Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

Dotace 2017

Vodovod Hostkovice – Lipoleclogo

Realizací projektu vznikl nový vodovodní řad mezi místními částmi Hostkovice a Lipolec s napojením na stávající vodovodní síť v Hostkovicích. V místní části Lipolec došlo k realizaci věžového vodojemu a automatické tlakové stanice. Stavební práce probíhaly v květnu až listopadu 2017. Celkové náklady na realizaci této akce činí 7 861 231,43 Kč. Akce „Vodovod Hostkovice – Lipolec“ byla podpořena z dotace Ministerstva zemědělství částkou 3 753 000 Kč. 

Rekonstrukce veřejného osvětlení v místních částech Města Dačice

Rekonstrukce veřejného osvětlení v Prostředním Vydří a v Bílkově byla podpořena Ministerstvem průmyslu a obchodu v rámci Programu EFEKT pro rok 2016/2017 dotací ve výši 245 831 Kč.

Bezbariérový výtah pro ZŠ Boženy Němcovélogo

Předmětem realizace je osazení osobního trakčního výtahu do budovy Základní školy B. Němcové v Dačicích. Instalace bezbariérového výtahu proběhla v červenci až září roku 2017. Na realizaci této akce byla poskytnuta dotace z Jihočeského kraje ve výši 680 153 Kč. logoProjekt byl také podpořen Nadací ČEZ částkou 400 000 Kč. Bezbariérový výtah umožňuje rovný přístup ke vzdělávání žákům se zdravotním postižením na základní škole a zajišťuje co možná nejkvalitnější zapojení do výuky.

Městský úřad

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1
6
2
6
3
8
4
9
5
10
6
9
7
10
8
7
9
8
10
9
11
8
12
8
13
8
14
10
15
6
16
7
17
6
18
6
19
6
20
9
21
10
22
7
23
6
24
6
25
6
26
7
27
8
28
6
29
6
30
6
31
6
1
6
2
7
3
11
4
10

Kontakty

Krajířova 27/I, 380 13  Dačice
tel. ústředna +420 384 401 211

Telefonní seznam úřadu      

IČ: 00246476  DIČ: CZ00246476
Č.ú.: 0603143369/0800
ID datové schránky: s5ebypd

Dačice - stav vody v Moravské Dyji

Mobilní rozhlas

munipolis

Dačice - stav vody v Moravské Dyji

Povodí Moravy: 

Moravská Dyje - LG Dačice

Moravská Dyje - Dačice

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Turistická oblast

Česká Kanada

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Partnerská města
 
Groß-Siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko
 

nahoru