Obsah

Úplná uzavírka mostu u obce Mutnádopravní uzavírka

Důvod uzavírky: rekonstrukce mostu ev. č. 40627-4 u obce Mutná

Označení uzavírky: silnice III. třídy číslo 40627

Doba trvání: od 17.8.2020 do 18.12.2020

Rozsah uzavírky: v úseku km 6,660 až 6,730 - dle snímku

Stanovení trasy objížďky:

 • Osobní doprava: Ve směru Mutná – Staré Hobzí bude vedena po silnici III/40627, III/40630, dále po silnici II/406 do Slavonic a odtud po silnici II/152 směr Staré Hobzí. Objízdná trasa je obousměrná, celková délka objížďky je cca 14 km.
 • Nákladní doprava:
  Trasa 1. – s omezením
  Ve směru Mutná – Staré Hobzí bude vedena po stejné trase jako pro osobní dopravu pouze s omezením na 2,9 m výšky a 4,0 m šířky (podjezd pod železničním viaduktem). Objízdná trasa je obousměrná, celková délka objížďky je cca 14 km.
  Trasa 2. – bez omezení
  Ve směru Mutná – Staré Hobzí bude vedena po silnici III/40627 do obce Peč, odtud po II/406 směr Slavonice a dále po silnici II/152 směr Staré Hobzí. Objízdná trasa je obousměrná, celková délka objížďky je cca 19 km.
 • Autobusová linková doprava: Objízdná trasa bude vedena ve stejné trase jako pro osobní dopravu.   

Dokument k náhledu:


 

Částečná uzavírka křižovatky ve Slavonicíchdopravní uzavírka

Důvod uzavírky: výstavba kruhové křižovatky

Přesné označení uzavírky podle místopisného průběhu: křižovatka silnice II/152 a II/406 ve Slavonicích

Rozsah uzavírky: V daném úseku bude uzavřena křižovatka silnic II. třídy č. 152 a II/406 s umožněním průjezdu k ČSPHM a majitelům nemovitostí v ulici Mařížská dle snímku

Doba trvání uzavírky: od 8. června do 30. listopadu 2020

Stanovení trasy objížďky:

 • I. etapa – výstavba okružní křižovatky a uzavření mostu na silnici II/152 V rámci I. etapy bude umožněn průjezd po silnici II/152 /ulice Mařížská/ k ČSPHM a vlastníkům nemovitostí.
  Osobní doprava: Silnice II/406 ve směru Fratres – Slavonice po účelové komunikaci AGROS, dále po silnici II/152 na křižovatku s ÚK ve směru Bejčkův mlýn, dále po silnici III/40623 a na silnici II/152 ve Slavonicích.
  Nákladní doprava: Silnice II/406 ve směru Fratres - Slavonice po účelové komunikaci, po silnici II/152 směr Staré Město pod Landštejnem, Albeř rozcestí, po silnici II/151 Klenová, Kunžak, Mosty, po silnici II/409 na Český Rudolec a zpět na silnici II/406 ve Slavonicích.
  Autobusová linková doprava: Vedena po stejné trase jako osobní doprava.
 • II. etapa – výstavba okružní křižovatky a uzavření mostu na silnici II/152 V rámci II. etapy bude umožněn průjezd po silnici II/406 /ulice Wolkerova a Nádražní/ k ČSPHM a vlastníkům nemovitostí v ulici Mařížská. Objízdné trasy pro osobní, nákladní i autobusovou doprav totožné s I. etapou.
 • I. etapa – výstavba okružní křižovatky /most na silnici II/152 otevřen/
  Osobní a nákladní doprava: Silnice II/406 ve směru Fratres – Slavonice po účelové komunikaci AGROS, dále po silnici II/152 a zpět na silnici II/406 ve Slavonicích.
  Autobusová linková doprava: Vedena po stejné trase jako osobní a nákladní doprava.
 • II. etapa – výstavba okružní křižovatky /most na silnici II/152 otevřen/
  Osobní a nákladní doprava: Ve směru Nová Bystřice – Slavonice po účelové komunikaci AGROS, dále po silnici II/406 a zpět na silnici II/152 ve Slavonicích.

Dokument k náhledu:

Zprávy