Obsah

Úplná uzavírka silnice II. třídy číslo 151 dopravní uzavírka

Důvod uzavírky: Oprava silnice II/151 od křiž. se silnicí II/406 do Dačic

Přesné označení uzavírky: silnice II. tř. číslo 151, v úseku od křiž. sil. II/406 (provozní staničení km 30,050) po křižovatku s účelovou komunikací č.  14u (provozní staničení km 31,730)

Rozsah uzavírky:
Oprava silnice II/151 v celkové délce 0,680 km zahrnuje dvě etapy.
Etapa I. - silnice II/151 v km 31,315 – 31,730 o délce 415 m.
Etapa II. – silnice II/151 v km 30,050 – 31,315 o délce 265m.
Úplná uzavírka silnice II/151 v úseku od křiž. sil. II/406 po křiž. s účelovou komunikací v Dačicích

Doba uzavírky: od 12. 10. 2020 7:00 h do 20. 11. 2020 20:00 h

Stanovení trasy objížďky:
I. etapa – rekonstrukce silnice II/151 (provozní staničení km 31,315 – 31,730)
Osobní a nákladní doprava: Ve směru Jindřichův Hradec – Dačice po účelové komunikaci č. 1u a 9u do obce Dolní Němčice dále po silnici III/1519, III/40620, II/408 a zpět na silnici II/151 v Dačicích. Objízdná trasa je obousměrná, celková délka objížďky je cca 6 km.
Autobusová linková doprava: Vedena po stejné trase jako osobní doprava.

2. etapa – rekonstrukce silnice II/151 (provozní staničení km 30,050 – 31,315)
Osobní doprava, složky IZS a dopravní obsluha: Ve směru Jindřichův Hradec – Dačice po silnici III/1519, III/40620, II/408 a zpět na silnici II/151 v Dačicích. Objízdná trasa je obousměrná, celková délka objížďky je cca 7 km.
Ve směru Slavonice – Dačice po silnici II/151 směr Jindřichův Hradec na křižovatku s účelovou komunikací č. 1u, dále po účelové komunikaci do obce Dolní Němčice, odtud po silnici III/1519, III/40620, II/408 a zpět na silnici II/151 v Dačicích. Objízdná trasa je obousměrná, celková délka objížďky je cca 8 km.
Nákladní doprava: Ve směru Slavonice – Dačice po silnici II/151 do obce Markvarec, dále po II/409 do obce Horní Němčice, dále po II/408 a zpět na II/151 v Dačicích. Objízdná trasa je obousměrná, celková délka objížďky je cca 31 km.
Autobusová linková doprava: Vedena po stejné trase jako osobní doprava, složky IZS a dopravní obsluha.

Dokumenty k náhledu:

 

Úplná uzavírka mostu u obce Mutnádopravní uzavírka

Důvod uzavírky: rekonstrukce mostu ev. č. 40627-4 u obce Mutná

Označení uzavírky: silnice III. třídy číslo 40627

Doba trvání: od 17.8.2020 do 18.12.2020

Rozsah uzavírky: v úseku km 6,660 až 6,730 - dle snímku

Stanovení trasy objížďky:

 • Osobní doprava: Ve směru Mutná – Staré Hobzí bude vedena po silnici III/40627, III/40630, dále po silnici II/406 do Slavonic a odtud po silnici II/152 směr Staré Hobzí. Objízdná trasa je obousměrná, celková délka objížďky je cca 14 km.
 • Nákladní doprava:
  Trasa 1. – s omezením
  Ve směru Mutná – Staré Hobzí bude vedena po stejné trase jako pro osobní dopravu pouze s omezením na 2,9 m výšky a 4,0 m šířky (podjezd pod železničním viaduktem). Objízdná trasa je obousměrná, celková délka objížďky je cca 14 km.
  Trasa 2. – bez omezení
  Ve směru Mutná – Staré Hobzí bude vedena po silnici III/40627 do obce Peč, odtud po II/406 směr Slavonice a dále po silnici II/152 směr Staré Hobzí. Objízdná trasa je obousměrná, celková délka objížďky je cca 19 km.
 • Autobusová linková doprava: Objízdná trasa bude vedena ve stejné trase jako pro osobní dopravu.   

Dokument k náhledu:

Částečná uzavírka křižovatky ve Slavonicíchdopravní uzavírka

Důvod uzavírky: výstavba kruhové křižovatky

Přesné označení uzavírky podle místopisného průběhu: křižovatka silnice II/152 a II/406 ve Slavonicích

Rozsah uzavírky: V daném úseku bude uzavřena křižovatka silnic II. třídy č. 152 a II/406 s umožněním průjezdu k ČSPHM a majitelům nemovitostí v ulici Mařížská dle snímku

Doba trvání uzavírky: od 8. června do 30. listopadu 2020

Stanovení trasy objížďky:

 • I. etapa – výstavba okružní křižovatky a uzavření mostu na silnici II/152 V rámci I. etapy bude umožněn průjezd po silnici II/152 /ulice Mařížská/ k ČSPHM a vlastníkům nemovitostí.
  Osobní doprava: Silnice II/406 ve směru Fratres – Slavonice po účelové komunikaci AGROS, dále po silnici II/152 na křižovatku s ÚK ve směru Bejčkův mlýn, dále po silnici III/40623 a na silnici II/152 ve Slavonicích.
  Nákladní doprava: Silnice II/406 ve směru Fratres - Slavonice po účelové komunikaci, po silnici II/152 směr Staré Město pod Landštejnem, Albeř rozcestí, po silnici II/151 Klenová, Kunžak, Mosty, po silnici II/409 na Český Rudolec a zpět na silnici II/406 ve Slavonicích.
  Autobusová linková doprava: Vedena po stejné trase jako osobní doprava.
 • II. etapa – výstavba okružní křižovatky a uzavření mostu na silnici II/152 V rámci II. etapy bude umožněn průjezd po silnici II/406 /ulice Wolkerova a Nádražní/ k ČSPHM a vlastníkům nemovitostí v ulici Mařížská. Objízdné trasy pro osobní, nákladní i autobusovou doprav totožné s I. etapou.
 • I. etapa – výstavba okružní křižovatky /most na silnici II/152 otevřen/
  Osobní a nákladní doprava: Silnice II/406 ve směru Fratres – Slavonice po účelové komunikaci AGROS, dále po silnici II/152 a zpět na silnici II/406 ve Slavonicích.
  Autobusová linková doprava: Vedena po stejné trase jako osobní a nákladní doprava.
 • II. etapa – výstavba okružní křižovatky /most na silnici II/152 otevřen/
  Osobní a nákladní doprava: Ve směru Nová Bystřice – Slavonice po účelové komunikaci AGROS, dále po silnici II/406 a zpět na silnici II/152 ve Slavonicích.

Dokument k náhledu:

 


Úplná uzavírka silnice II. třídy číslo 410 - Budeč dopravní uzavírka

Důvod uzavírky: Oprava silnice II/410, hranice kraje – Budeč – hranice kraje

Přesné označení uzavírky podle místopisného průběhu: silnice II. tř. číslo 410
úsek č. 1 provozní staničení km 27,933 – 28,732 od hranice kraje ve směru od obce Knínice na začátek obce Budeč
úsek č. 2 provozní staničení km 29,443 – 30,859 od konce obce Budeč po Hranici kraje směr Chotěbudice

Rozsah uzavírky:
Oprava silnice II/410 v celkové délce 2,215 km zahrnuje dva úseky.
Úsek č 1. - silnice II/410 v km 27,933 – 28,732 o délce 415 m.
Úsek č. 2. – silnice II/41 v km 29,443 – 30,859 o délce 265 m.
Úplná uzavírka silnice II/410 v uvedených úsecích.

Doba trvání uzavírky: od 10. 11. 2020 do 18. 12. 2020

Stanovení trasy objížďky:
Úsek č.1 – oprava silnice II/410 (provozní staničení km 27,933 – 28,732)
Osobní a nákladní doprava: Ve směru Budeč - Želetava po silnici II/151 ve směru na Dačice, dále po II/407 na Novou Říši, dále po II/112 na Želetavu a zpět na silnici II/410 směr Budeč. Objízdná trasa je obousměrná, celková délka objízdné trasy je cca 32 km.
Autobusová linková doprava: Ve směru Budeč Želetava po II/151, dále po místní komunikaci přes obec Knínice a zpět na II/410. Délka objízdné trasy 3,2 km. Objízdná trasa je obousměrná.
Úsek č. 2 – oprava silnice II/410 (provozní staničení km 29,443 – 30,859)
Osobní a nákladní doprava: Ve směru Budeč – Jemnice po silnici II/151 ve směru na Dačice, dále po II/408 na Jemnici a zpět na silnici II/410 směr Budeč.
Objízdná trasa je obousměrná, celková délka objízdné trasy je cca 24km.
Autobusová linková doprava: Ve směru Budeč – Jemnice vedena po silnici III/41013, III/15222 a zpět na silnici II/410.
Objízdná trasa je obousměrná, celková délka objízdné trasy je cca 5,1km.

Dokument k náhledu:


 

Úplná uzavírka silnice III/4085 u obce Lipovádopravní uzavírka

Důvod uzavírky: Oprava silnice III/4085 u obce Lipová

Přesné označení uzavírky podle místopisného průběhu: silnice III. třídy číslo 4085 od křiž. se sil. II/408 na konec obce Lipová, provozní staničení od km 0,000 – 0,421

Rozsah uzavírky: Oprava silnice III/4085 v celkové délce 421 m. Úplná uzavírka silnice III/4085 u obce Lipová.

Doba trvání uzavírky: od 16. 11. 2020 7:00 h do 30. 11. 2020 20:00 h.

Stanovení trasy objížďky: Není stanovena.

Dokument k náhledu:


 

Úplná uzavírka silnice III/4074 u obce Červený Hrádekdopravní uzavírka

Důvod uzavírky: Oprava silnice III/4074 u obce Červený Hrádek

Přesné označení uzavírky podle místopisného průběhu: silnice III. třídy číslo 4074 od křiž. se sil. II/407 ve směru Dolní Vilímeč po hranice kraje, provozní staničení od km 0,000 – 0,400

Rozsah uzavírky: Oprava silnice III/4074 v celkové délce 400 m. Úplná uzavírka silnice III/4074 u obce Červený Hrádek.

Doba trvání uzavírky: od 16. 11. 2020 7:00 h do 30. 11. 2020 20:00 h.

Stanovení trasy objížďky: Není stanovena.

Dokument k náhledu:


 

Úplná uzavírka silnice III/41021 v obci Marketadopravní uzavírka

Důvod uzavírky: Oprava silnice III/41021 v obci Marketa

Přesné označení uzavírky podle místopisného průběhu: silnice III. třídy číslo 41021, provozní staničení od km 0,970 – 1,450

Rozsah uzavírky: Oprava silnice III/41028 v celkové délce 480 m. Úplná uzavírka silnice III/41021 v obci Marketa.

Doba trvání uzavírky: od 16. 11. 2020 7:00 h do 30. 11. 2020 20:00 h.

Stanovení trasy objížďky: Není stanovena.

Dokument k náhledu:

Zprávy