Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

Dotace 2023

logo EUZpracování digitálního povodňového plánu pro město a ORP Dačice a varovného informačního systému pro město Dačice

Účelem dotace je úspěšná realizace projektu spočívající ve logo MŽPzpracování dvou digitálních povodňových plánů (pro město a ORP Dačice) a pořízení lokálního varovného systému ochrany před povodněmi pro město Dačice. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.  Městu Dačice byla schválena dotace v celkové výši 6.835.355,44 Kč. Celkové náklady akce činí 9.764.793,49 Kč.

logoZahrada v přírodním stylu MŠ Bratrská – I. etapa

Cílem projektu je úprava venkovní zahrady mateřské školy. Projekt rozvíjí vzdělávání ve venkovním prostředí, v přímém kontaktu s přírodou. logoV rámci projektu došlo k vybudování pozorovací bylinkové zahrady, k vysazení dřevin a pořízení pracovních pomůcek k výuce a údržbě zahrady. Realizace projektu proběhla v období duben 2023 –  květen 2023. Městu byla schválena dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR v celkové výši 314.048,65 Kč, což představuje 85 % celkových způsobilých nákladů.

Vybudování školní družiny a jazykové učebny s výukou robotiky v ZŠ B. Němcové logo

Předmětem projektu je přístavba školní družiny a s tím související stavební úpravy a pořízení vybavení. Vybavení odborné učebny "Jazyková učebna s výukou robotiky" za účelem zvýšení kvality vzdělávání v oblasti polytechnického vzdělávání, cizích jazyků a digitálních technologií. Cílem projektu je zkvalitnění vzdělávací infrastruktury v oblasti základního vzdělávání a zvýšení její dostupnosti. Městu Dačice byla schválena dotace z integrovaného regionálního operačního programu, a to ve výši 25.628.629,94 Kč. Realizace akce proběhne od června 2023 do konce července 2024.

Expozice v Městském muzeu a galerii Dačice logo

Předmětem projektu je revitalizace expozic a pořízení vybavení pro činnost muzea v Dačicích. Dojde k revitalizaci a posílení odborného vybavení muzea a zajištění ochrany muzejních sbírek a exponátů. Městu Dačice byla schválena dotace z integrovaného regionálního operačního programu, a to ve výši 11.962.830,20 Kč. Realizace proběhne v první polovině roku 2024.

logoZahrada Sovy Amosky

Cílem projektu je vybudování přírodní zahrady v areálu ZŠ Komenského, Dačice se zaměřením na předcházení a adaptaci na logoklimatickou změnu. V rámci realizace projektu dojde k úpravě zahrady na ploše 4 482 m2. Realizace projektu: srpen 2023 – březen 2024. Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

Knihovna Matěje Mikšíčka - bezbariérový výtah a stavební úpravy logo

Cílem projektu je částečná rekonstrukce knihovny a vybudování velmi potřebného bezbariérového výtahu, čímž dojde k posílení úlohy a významu kultury, posílení sociálního začleňování osob se zhoršeným či omezeným pohybem. Realizací projektu dojde rovněž k revitalizaci a dovybavení knihovny v Dačicích. Schválená dotace z integrovaného regionálního operačního programu činí 7.952.950,52 Kč a celkové výdaje na realizaci projektu činí 9.356.412,37 Kč. Projekt bude realizován od 1. 1. 2024 do 30. 4. 2025.

Oprava chodníku v ul. Bezručova, Dačice - II. etapa logo

Předmětem projektu je rekonstrukce chodníku vedoucí podél frekventované komunikace v ul. Bezručova v Dačicích. Cílem projektu je zajištění kontinuálního provozu zrekonstruované komunikace pro pěší. Realizací projektu dojde ke zvýšení bezpečnosti všech účastníků provozu a chodců. Městu Dačice byla schválena dotace z Integrovaného regionálního operačního programu, a to ve výši 3.470.902,19 Kč. Realizace akce probíhá od července do října 2023.

Městský úřad

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27
5
28
5
29
5
30
6
31
7
1
5
2
4
3
3
4
3
5
3
6
4
7
5
8
6
9
5
10
5
11
4
12
4
13
5
14
6
15
7
16
4
17
3
18
3
19
4
20
3
21
6
22
6
23
4
24
4
25
4
26
4
27
5
28
5
29
8
30
5

Kontakty

Krajířova 27/I, 380 13  Dačice
tel. ústředna +420 384 401 211

Telefonní seznam úřadu      

IČ: 00246476  DIČ: CZ00246476
Č.ú.: 0603143369/0800
ID datové schránky: s5ebypd

Dačice - stav vody v Moravské Dyji

Mobilní rozhlas

munipolis

Dačice - stav vody v Moravské Dyji

Povodí Moravy: 

Moravská Dyje - LG Dačice

Moravská Dyje - Dačice

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Turistická oblast

Česká Kanada

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Partnerská města
 
Groß-Siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko
 

nahoru