Navigace

Obsah

Zásady chování při mimořádné události

V případě hrozby nebo vzniku mimořádné události, kdy zazní varovný signál „VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA“ mějte na paměti tyto obecné zásady chování při mimořádných událostech

 • snažte se vždy jednat v klidu, s rozvahou a bez paniky;
 • vždy nejdříve chraňte život a zdraví, teprve potom majetek;
 • pomáhejte starým a nemocným lidem, imobilním občanům, dětem, sousedům, svému nejbližšímu okolí;
 • nepodceňujte riziko vzniklé situace, dodržujte doporučené pokyny;
 • zbytečně netelefonujte, neboť telefonní síť při mimořádných událostech potřebují záchranáři;
 • vytvořte prostor pro záchranné síly (např. přeparkováním automobilu na vhodné místo);
 • omezte cestování v místě vzniku mimořádné události;
 • dodržujte pokyny získané z oficiálních zdrojů (rozhlas, televize, vyhlášky a nařízení atd.);
 • nešiřte poplašné a neověřené zprávy;
 • hrozí-li nebezpečí mimořádné události, nepožívejte alkohol a léky snižující způsobilost k řízení motorového vozidla;
 • nechoďte pro děti do školek a škol - učitelé jsou rovněž o vzniklé situaci informováni a provádějí opatření na ochranu dětí;
 • dodržujte pokyny orgánů státní správy, samosprávy a záchranných složek;
 • upozorněte své sousedy;
 • v případě evakuace si připravte potraviny a tekutiny na 3 dny pro každou osobu;
 • mějte připraveno teplé oblečení;
 • připravte si zavazadlo pro případ evakuace nebo ukrytí;
 • proveďte všechny zásady pro opuštění bytu či domu;
 • zabezpečte vodu a krmení domácím zvířatům;
 • na základě vyžádání záchranných složek a orgánů státní správy a samosprávy poskytněte pomoc pro zabezpečení záchranných opatření;
 • pokud uslyšíte sirénu (mimo požární poplach), vyhledejte ihned úkryt v nejbližší budově a věnujte pozornost sdělovacím prostředkům;
 • o ukončení mimořádné události budete informováni.

Budete-li potřebovat z jakýchkoliv důvodů pomoc, upozorněte na sebe tím, že na kliku bytu (domu) nebo okna pověsíte bílý ručník nebo prostěradlo jako znamení pro záchranné složky.