Obsah

Úplná uzavírka silnice II. třídy č. 152 z důvodu provádění opravy mostu ev. č. 152-007 v k.ú. Staré Hobzí - situační mapka

  • Termín uzavírky: od 16.listopadu do 20.prosince 2017
  • Rozsah uzavírky: silnice II/152 v k.ú. Staré Hobzí v úseku od napojení účelové komunikace ke mlýnu cca 250 m ve směru Slavonice délka uzavírky: 0,230 km
  • Objízdná trasa:
  • Osobní a nákladní doprava: Ve směru Slavonice – Staré Hobzí ve Slavonicích po silnici II/409 směr Písečné do obce Rancířov, dále po sil. II/410 přes obec Dešná do Jemnice a dále po sil. II/152 do obce Staré Hobzí. Objízdná trasa je obousměrná, celková délka objížďky je cca 28 km.
  • Autobusová linková doprava: ve směru Slavonice – Staré Hobzí ve Slavonicích po silnici II/409, dále silnici III/40924 přes obec Modletice a III/4086 do obce Staré Hobzí. Objízdná trasa nebude vyznačena.