Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

Zásady chování při krizové situaci

V případě hrozby nebo vzniku mimořádné události, kdy zazní varovný signál „VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA“ mějte na paměti tyto obecné zásady chování při mimořádných událostech

 • snažte se vždy jednat v klidu, s rozvahou a bez paniky;
 • vždy nejdříve chraňte život a zdraví, teprve potom majetek;
 • pomáhejte starým a nemocným lidem, imobilním občanům, dětem, sousedům, svému nejbližšímu okolí;
 • nepodceňujte riziko vzniklé situace, dodržujte doporučené pokyny;
 • zbytečně netelefonujte, neboť telefonní síť při mimořádných událostech potřebují záchranáři;
 • vytvořte prostor pro záchranné síly (např. přeparkováním automobilu na vhodné místo);
 • omezte cestování v místě vzniku mimořádné události;
 • dodržujte pokyny získané z oficiálních zdrojů (rozhlas, televize, vyhlášky a nařízení atd.);
 • nešiřte poplašné a neověřené zprávy;
 • hrozí-li nebezpečí mimořádné události, nepožívejte alkohol a léky snižující způsobilost k řízení motorového vozidla;
 • nechoďte pro děti do školek a škol - učitelé jsou rovněž o vzniklé situaci informováni a provádějí opatření na ochranu dětí;
 • dodržujte pokyny orgánů státní správy, samosprávy a záchranných složek;
 • upozorněte své sousedy;
 • v případě evakuace si připravte potraviny a tekutiny na 3 dny pro každou osobu;
 • mějte připraveno teplé oblečení;
 • připravte si zavazadlo pro případ evakuace nebo ukrytí;
 • proveďte všechny zásady pro opuštění bytu či domu;
 • zabezpečte vodu a krmení domácím zvířatům;
 • na základě vyžádání záchranných složek a orgánů státní správy a samosprávy poskytněte pomoc pro zabezpečení záchranných opatření;
 • pokud uslyšíte sirénu (mimo požární poplach), vyhledejte ihned úkryt v nejbližší budově a věnujte pozornost sdělovacím prostředkům;
 • o ukončení mimořádné události budete informováni.

Budete-li potřebovat z jakýchkoliv důvodů pomoc, upozorněte na sebe tím, že na kliku bytu (domu) nebo okna pověsíte bílý ručník nebo prostěradlo jako znamení pro záchranné složky.

Městský úřad

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29
7
30
7
1
6
2
5
3
6
4
6
5
6
6
7
7
6
8
5
9
9
10
8
11
13
12
10
13
6
14
6
15
6
16
7
17
7
18
9
19
7
20
6
21
6
22
7
23
7
24
9
25
9
26
7
27
5
28
5
29
5
30
6
31
8
1
5
2
4

Kontakty

Krajířova 27/I, 380 13  Dačice
tel. ústředna +420 384 401 211

Telefonní seznam úřadu      

IČ: 00246476  DIČ: CZ00246476
Č.ú.: 0603143369/0800
ID datové schránky: s5ebypd

Dačice - stav vody v Moravské Dyji

Mobilní rozhlas

munipolis

Dačice - stav vody v Moravské Dyji

Povodí Moravy: 

Moravská Dyje - LG Dačice

Moravská Dyje - Dačice

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Turistická oblast

Česká Kanada

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Partnerská města
 
Groß-Siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko
 

nahoru