Obsah

Úplná uzavírka části místní komunikace ve Velkém Pěčíně u Dačicdopravní uzavírka

Důvod uzavírky: Rekonstrukce mostu ev.č. M1 ve Velkém Pěčíně

Označení uzavírky: Místní komunikace 1c – most ( 20m ) ev.č. M1, začátek uzavírky je cca 37 m před mostem, konec uzavírky je cca 55 m za mostem

Doba trvání: úplná uzavírka od 1. dubna do 31. srpna 2020

Rozsah uzavírky: úplná uzavírka v délce 0,112 km - dle snímku

Stanovení trasy objížďky:

  • Osobní a nákladní doprava: Velký Pěčín - Dačice - Velký Pěčín: objízdná trasa bude vedena po účelové komunikaci do obce Malý Pěčín, dále po silnici č. III/40623 do Dačic a dále na křižovatce se silnicí č. II/406 zpět do obce Velký Pěčín.
  • Autobusová linka doprava: Není objížďkou dotčena.

Dokument k náhledu:

Úplná uzavírka silnice II. třídy číslo 152 ve Slavonicíchdopravní uzavírka

Důvod uzavírky: rekonstrukce mostu ev.č. 152-006 ve městě Slavonice

Přesné označení uzavírky podle místopisného průběhu: silnice II. třídy číslo 152, v úseku km 20,330 až 20,380 tj. od domu č.p. 154 k domu č.p. 159 v délce 50 m

Rozsah uzavírky: délka uzavírky je 0,050 km dle snímku

Doba trvání uzavírky: od 31. 3. 2020 6:00 h do 4. 9. 2020 24:00 h

Stanovení trasy objížďky:

  • Osobní doprava: Ve směru Slavonice – Nová Bystřice bude vedena po silnici III/40623 (ulice Jana Žižky) směr Stálkov, dále po účelové komunikaci a zpět na silnici II/152. Objízdná trasa je obousměrná, celková délka objížďky je cca 4 km.
  • Nákladní doprava: Ve směru Dačice – Slavonice, vlakové nádraží bude vedena po silnici II/151 přes Kunžak a Novou Bystřici a zpět na silnici II/152. Objízdná trasa je obousměrná, celková délka objížďky je cca 46 km. Ve směru Slavonice – Slavonice, vlakové nádraží bude vedena po silnici II/409, dále po silnici II/151 přes Kunžak a Novou Bystřici a zpět na silnici II/152. Objízdná trasa je obousměrná, celková délka objížďky je cca 50 km.
  • Autobusová linková doprava: Objízdná trasa bude vedena ve stejné trase jako pro osobní dopravu.

Dotčené zastávky autobusové linkové dopravy: V dotčeném úseku silnice je vedena linka veřejné autobusové dopravy č. 340030 – spoje 65, 17, 21, 25, 33, 47, 45, 51, 8, 16, 24, 18, 60, 36, 44, 56 a 70 (dopravce ČSAD Jindřichův Hradec a.s.). Pro uvedené spoje bude dočasně zrušena zastávka Slavonice, Maříž, rozc. 1.0 v obou směrech. Po dobu uzavírky budou linky vedeny podle výlukových jízdních řádů, které předloží dopravce ke schválení dopravnímu úřadu.

Dokument k náhledu:

Zprávy