Obsah

JménoFunkceTelefon / E-mail
Gřunděl Pavel, Bc., DiS.dovozy vozidel, vedoucí odboru384 401 247
dovozy@dacice.cz
Vacek Karelevidence vozidel384 401 258
vozidla1@dacice.cz
Urbánek Pavel, Mgr.přestupky384 401 268
prestupky2@dacice.cz
Nekulová Lucie, Bc.přestupky, TAXI384 401 246
bodovy.system@dacice.cz
Dohnal Petrzkušební komisař, evidence vozidel384 401 260
komisar@dacice.cz
Svobodová Bohumilaevidence vozidel384 401 258
vozidla2@dacice.cz
Straka Jaroslavsilniční hospodářství384401245
siln.hosp2@dacice.cz
Šindelářová Lucieřidičské průkazy384 401 259
prukazy@dacice.cz
Procházka Martinsilniční hospodářství384 401 245
siln.hosp@dacice.cz

Aktuální přítomnost úředníků na odboru

Sídlo odboru: Krajířova 27/I (Starý zámek), 380 13  Dačice

Objednávky na odbor dopravy 
objednávky on-line, evidence vozidel a řidičů 

Odbor dopravy - náplň činnosti

 • projednávání přestupků a správních deliktů v oblasti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu včetně ukládání sankčních opatření
 • projednávání přestupků a správních deliktů vzniklých porušením zákona o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, včetně ukládání sankčních opatření
 • odnímání a vracení řidičských oprávnění a řidičských průkazů,
 • přezkušování odborné způsobilosti absolventů autoškol a řidičů,
 • metodické vedení a pomoc autoškolám,
 • vydávání národních a mezinárodních řidičských průkazů,
 • vydávání osvědčení odborné způsobilosti řidičů,
 • výdej dat z registru řidičů,
 • výdej náhradních dokladů za doklady poškozené, odcizené nebo zničené,
 • registrace vozidel, změny, odhlašování do obvodu působnosti jiné obce
  s rozšířenou působností,
 • vyřazování vozidel z registru silničních vozidel (zánik, trvalé vyřazení)
 • dovozy, přestavby, výdej registračních značek za registrační značky poškozené, odcizené nebo zničené,
 • výdej dat z registru vozidel,
 • evidování osob podnikajících v taxislužbě včetně vydávání průkazů řidičů taxi
  a provádění státního odborného dozoru,
 • evidování stanic měření emisí, vydávání rozhodnutí o osvědčení a oprávnění
  k jejich provozování a provádění státního odborného dozoru,
 • správní úřad a speciální stavební úřad ve věcech silnic II. a III. tř. a místních komunikací na území města – stanovení dopravního značení, povolování zvláštního užívání a uzavírek, překopy, pevné překážky, řízení na dopravní stavby dle silničního zákona,
 • zajištění agendy BESIP,
 • dopravní obslužnost,
 • poskytování informací na svém úseku podle zák. č. 106/1999 Sb.  
   

AKTUÁLNÍ UPOZORNĚNÍ

Zima se blíží, nezapomeňte na přípravu zimní výbavy

Zákon o silničním provozu stanovuje povinnost užít zimní pneumatiky v období
od 1. listopadu do 31. března. V tomto období musí mít vozidlo zimní pneumatiky vždy, pokud se nachází na vozovce souvislá vrstva sněhu, ledu či námraza nebo tyto jevy lze vzhledem ke klimatickým podmínkám očekávat.

Informace zde.

 

Cesty do místa trvalého bydliště pro nový řidičský průkaz jsou minulostí

Získat nový řidičský průkaz nebo paměťovou kartu řidiče do digitálního tachografu bude od 1. července 2018 mnohem jednodušší! Nemusíte cestovat na úřad ve svém trvalém bydlišti, ale vyřídíte ho na jednom z 206 úřadů obcí s rozšířenou působností. Navíc s sebou už nemusíte nosit papírovou fotku. Podívejte se na detaily zde ke stažení. Přehled všech ORP najdete zde: www.mdcr.cz/orp.

 

Od nového roku za nepojištěné vozidlo zaplatíte přísupozorněnípěvek

Upozorňujeme vlastníky a provozovatele vozidel, že od 1. ledna 2018 se vrací příspěvek za vozidlo bez povinného ručení. Po motoristech s vozidlem bez sjednaného povinného pojištění tak bude opět požadován příspěvek do garančního fondu České kanceláře pojistitelů (ČKP). Z tohoto fondu se vyplácejí náhrady škod způsobené nepojištěnými vozidly. Celou informaci včetně přehledu jednotlivých denních sazeb naleznete v tomto odkazu.

 

informaceŽádosti - silniční hospodářství

 

  Stanovení výše poplatku pro ekologickou likvidaci vraku

Od 1. 1. 2009 nabyl účinnosti zákon č.385/2008 Sb., ze dne 3. září 2008. Tímto zákonem je mimo jiné změněn zákon č.185/2001 Sb., o odpadech a zákon 56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních komunikacích. Doplňují se některé důležité principy v oblasti registrace vozidel, které mohou vyvolat nejasnosti. Zákon č. 383/2008 Sb., v § 37/e odst.1 říká, že poplatek se platí při první registraci nebo první přeregistraci vozidla po účinnosti zákona.

Poplatek na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků je stanoven podle plnění mezních hodnot emisí ve výfukových plynech.Vybraný autovrak jsou vozidla kategorií M1 a N1.Předpisy Evropského společenství užívají pro označení emisních hodnot stupnici: neplní mezní hodnoty, EURO1, EURO2, EURO3, EURO4, EURO5 atd.Pro stupeň, který neplní mezní hodnoty je stanoven poplatek 10.000 Kč, pro EURO1 - 5.000 Kč a pro EURO2 - 3.000 Kč.

Od EURO3 se polatek neplatí. Pro určení EURO je zapotřebí se podívat do osvědčení o registraci vozidla část II (TECHNICKÝ PRŮKAZ) v části technický popis v emisní kolonce. Tam je zapsáno emisní plnění kódem, ke kterému se váže výše poplatku.

Tabulka pro stanovení emisní normy je k nahlédnutí v přiloženém souboru - formát pdf

Bodové hodnocení

Tabulka - bodového hodnocení - formát pdf

 

Formuláře odboru dopravy: