Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

Ukrytí

UKRYTÍ OBYVATELSTVA

Ukrytí obyvatelstva je využití úkrytů a jiných vhodných prostorů k ochraně obyvatelstva před účinky světelného a tepelného záření, pronikavé radiace, kontaminace radioaktivním prachem, chemickými nebo biologickými látkami a proti tlakovým účinkům zbraní hromadného ničení. K tomuto účelu se využívají improvizované nebo stálé úkryty. Ukrytí obyvatelstva v České republice.

A. Improvizované ukrytí

Improvizovaného ukrytí se využívá v mírové době při velkých havárií s rizikem kontaminace nebezpečnými látkami, proti účinku pronikavé radiace nebo při živelných pohromách. Ačkoli ve všech případech slouží k ukrytí uzavřená místnost v budově s možností poslechu televizního nebo rozhlasového vysílání, výběr této místnosti má svá specifika v závislosti na druhu mimořádné události.

 • Únik nebezpečných látek - místnost by se měla nacházet nejlépe ve vyšších patrech a na odvrácené straně od místa nehody. Většina nebezpečných látek je totiž těžší než vzduch a proto se drží při zemi. Nebezpečné chemické látky lehčí než vzduch jsou vesměs prchavé a tedy v terénu málo stálé. Není proto příliš pravděpodobné, že proniknou zavřenými okny ve vyšších patrech.
 • Únik radioaktivních látek a ionizujícího záření, nebezpečí při nepřátelském leteckém útoku konvenčními zbraněmi - místnost by se měla nacházet nejlépe ve středové, suterénní nebo sklepní části domu s minimálním počtem oken, dveří a jiných větracích otvorů.
 • Živelná pohroma – v případě ohrožení, které způsobuje tlakovou vlnu s následkem mechanického poškození staveb (větrná smršť, výbuch apod.), je vhodné ukrytí ve sklepních nebo přízemních prostorách budov.

Všeobecné zásady pro bezpečné ukrytí obyvatelstva:

 1. nepřibližovat se k místu havárie - v místě havárie je koncentrace nebezpečné chemické látky vždy nejvyšší, a tedy nejnebezpečnější;
 2. vyhledat vhodný úkryt podle charakteru ohrožení (odkaz – text improvizované ukrytí);
 3. místnost utěsnit a izolovat - utěsnit veškerou ventilaci v bytě, jako klimatizaci, větrací systémy, topidla, digestoře, světlíky a také sebemenší otvory;
 4. připravit si prostředky improvizované ochrany nebo prostředky individuální ochrany (odkaz – dokument);
 5. provádět nebo připravit se na částečnou dekontaminaci - účelné je připravit si zásobu vody k omývání těla. Vhodná je i příprava dezinfekčních nebo neutralizačních roztoků např. k ošetření očí (borovou vodu apod.);
 6. poslech rozhlasu a televize;
 7. netelefonovat a neblokovat tak síť;
 8. respektovat pokyny a nařízení složek IZS;
 9. vyvarovat se větší fyzické námahy;
 10. varování sousedů;
 11. připravit se na evakuaci v četně přípravy evakuačního zavazadla(odkaz – dokument)

Improvizované ukrytí navazuje na varování obyvatelstva (odkaz - dokument) a může být doplněno o improvizovanou ochranu dýchacích cest a povrchu těla. (odkaz - dokument) V případě nutnosti může dojít i na evakuaci (odkaz - dokument) z ohrožené oblasti.

B. Stálé úkryty

Stálé úkryty se využívají k ochraně obyvatelstva před účinky zbraní hromadného ničení v případě STAVU OHROŽENÍ STÁTU A VÁLEČNÉHO STAVU. Tyto úkryty nelze využít při mimořádných událostech a krizových situacích nevojenského charakteru z důvodu jejich nerovnoměrného rozmístění a doby potřebné k jejich zpohotovení.

Stálé úkryty jsou tvořeny trvalými ochrannými prostory v podzemní části staveb nebo stavba samostatně stojící. Většina stálých úkrytů, které máme v dnešní době k dispozici, byla budována v 50. až 80. letech minulého století.

Do kategorie stálých úkrytů patří:

 • stálé tlakově neodolné úkryty,
 • stálé tlakově odolné úkryty,
 • ochranné systémy podzemních dopravních staveb.

Městský úřad

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27
5
28
5
29
5
30
6
31
7
1
5
2
4
3
3
4
3
5
3
6
4
7
5
8
6
9
5
10
5
11
4
12
4
13
5
14
6
15
7
16
4
17
3
18
3
19
4
20
3
21
6
22
6
23
4
24
4
25
4
26
4
27
5
28
5
29
8
30
5

Kontakty

Krajířova 27/I, 380 13  Dačice
tel. ústředna +420 384 401 211

Telefonní seznam úřadu      

IČ: 00246476  DIČ: CZ00246476
Č.ú.: 0603143369/0800
ID datové schránky: s5ebypd

Dačice - stav vody v Moravské Dyji

Mobilní rozhlas

munipolis

Dačice - stav vody v Moravské Dyji

Povodí Moravy: 

Moravská Dyje - LG Dačice

Moravská Dyje - Dačice

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Turistická oblast

Česká Kanada

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Partnerská města
 
Groß-Siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko
 

nahoru