Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

Dotace 2018

Výstavba hasičské zbrojnice pro SDH Dačice logo

Na realizaci projektu byla schválena dotace z Jihočeského kraje ve výši 3 000 000 Kč a dotace z Ministerstva vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky ve výši 4 500 000 Kč.

logoZpracování územní studie veřejných prostranství – Rancířov, Dančovice a Hluboká

Hlavním cílem projektu je zpracování územní studie veřejných prostranství v sídlech Rancířov, Dančovice a Hluboká. Studie bude sloužit jako podklad pro obnovu a další rozvoj veřejných prostranství. Studie bude také inspirací a částečně podkladem pro údržbu a obnovu privátních objektů, které na veřejná prostranství navazují. Projekt bude realizován od 01.03.2017 do 31.3.2018. Městu Dačice byla schválena dotace z Integrovaného regionálního operačního programu ve výši 90 % celkových způsobilých výdajů projektu, které činí 336 380 Kč včetně DPH.

Reklogoonstrukce lávky pro pěší ve Velkém Pěčíně – osvětlení přechodu pro chodce

Účelem projektu je zřízení osvětlení stávajícího přechodu pro chodce v rámci akce „Rekonstrukce lávky pro pěší ve Velkém Pěčíně“. Na realizaci projektu byla schválena dotace z Jihočeského kraje ve výši 131 575 Kč.

Zateplení domu Boženy Němcové 211 Dačicelogo

V rámci projektu došlo k zateplení bytového domu čp. 211 v Dačicích, který je ve vlastnictví Města Dačice. Bytový dům tvoří celkem 7 bytových jednotek. Projektem bylo řešeno zateplení fasády, půdy a stropu 1. PP. Projektem došlo ke snížení energetické náročnosti budovy, zvýšení komfortu bydlení a snížení nákladů na bydlení. Projekt byl realizován v roce 2018. Městu Dačice byla schválena dotace z Integrovaného regionálního operačního programu ve výši 42 % celkových způsobilých výdajů projektu. Město Dačice hradilo ze svého rozpočtu 58 % způsobilých výdajů a veškeré nezpůsobilé výdaje

Zateplení domu Boženy Němcové 209 Dačicelogo

V rámci projektu došlo k zateplení bytového domu čp. 209 v Dačicích, který je ve vlastnictví Města Dačice. Bytový dům tvoří celkem 7 bytových jednotek. Projektem bylo řešeno zateplení obvodových stěn objektu včetně soklové části, půdy a stropu 1. PP. Projektem došlo ke snížení energetické náročnosti budovy, zvýšení komfortu bydlení a snížení nákladů na bydlení. Projekt byl realizován v roce 2018. Městu Dačice byla schválena dotace z Integrovaného regionálního operačního programu ve výši 42 % celkových způsobilých výdajů projektu. Město Dačice hradilo ze svého rozpočtu 58 % způsobilých výdajů a veškeré nezpůsobilé výdaje.

Kanalizační sběrač Toužín  logo

Hlavním cílem projektu je výstavba kanalizačního sběrače v místní části obce Dačice Toužín. Realizací projektu bude zajištěno svedení odpadních vod logoze stávající jednotné kanalizace na centrální čistírnu odpadních vod města Dačice. Celkové náklady na realizaci této akce činí 3 504 033,40 Kč vč. DPH. Na realizaci akce byla schválena finanční podpora od Ministerstva zemědělství ve výši 1 427 000,00 Kč. Současně jsme obdrželi finanční prostředky od Jihočeského kraje ve výši 259 500 Kč.

stlogoavba cyklostezek k.ú. Dačice a Bílkov – trasa 3, Dačice – zahrádkářská kolonie Toužín

Předmětem realizace je vybudování nové cyklostezky v Dačicích. Výstavbou cyklostezky se zvýší bezpečnost a plynulost silničního provozu a dojde ke zlepšení dostupnosti zahrádkářské kolonie Toužín pro obyvatele Dačic. Celkové náklady na realizaci této akce činí 4 004 451,44 Kč vč. DPH. Akce je spolufinancována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši 2 872 000 Kč.

Přírodní vzdělávací zahrada MŠ Za Lávkami  logo 

Cílem projektu „Přírodní vzdělávací zahrada MŠ Za Lávkami“ je vybudování přírodní vzdělávací zahrady při Mateřské škole Za Lávkami v Dačicích. Realizace  projektu rozšíří možnost výuky environmentální výchovy. Tento projekt je financován logoStátním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí. Odkaz: www.sfzp.czwww.mzp.cz.

logoKaždý má právo na vzdělání - Mateřská škola Za Lávkami

Předmětem projektu je demolice stávajícího objektu a výstavbu nové 2podlažní budovy mateřské školy Za Lávkami v Dačicích. Realizací akce dojde k navýšení současné kapacity mateřské školy o 22 dětí na celkovou kapacitu 96 dětí ve 4 samostatných třídách. Projekt počítá mj. s umístěním dětí mladších 3 let. Bezbariérové propojení obou podlaží bude zajištěno bezbariérovým výtahem. Kromě výstavby objektu MŠ dojde k výstavbě parkoviště o 27 parkovacích stání, bude zřízeno nové oplocení a provedena přeložka kanalizačního řadu. Rovněž bude upravena přilehlá zahrada. Projekt bude realizován od 1. 3. 2017 do 31. 8. 2018. Celková způsobilé výdaje činí dle žádosti o dotaci do IROP 55 352 181 Kč včetně DPH. Městu Dačice byla schválena dotace z Integrovaného regionálního operačního programu ve výši 90 % celkových způsobilých výdajů projektu (85 % z EU a 5 % ze SR). Město Dačice bude hradit ze svého rozpočtu 10 % způsobilých výdajů a veškeré nezpůsobilé výdaje.

Mezinárodní fotbalový turnaj přípravek v Dačicích  logo

V červnu se v Dačicích na městském stadionu uskutečnil první přeshraniční fotbalový turnaj mladších a starších přípravek. O jeho kvalitním obsazení mluví účast 16 týmů ze všech koutů jižních Čech, Vysočiny a nedalekého Rakouska, která vyslalo do bojů hned 3 týmy. Divákům představilo své fotbalové umění celkem 160 dětí. Fotbalový turnaj byl spolufinancován z Fondu malých projektů, Program Interreg V-A, Rakousko-Česká republika..

 

Městský úřad

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1
6
2
6
3
8
4
9
5
10
6
9
7
10
8
7
9
8
10
9
11
9
12
8
13
8
14
10
15
6
16
7
17
6
18
6
19
6
20
9
21
10
22
7
23
6
24
6
25
6
26
7
27
8
28
6
29
6
30
6
31
6
1
6
2
7
3
10
4
9

Kontakty

Krajířova 27/I, 380 13  Dačice
tel. ústředna +420 384 401 211

Telefonní seznam úřadu      

IČ: 00246476  DIČ: CZ00246476
Č.ú.: 0603143369/0800
ID datové schránky: s5ebypd

Dačice - stav vody v Moravské Dyji

Mobilní rozhlas

munipolis

Dačice - stav vody v Moravské Dyji

Povodí Moravy: 

Moravská Dyje - LG Dačice

Moravská Dyje - Dačice

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Turistická oblast

Česká Kanada

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Partnerská města
 
Groß-Siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko
 

nahoru