Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

Nouzové přežití

Nouzové přežití obyvatelstva

Systém opatření nouzového přežití obyvatelstva je souhrn činností a postupů, které mají za cíl minimalizovat negativní dopady mimořádných událostí a krizových situací na zdraví a životy postiženého obyvatelstva.

Opatření nouzového přežití se plánují pro řešení mimořádných událostí, které vyžadují vyhlášení třetího nebo zvláštního stupně poplachu a zpravidla navazují na evakuaci obyvatelstva z postiženého území. Nicméně v případě vzniku specifických mimořádných událostí nebo krizových stavů (nedostatek potravin, znečištění zdrojů pitné vody apod.) jsou opatření realizována přímo v prostoru mimořádné události nebo krizového stavu.

Systém nouzového přežití obyvatelstva zahrnuje:

  • nouzové ubytování obyvatelstva – v improvizovaných místech ubytování (školy, internáty, tělocvičny apod.), popř. v předem vytipovaných objekty s hygienickým zázemím a často i stravováním (hotely, penziony apod.);
  • nouzové zásobování potravinami – s využitím stálých stravovacích zařízení, popř. za pomoci mobilních stravovacích zařízení;
  • nouzové zásobování pitnou vodou – nezbytné množství pitné vody v požadované jakosti je první 2 dny zajišťováno v množství 5 litrů na osobu a den, třetí a další dny v množství 10 – 15 litrů na osobu a den;
  • nouzové základní služby obyvatelstvu - informování obyvatel, zásobování prostředky denní potřeby, zajištění lékařské péče, psychologické a duchovní pomoci, poštovní a finanční služby, pohřební a veterinární služby apod.;
  • nouzové dodávky energií - zajištění energií (elektřina, plyn, teplo) pro důležité provozy a objekty potřebné k zabezpečení činnosti postiženého území zejména pomocí přenosných zdrojů energií;
  • organizování humanitární pomoci postiženému obyvatelstvu – humanitární pomoc je použita výhradně pro zajištění základních životních potřeb postiženého obyvatelstva;
  • řízení a koordinace opatření nouzového přežití.

Realizace opatření nouzového přežití obyvatelstva je zpravidla ukončena návratem postiženého obyvatelstva do jejich původních domovů a obnovením infrastruktury v postiženém území, případně přesídlením postiženého obyvatelstva do nových bydlišť.

K zabezpečení nouzového přežití obyvatelstva při mimořádných událostech jsou mimo jiné připraveny následující kapacity:

  1. u HZS ČR jsou k dispozici pohotovostní kapacity pro 1350 postižených osob; pro uvedené počty osob stát dále garantuje další nezbytná opatření pro jejich nouzové přežití,
  2. na úrovni krajů je zabezpečeno 15 kontejnerů nouzového přežití, každý pro 25 - 50 osob, tj. celkem pro 375 - 750 osob a soupravy nouzového přežití k okamžitému a následnému použití.

Městský úřad

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29
7
30
7
1
6
2
5
3
6
4
6
5
6
6
7
7
6
8
5
9
9
10
8
11
13
12
10
13
6
14
6
15
6
16
7
17
7
18
9
19
7
20
6
21
6
22
7
23
7
24
9
25
9
26
7
27
5
28
5
29
5
30
6
31
8
1
5
2
4

Kontakty

Krajířova 27/I, 380 13  Dačice
tel. ústředna +420 384 401 211

Telefonní seznam úřadu      

IČ: 00246476  DIČ: CZ00246476
Č.ú.: 0603143369/0800
ID datové schránky: s5ebypd

Dačice - stav vody v Moravské Dyji

Mobilní rozhlas

munipolis

Dačice - stav vody v Moravské Dyji

Povodí Moravy: 

Moravská Dyje - LG Dačice

Moravská Dyje - Dačice

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Turistická oblast

Česká Kanada

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Partnerská města
 
Groß-Siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko
 

nahoru