Obsah

Uzavírka silnice II/406 Telč – hranice kraje, 2. etapa – II + III (Myslůvka – Telč)

Doba trvání uzavírky: 1. dubna 2018 až 30. září 2018uzavírka

Rozsah uzavírky: Uzavírka silnice II/406 Telč – hranice kraje - dle snímku

Stanovení trasy objížďky:
Na silnicích II/406 a II/112, II/407, III/40617-22, a místních komunikacích v obcích Telč, Stará Říše, Nová Říše, Černíč, Zadní Vydří, Kostelní Myslová - umístění dopravních značek vyznačujících objízdnou trasu při uzavírce silnice II/406 v úseku Telč - hranice kraje


 

Uzavírka silnice II. tř. č. 409 - Obec Studená, ulice Počáteckáuzavírka

Přesné označení uzavírky: silnice II.tř. č. 409 v obci Studená, ulice Počátecká od Km 55,070 po Km 55,120

Doba trvání uzavírky: 3.dubna až 30.dubna 2018

Rozsah uzavírky: úplná uzavírka silnice II/409 o délce cca. 50 m v obci Studená, ulice Počátecká - dle snímku

Stanovení trasy objížďky:
Osobní a nákladní doprava: Objízdná trasa ve směru Studená – Panské Dubenky bude vedena po sil. III/40914 z obce Studená přes obce Horní Pole a Klatovec do obce Kaliště, dále po sil. II/134 do obce Panské Dubenky zpět na silnici II/409 do obce Domašín. Délka objízdné trasy je 15 Km. Objízdná trasa je obousměrná.
Autobusová doprava: Objízdná trasa ve směru Studená – Panské Dubenky bude vedena po sil. III/40914 z obce Studená do obce Horní Pole a dále po místní komunikaci MK 1c do obce Domašín zpět na silnici II/409