Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

Odbor obecní živnostenský úřad

Aktuální přítomnost úředníků na odboru

Sídlo odboru: Palackého nám. 2/I - přízemí, 380 13  Dačice 

Náplň činnosti

 • poskytování informací na svém úseku podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 • autorizovaná konverze dokumentů z moci úřední pro potřeby úřadu

Živnostenské podnikání

 • centrální registrační místo pro podnikatele
 • evidence fyzických a právnických osob, které podnikají podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v živnostenském rejstříku a vydávání výpisů z tohoto rejstříku
 • přijímání ohlášení živnosti volné, živností řemeslných a vázaných a na základě toho vydávání výpisů živnostenských oprávnění
 • přijímání žádostí o koncesi a na základě toho vydávání rozhodnutí o koncesi a výpisů živnostenských oprávnění
 • přerušení provozování živnosti
 • pokračování v provozování živnosti
 • provádění veškerých zápisů a změn do živnostenského rejstříku
 • rozhodnutí o zrušení a pozastavení živnostenských oprávnění
 • kontrola podnikatelů nad dodržováním povinností stanovených v živnostenském zákoně
 • kontrola podnikatelů nad dodržováním povinností vyplývajících ze zvláštních právních předpisů souvisejících s podnikatelkou činností provozovanou v režimu živnostenského zákona
 • dozorová činnost nad dodržováním určitých povinností stanovených zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů
 • dozorová činnost nad dodržováním zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
 • ukládání a vybírání pokut za přestupky na svém úseku

Zemědělské podnikání

 • evidence zemědělských podnikatelů podle zákona o zemědělství č. 252/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 • vydávání osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele, jejich změn
 • vydávání přerušení a pokračování v zemědělské výrobě
 • vydávání výpisů z evidence zemědělského podnikatele
 • vydávání usnesení o vyřazení z evidence zemědělského podnikatele
 • provádění kontroly subjektů podnikajících dle zákona o zemědělství

Místní poplatky

 • evidence poplatků za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (přihlášky, změny, odhlašování poplatníků, platby poplatků)
 • evidence poplatků ze psa (přihlášky, změny, odhlašování, platby poplatků),
 • evidence poplatků ze vstupného
 • vyřizování oznámení o pořádání veřejných hudebních produkcí
 • evidence poplatku z pobytu (přihlášky, změny, odhlašování, platby poplatků)

Hazardní hry

 • agenda výherních hracích přístrojů 
 • přijímání ohlášení tomboly s herní jistinou nad 100 000 Kč
 • vydávání povolení k umístění herního prostoru pro kasína a herny  

Právní předpisy

 • Živnostenské podnikání - Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • Zemědělské podnikání - Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů

Místní poplatky

Informace

Eurolicence u mezinárodní nákladní dopravy nově od 2,5 do 3,5 tuny

Podnikatelům, kteří vlastní živnostenské oprávnění na všechny druhy dopravy, byla automaticky provedena transformace živnostenského oprávnění a vznikl nový druh dopravy „Silniční motorová doprava – nákladní mezinárodní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 2,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí“. Upozorňujeme podnikatele, že pro provozování tohoto druhu dopravy je potřeba eurolicence, která musí být v papírové formě ve vozidle. Pokud podnikatel tuto podmínku nesplní, hrozí mu při kontrole v zahraničí vysoké pokuty. Žádosti o eurolicence vyřizuje příslušný Krajský úřad – odbor dopravy.

Tiskopisy:

Živnostenské podnikání

Zemědělské podnikání

Místní poplatky

komunální odpad

evidence psů

veřejná hudební produkce, kulturní, sportovní, prodejní nebo reklamní akce

poplatky z pobytu

JménoFunkceTelefon / E-mail
Jana Klimešováregistrace, poplatky, evidence zemědělských podnikatelů384 401 255
zu.prijem@dacice.cz
poplatky@dacice.cz
Ing. Lea Andrejsová Ph.D.vedoucí odboru384 401 225
zivnost@dacice.cz
Mgr. Tomáš Svrbíkregistrace, kontrola, poplatky, hazardní hry, evidence zemědělských podnikatelů 384 401 254
zu.kontrola@dacice.cz
Bc. Lucie Staňková DiS. registrace, kontrola, poplatky, evidence zemědělských podnikatelů384 401 254
zu.rejstrik@dacice.cz

Městský úřad

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
28
5
29
6
30
6
1
6
2
7
3
8
4
8
5
7
6
5
7
7
8
8
9
7
10
6
11
6
12
4
13
5
14
5
15
6
16
7
17
4
18
5
19
4
20
4
21
4
22
3
23
1
24 25
26 27
2
28
1
29 30 31 1
2

mobilní rozhlas

Plánovač tras

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Turistická oblast

Česká Kanada

Partnerská města
 
Groß-Siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko
 

nahoru