Obsah

Přechodná úprava provozu na silnici II. třídy číslo 409 - Rekonstrukce silnice II/409 Studená - Horní Němčice - Maršov dopravní uzavírka

Doba trvání uzavírky: od 17. září 8:00 h do 26. října 2018 19:00 h

Rozsah uzavírky: úsek od konce obce Studená po konec obce Maršov v délce 4,390 km. Dotčené silnice : II/151, II/408, II/409 - dle snímku


 

Úplná uzavírka silnice III. třídy 1519 - Rekonstrukce mostu ev. č. 1519-2 Volfířovuzavírka

Doba trvání uzavírky: od 23. července 7:00 h do 31. října 2018 20:00 h

Rozsah uzavírky: Rekonstrukce mostu ev. č. 1519-2, délka uzavírky je 1,65 km - dle snímku 1 a dle snímku 2

Stanovení trasy objížďky:
Osobní a nákladní doprava: Ve směru Volfířov – Radlice po silnici III/4083 směr Řečice, dále po sil. III/4084 přes obec Šach zpět na sil. III/1519 u obce Radlice. Objízdná trasa je obousměrná, celková délka objížďky je cca 5,5 km.
Autobusová linková doprava: Vedena po stejné trase jako osobní a nákladní doprava.