Obsah

Úplná uzavírka silnice III. třídy 1519 - Rekonstrukce mostu ev. č. 1519-2 Volfířovuzavírka

Doba trvání uzavírky: od 31. října 2018 20:00 h do 30. listopadu 2018 20:00 h

Rozsah uzavírky: Rekonstrukce mostu ev. č. 1519-2, délka uzavírky je 1,65 km - dle snímku 1 a dle snímku 2

Stanovení trasy objížďky:
Osobní a nákladní doprava: Ve směru Volfířov – Radlice po silnici III/4083 směr Řečice, dále po sil. III/4084 přes obec Šach zpět na sil. III/1519 u obce Radlice. Objízdná trasa je obousměrná, celková délka objížďky je cca 5,5 km.
Autobusová linková doprava: Vedena po stejné trase jako osobní a nákladní doprava.


 

Uzavírka silnice III. třídy číslo 40916 uzavírka

Doba a trvání uzavírky:
Uzavírka bude probíhat od 6. 11. 2018 do 28. 2. 2019

Rozsah uzavírky:
Silnice III.tř. číslo 40915 v k.ú. Horní Pole, úsek km 0,000 – 0,300 tj. od křiž. sil. III/40614 po konec hráze rybníka Karhov dle snímku. Úplná uzavírka silnice v celkové délce 0,3 km.

Stanovení objízdné trasy:
Není stanovena, silnice je ukončena v obci Světlá.

Dotčené zastávky autobusové linkové dopravy:
V době uzavírky bude zastávka Studená, Světlá linky č. 350540, kterou zajišťuje dopravce ICOM transport a.s. , obsloužena bez omezení.