Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

Odbor finanční

Aktuální přítomnost úředníků na odboru

Sídlo odboru: Palackého nám. 2/I - I. patro

Sídlo pokladny: Palackého nám. 2/I - přízemí

Odbor finanční - náplň činnosti finančního oddělení

 • sestavování rozpočtu města na běžný rok,
 • vedení účetnictví města,
 • zpracování daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob za město,
 • evidence daně z přidané hodnoty včetně zpracování daňového přiznání k dani z přidané hodnoty za město,
 • zpracování účetních výkazů za město a výkazů o plnění rozpočtu města,
 • zajištění finančního vypořádání s veřejnými rozpočty, s organizacemi zřízenými městem a hospodářskou činností města,
 • účtování příjmů a výdajů města,
 • účtování peněžních fondů zřízených městem,
 • účtování pokladny,
 • evidence pohledávek,
 • sledování a spolupráce s odborem vnitřních věcí při vymáhání pohledávek města,
 • pojištění majetku, fakturace a styk s peněžními ústavy,
 • výkazy autoprovozu, kontrola cestovních účtů,
 • evidence majetku vedeného na městském úřadě, zpracování inventarizace majetku města, účtování hospodářské činnosti bytového hospodářství,
 • evidence žádostí občanských sdružení aj. neziskových organizací o příspěvky
  z rozpočtu města, kontrola vyúčtování přidělených příspěvků těmto organizacím,
 • zpracování došlých faktur a jejich úhrada,
 • poskytování informací na svém úseku podle zákona č. 106/1999 Sb.

Odbor finanční - náplň činnosti oddělení školství

 • zpracování podkladů pro rozpočet školství v rámci rozpočtu města,
 • zpracování podkladů pro rozpočet a rozpis rozpočtu prostředků ze státního rozpočtu na školy a školská zařízení v působnosti obce,
 • zpracování podkladů pro zúčtování prostředků na školství se státním rozpočtem
  a podklady pro sumarizaci účetních výkazů za školství,
 • poskytování informací na svém úseku podle zákona č. 106/1999 Sb.

Rozpočet města Dačice na rok 2024 - zde ke stažení Typ: PDF dokument, Velikost: 2.07 MB

Střednědobý výhled rozpočtu města Dačice na období r. 2025-2027 - zde ke stažení Typ: PDF dokument, Velikost: 1.83 MB

Pravidla a zásady pro poskytování finančních podpor najdou zájemci v sekci Granty, příspěvky.

Závěrečný účet města Dačice

rok 2015 - v elektronické podobě ke stažení ve formátu PDF, velikost souboru 15,01 MB

rok 2016 - v elektronické podobě ke stažení ve formátu PDF, velikost souboru 41,22 MB

rok 2017 - v elektronické podobě ke stažení ve formátu PDF, velikost souboru 37,7 MB

rok 2018 - v elektronické podobě ke stažení ve formátu PDF, velikost souboru 31,6 MB

rok 2019 - v elektronické podobě ke stažení ve formátu PDF, velikost souboru 54,9 MB

rok 2020 - v elektronické podobě ke stažení ve formátu PDF, velikost souboru 6,85 MB

rok 2021 - v elektronické podobě ke stažení ve formátu PDF, velikost souboru 3,83 MB

rok 2022 - v elektronické podobě ke stažení ve formátu PDF, velikost souboru 3,91 MB

rok 2023 - v elektronické podobě ke stažení zde Typ: PDF dokument, Velikost: 3.83 MB

JménoFunkceTelefon / E-mail
Jana Bártůvedoucí finančního oddělení, účetní, rozpočet384 401 219
rozpocet@dacice.cz
Miloslava Čermákováúčetní, výdaje384 401 233
dane@dacice.cz
Martina Havlíkováúčetní, evidence majetku, příspěvky, pokladna384 401 218
prispevky@dacice.cz
Bc. Alice Bendováúčetní, dotace, fondy384 401 296
vydaje@dacice.cz
Dana Kaskovástátní správa a samospráva ve školství384 401 243
skol.prispevky@dacice.cz
Jana Skořepováúčetní, pohledávky384 401 233
pohledavky@dacice.cz
Eliška Strachotovástátní správa a samospráva ve školství384 401 243
skolstvi@dacice.cz
Dana Špičkovápokladní384 401 218
pokladna@dacice.cz
Jitka Vítů Fráňová DiS.účetní, daně384 401 296
uctarna@dacice.cz
Ing. Barbora Anderlovávedoucí odboru384 401 220
financni@dacice.cz

Městský úřad

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1
6
2
6
3
8
4
9
5
10
6
9
7
10
8
7
9
8
10
9
11
8
12
8
13
8
14
10
15
6
16
7
17
6
18
6
19
6
20
9
21
10
22
7
23
6
24
6
25
6
26
7
27
8
28
6
29
6
30
6
31
6
1
6
2
7
3
11
4
10

Kontakty

Krajířova 27/I, 380 13  Dačice
tel. ústředna +420 384 401 211

Telefonní seznam úřadu      

IČ: 00246476  DIČ: CZ00246476
Č.ú.: 0603143369/0800
ID datové schránky: s5ebypd

Dačice - stav vody v Moravské Dyji

Mobilní rozhlas

munipolis

Dačice - stav vody v Moravské Dyji

Povodí Moravy: 

Moravská Dyje - LG Dačice

Moravská Dyje - Dačice

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Turistická oblast

Česká Kanada

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Partnerská města
 
Groß-Siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko
 

nahoru