich nouzové přežití,
  2. na úrovni krajů je zabezpečeno 15 kontejnerů nouzového přežití, každý pro 25 - 50 osob, tj. celkem pro 375 - 750 osob a soupravy nouzového přežití k okamžitému a následnému použití.