Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

Dotace 2023

logo EUZpracování digitálního povodňového plánu pro město a ORP Dačice a varovného informačního systému pro město Dačice

Účelem dotace je úspěšná realizace projektu spočívající ve logo MŽPzpracování dvou digitálních povodňových plánů (pro město a ORP Dačice) a pořízení lokálního varovného systému ochrany před povodněmi pro město Dačice. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.  Městu Dačice byla schválena dotace v celkové výši 6.835.355,44 Kč. Celkové náklady akce činí 9.764.793,49 Kč.

logoZahrada v přírodním stylu MŠ Bratrská – I. etapa

Cílem projektu je úprava venkovní zahrady mateřské školy. Projekt rozvíjí vzdělávání ve venkovním prostředí, v přímém kontaktu s přírodou. logoV rámci projektu došlo k vybudování pozorovací bylinkové zahrady, k vysazení dřevin a pořízení pracovních pomůcek k výuce a údržbě zahrady. Realizace projektu proběhla v období duben 2023 –  květen 2023. Městu byla schválena dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR v celkové výši 314.048,65 Kč, což představuje 85 % celkových způsobilých nákladů.

Vybudování školní družiny a jazykové učebny s výukou robotiky v ZŠ B. Němcové logo

Předmětem projektu je přístavba školní družiny a s tím související stavební úpravy a pořízení vybavení. Vybavení odborné učebny "Jazyková učebna s výukou robotiky" za účelem zvýšení kvality vzdělávání v oblasti polytechnického vzdělávání, cizích jazyků a digitálních technologií. Cílem je projektu zkvalitnění vzdělávací infrastruktury v oblasti základního vzdělávání a zvýšení její dostupnosti. Městu Dačice byla schválena dotace z integrovaného regionálního operačního programu, a to ve výši 25.628.629,94 Kč. Realizace akce proběhne od června 2023 do konce července 2024.

Expozice v Městském muzeu a galerii Dačice logo

Předmětem projektu je revitalizace expozic a pořízení vybavení pro činnost muzea v Dačicích. Dojde k revitalizaci a posílení odborného vybavení muzea a zajištění ochrany muzejních sbírek a exponátů. Městu Dačice byla schválena dotace z integrovaného regionálního operačního programu, a to ve výši 11.962.830,20 Kč. Realizace proběhne v první polovině roku 2024.

logoZahrada Sovy Amosky

Cílem projektu je úprava venkovního areálu základní školy. Školní zahrada bude proměněna v přírodní učebnu, ve které může probíhat vlogoýuka pro několik tříd zároveň. Projekt rozvíjí vzdělávání ve venkovním prostředí, v přímém kontaktu s přírodou. Městu Dačice byla schválena dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR v celkové výši 500.000 Kč. Realizace projektu proběhne od srpna 2023 do listopadu 2023.

Knihovna Matěje Mikšíčka - bezbariérový výtah a stavební úpravy logo

Cílem projektu je částečná rekonstrukce knihovny a vybudování velmi potřebného bezbariérového výtahu, čímž dojde k posílení úlohy a významu kultury, posílení sociálního začleňování osob se zhoršeným či omezeným pohybem. Realizací projektu dojde rovněž k revitalizaci a dovybavení knihovny v Dačicích. Schválená dotace z integrovaného regionálního operačního programu činí 7.952.950,52 Kč a celkové výdaje na realizaci projektu činí 9.356.412,37 Kč. Projekt bude realizován od 1. 1. 2024 do 30. 4. 2025.

Městský úřad

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
28
3
29
3
30
3
31
3
1
4
2
6
3
4
4
4
5
3
6
4
7
3
8
5
9
7
10
6
11
3
12
4
13
3
14
2
15
4
16
5
17
3
18
3
19
3
20
5
21
3
22
5
23
8
24
5
25
4
26
5
27
4
28
6
29
5
30
3
1
6

Kontakty

Krajířova 27/I, 380 13  Dačice
tel. ústředna +420 384 401 211

Telefonní seznam úřadu      

IČ: 00246476  DIČ: CZ00246476
Č.ú.: 0603143369/0800
ID datové schránky: s5ebypd

Dačice - stav vody v Moravské Dyji

Mobilní rozhlas

munipolis

Dačice - stav vody v Moravské Dyji

Povodí Moravy: 

Moravská Dyje - LG Dačice

Moravská Dyje - Dačice

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Turistická oblast

Česká Kanada

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Partnerská města
 
Groß-Siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko
 

nahoru