Obsah

Výstavba hasičské zbrojnice pro SDH DačiceLogo Jč. kraje

Na realizaci projektu byla schválena dotace z Jihočeského kraje ve výši 3 000 000 Kč a dotace z Ministerstva vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky ve výši 4 500 000 Kč.
 

Vodovod Hostkovice – Lipolec

Logo Ministerstva zemědělství ČRRealizací projektu vznikl nový vodovodní řad mezi místními částmi Hostkovice a Lipolec s napojením na stávající vodovodní síť v Hostkovicích. V místní části Lipolec došlo k realizaci věžového vodojemu a automatické tlakové stanice. Stavební práce probíhaly v květnu až listopadu 2017. Celkové náklady na realizaci této akce činí 7 861 231,43 Kč. Akce „Vodovod Hostkovice – Lipolec“ byla podpořena z dotace Ministerstva zemědělství částkou 3 753 000 Kč. 
 

Rekonstrukce veřejného osvětlení v místních částech Města Dačice

Rekonstrukce veřejného osvětlení v Prostředním Vydří a v Bílkově byla podpořena Ministerstvem průmyslu a obchodu v rámci Programu EFEKT pro rok 2016/2017 dotací ve výši 245 831 Kč.
 

Bezbariérový výtah pro ZŠ Boženy Němcové

logo Nadace ČeZJihočeský kraj - logoPředmětem realizace je osazení osobního trakčního výtahu do budovy Základní školy B. Němcové v Dačicích. Instalace bezbariérového výtahu proběhla v červenci až září roku 2017. Na realizaci této akce byla poskytnuta dotace z Jihočeského kraje ve výši 680 153 Kč. Projekt byl také podpořen Nadací ČEZ částkou 400 000 Kč. Bezbariérový výtah umožňuje rovný přístup ke vzdělávání žákům se zdravotním postižením na základní škole a zajišťuje co možná nejkvalitnější zapojení do výuky.
 

Zpracování územní studie veřejných prostranství – Rancířov, Dančovice a Hluboká

logoHlavním cílem projektu je zpracování územní studie veřejných prostranství v sídlech Rancířov, Dančovice a Hluboká. Studie bude sloužit jako podklad pro obnovu a další rozvoj veřejných prostranství. Studie bude také inspirací a částečně podkladem pro údržbu a obnovu privátních objektů, které na veřejná prostranství navazují. Projekt bude realizován od 01.03.2017 do 31.3.2018. Městu Dačice byla schválena dotace z Integrovaného regionálního operačního programu ve výši 90 % celkových způsobilých výdajů projektu, které činí 336 380 Kč včetně DPH.
 

Logo Jč. krajeRekonstrukce lávky pro pěší ve Velkém Pěčíně – osvětlení přechodu pro chodce

Účelem projektu je zřízení osvětlení stávajícího přechodu pro chodce v rámci akce „Rekonstrukce lávky pro pěší ve Velkém Pěčíně“. Na realizaci projektu byla schválena dotace z Jihočeského kraje ve výši 131 575 Kč.
 

Zateplení domu Boženy logo IROP, logo MMR ČRNěmcové 211 Dačice

Předmětem projektu je zateplení bytového domu čp. 211 v Dačicích, který je ve vlastnictví Města Dačice. Bytový dům tvoří celkem 7 bytových jednotek. Projekt řeší zateplení fasády, půdy a stropu 1. PP. Cílem projektu je snížení energetické náročnosti budovy, zvýšení komfortu bydlení a snížení nákladů na bydlení.

Projekt bude realizován od 30. 7. 2018 do 28. 9. 2018. Celkové způsobilé výdaje činí dle žádosti o dotaci do IROP 2 034 053,80 Kč včetně DPH.

Městu Dačice byla schválena dotace z Integrovaného regionálního operačního programu ve výši 42 % celkových způsobilých výdajů projektu. Město Dačice bude hradit ze svého rozpočtu 58 % způsobilých výdajů a veškeré nezpůsobilé výdaje.
 

Zateplení domu Boženy Němcové 209 Dačice

logo IROP, logo MMR ČRPředmětem projektu je zateplení bytového domu čp. 209 v Dačicích, který je ve vlastnictví Města Dačice. Bytový dům tvoří celkem 7 bytových jednotek. Projekt řeší zateplení obvodových stěn objektu včetně soklové části, půdy a stropu 1. PP. Cílem projektu je snížení energetické náročnosti budovy, zvýšení komfortu bydlení a snížení nákladů na bydlení.

Projekt bude realizován od 4. 6. 2018 do 31. 7. 2018. Celkové způsobilé výdaje činí dle žádosti o dotaci do IROP 2 020 217,80 Kč včetně DPH.

Městu Dačice byla schválena dotace z Integrovaného regionálního operačního programu ve výši 42 % celkových způsobilých výdajů projektu. Město Dačice bude hradit ze svého rozpočtu 58 % způsobilých výdajů a veškeré nezpůsobilé výdaje.