Obsah

Úplná uzavírka silnice II. třídy č. 152 z důvodu provádění opravy mostu ev. č. 152-007 v k.ú. Staré Hobzí - situační mapka

 • Termín uzavírky: od 24.července do 15.listopadu 2017
 • Rozsah uzavírky: silnice II/152 v k.ú. Staré Hobzí v úseku od napojení účelové komunikace ke mlýnu cca 250 m ve směru Slavonice délka uzavírky: 0,230 km
 • Objízdná trasa:
 • Osobní a nákladní doprava: Ve směru Slavonice – Staré Hobzí ve Slavonicích po silnici II/409 směr Písečné do obce Rancířov, dále po sil. II/410 přes obec Dešná do Jemnice a dále po sil. II/152 do obce Staré Hobzí. Objízdná trasa je obousměrná, celková délka objížďky je cca 28 km.
 • Autobusová linková doprava: ve směru Slavonice – Staré Hobzí ve Slavonicích po silnici II/409, dále silnici III/40924 přes obec Modletice a III/4086 do obce Staré Hobzí. Objízdná trasa nebude vyznačena.

Úplná uzavírka silnice III. třídy č. 4081 z důvodu rekonstrukce komunikace a chodníků ul. Družstevní, Studená - 2. etapa - situační mapka 1situační mapka 2

 • Termín uzavírky: od 25. září do 22. října 2017
 • Rozsah uzavírky: úplná uzavírka silnice v celkové délce cca 390 m
 • Objízdná trasa:
  Osobní a nákladní doprava : Ve směru Studená – Skrýchov po silnici I/23 (ul. L.Svobody), dále po sil. II/409 a II/408 (směr Dačice), za obcí Brandlín zpět na sil. III/4081. Objízdná trasa je obousměrná, celková délka objížďky je cca 13 km.
  Autobusová linková doprava, nákladní doprava pro fy STAGRA s.r.o. a KRAHULÍK a.s. :  Po MK č. 7c (ulice Palackého) a dále po provizorní komunikaci do ulice Masná. Objízdná trasa nebude vyznačena.

Úplná uzavírka místní komunikace číslo 4b z důvodu rekonstrukce železničního přejezdu P6462 a navazujících částí místní komunikace situační mapka.

 • Termín uzavírky: od 12. října do 28. října 2017
 • Rozsah uzavírky: úplná uzavírka v délce 0,050 km
 • Objízdná trasa:
  Osobní a nákladní doprava:  Ve směru ul. Nádražní – sil. II/407 bude vedena objízdná trasa po sil. II/406 (ul. 9.května,  Krajířova, Palackého nám.), sil. II/151 (ul. Masarykova, Kapetova) a sil. II/407 (ul. Strojírenská).

  Autobusová linková doprava: Není po místní komunikaci vedena.