Obsah

Úplná uzavírka silnice III/40624 v Dačicích uzavírka

Důvod uzavírky: Rekonstrukce mostu ev.č. 40624-1 Dačice

Přesné označení uzavírky podle místopisného průběhu: silnice III/40624 (ulice Nádražní) v Dačicích začátek uzavírky je cca 30 m před mostem, konec uzavírky je cca 35 m za mostem dle snímku a dle snímku.

Doba trvání uzavírky: od 23. dubna do 30. září 2019

Rozsah uzavírky: úplná uzavírka v délce 0,065 km

Stanovení trasy objížďky:
Osobní a nákladní doprava: Ve směru ul.9.května – vlakové nádraží bude vedena objízdná trasa po sil. II/406 (ul. 9. května, Krajířova, Palackého nám.), sil. II/151 (ul. Masarykova, Kapetova), sil. II/407 (ul. Strojírenská), dále po účelové komunikaci a místní komunikaci č. 4b (ul. Družstevní).
Autobusová linková doprava: Není po komunikaci vedena.