Obsah

A.01.22 Parkoviště v ul. Berky z Dubé logologo

Předmětem podpory je rekonstrukce komunikace a vybudování parkovacích stání s propustným povrchem v k.ú. Dačice, čímž dojde k zajištění vsakování dešťové vody dopadající na propustný povrch. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí. Městu Dačice byla schválena dotace ve výši 30 % celkových způsobilých výdajů projektu. Celkové způsobilé výdaje činí dle žádosti o dotaci 2.819.007,41 Kč včetně DPH a dotace činí 845.702,22 Kč. Realizace projektu byla ukončena 5.9.2020.