Obsah

Úplná uzavírka silnice III. třídy 1519 - Rekonstrukce mostu ev. č. 1519-2 Volfířovuzavírka

Doba trvání uzavírky: od 23. července 7:00 h do 31. října 2018 20:00 h

Rozsah uzavírky: Rekonstrukce mostu ev. č. 1519-2, délka uzavírky je 1,65 km - dle snímku 1 a dle snímku 2

Stanovení trasy objížďky:
Osobní a nákladní doprava: Ve směru Volfířov – Radlice po silnici III/4083 směr Řečice, dále po sil. III/4084 přes obec Šach zpět na sil. III/1519 u obce Radlice. Objízdná trasa je obousměrná, celková délka objížďky je cca 5,5 km.
Autobusová linková doprava: Vedena po stejné trase jako osobní a nákladní doprava.

 

Úplná uzavírka silnice II. třídy číslo 151 - Rekontrukce mostu ev.č. 151-005, k.ú. Hostkovice u Dolních Němčic uzavírka

Doba trvání uzavírky: 10. května 8:00 h až 20. září 2018, 20:00 h

Rozsh uzavírky: Rekonstrukce mostu ev.č. 151-005, k.ú. Hostkovice u Dolních Němčic, úplná uzavírka v místě stavby délky 350 m - dle snímku

Stanovení trasy objížďky:
Osobní a nákladní doprava: Po dobu uzavírky bude veškerý provoz veden po silnici II/406 do obce Slavonice a dále po silnici II/409 přes obec Český Rudolec zpět na silnici II/151. Objízdná trasa je obousměrná. Délka objížďky je 22,0 km.
Autobusová linková doprava: Po dobu uzavírky bude vedena po silnici III/1519 do obce Dolní Němčice a dále po účelových komunikacích č. 1u a 9u zpět na silnici II/151. Objízdná trasa je obousměrná a nebude vyznačena. Délka objížďky je 3,5 km.

 

Uzavírka silnice II/406 Telč – hranice kraje, 2. etapa – II + III (Myslůvka – Telč)

Doba trvání uzavírky: 1. dubna 2018 až 30. září 2018uzavírka

Rozsah uzavírky: Uzavírka silnice II/406 Telč – hranice kraje - dle snímku

Stanovení trasy objížďky:
Na silnicích II/406 a II/112, II/407, III/40617-22, a místních komunikacích v obcích Telč, Stará Říše, Nová Říše, Černíč, Zadní Vydří, Kostelní Myslová - umístění dopravních značek vyznačujících objízdnou trasu při uzavírce silnice II/406 v úseku Telč - hranice kraje

 

uzavírkaUzavírka silniceII. třídy číslo 410, Hluboká – km 49,328

Doba trvání uzavírky: od 2. července do 25. září 2018

Rozsah uzavírky: úplná uzavírka silnice II/410 v délce cca. 30 m - dle snímku

Stanovení trasy objížďky:

Z obce po silnici II/409 do obce Vratěnín,, dále po silnici III/40928 přes státní hranici s Rakouskem po silnici L1187 do obce Oberthürnau. Dále po silnici L1256 do obce Luden, odtud po silnici L8077 do obce Schaditz.