Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

Odbor správy majetku

JménoFunkceTelefon / E-mail
Věra Smetanováreferentka384 401 228
ekom@dacice.cz
Marie Bulíčkováreferentka384 401 237
pozemky2@dacice.cz
Ing. Hana Dvořáková vedoucí odboru384 401 227
dvorakova@dacice.cz
Bc. Petr Bělohlávekreferent384 401 230
belohlavek@dacice.cz
Bc. František Peterkareferent384 401 228
peterka@dacice.cz
Daniel Škardareferent384 401 285
opravy@dacice.cz
Ing. Eva Danielováreferentka384 401 285 
danielova@dacice.cz

Aktuální přítomnost úředníků na odboru

Sídlo odboru: Krajířova 27/I, 380 013  Dačice, I. patro

Odbor správy majetku - náplň činnosti

 • veškerý majetek města (evidence, prodej, pronájem mimo nebytových prostor a bytů, které jsou ve správě odboru správy budov)
 • údržba majetku města mimo nebytových prostor a bytů, které jsou ve správě odboru správy budov
 • příprava staveb města,
 • zajišťování dotací pro město na svém úseku,
 • městský rozhlas a rozhlasy v místních částech,
 • správa hřišť, sportovišť,
 • správa hřbitovů (uzavírání nájemních smluv na hrobová místa),
 • energetika městského majetku mimo nebytových prostor a bytů, které jsou
  ve správě odboru správy budov
 • užívání veřejného prostranství -  OZV č. 3/2019 o místních poplatcích
 • umístění reklamních zařízení,
 • zvláštní užívání komunikací, překopy,
 • správa veřejné zeleně,
 • vodovody a kanalizace ve správě města včetně vodného a stočného a zajišťování dodávky pitné vody pro obyvatele, péče o obecní studny,
 • veřejné osvětlení,
 • péče o budovy sborů dobrovolných hasičů,
 • evidence majetku města s výjimkou majetku na městském úřadě,
 • evidence darovacích, kupních, nájemních a jiných smluv (sledování výnosů
  a nákladů včetně jejich plánování),
 • příprava a kontrola plnění smluv uzavřených s Technickými službami Dačice s. r. o. a Městskými lesy Dačice s. r. o.,
 • zajišťování vybavení protipožární technikou v domech, které nejsou ve správě odboru správy budov,
 • zajišťování platnosti revizních zpráv protipožární techniky, elektrického zařízení společných prostor, komínů, plynových kotlů, hromosvodů a výtahů v domech, které nejsou ve správě odboru správy budov,
 • zajišťování podkladů pro zadávání zakázek podle zákona o veřejných zakázkách,
 • poskytování informací na svém úseku podle zák. č. 106/1999 Sb. 
 • zajišťování deratizace veřejných prostranství

Formuláře odboru správy majetku 

Důležité dokumenty

Fond rozvoje bydlení města Dačice

Ke konci roku 2016 došlo k významným legislativním změnám s vlivem na nebankovní poskytovatele spotřebitelských úvěrů. Takovým poskytovatelem bylo i město Dačice ve vztahu k úvěrům poskytovaným z Fondu rozvoje bydlení města. Nově získají oprávnění k poskytování nebankovních úvěrů jen určité druhy obchodních korporací (musí se jednat o akciovou společnost, společnost s ručením omezeným nebo evropskou společnost se základním kapitálem minimálně 20 000 000 Kč a její sídlo i skutečné sídlo musí být na území ČR). Z výše uvedených důvodů se do doby stanovení jednotné metodiky pro města a obce ODKLÁDÁ POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRŮ z Fondu rozvoje bydlení. Smlouvy uzavřené v předchozích letech jsou platné beze změn. Budeme Vás informovat o dalším vývoji.

Městský úřad

Kostka cukru na tripu

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26
5
27
7
28
5
29
5
30
5
1
6
2
5
3
6
4
7
5
4
6
7
7
5
8
9
9
6
10
4
11
5
12
5
13
5
14
6
15
8
16
5
17
4
18
6
19
5
20
5
21
4
22
4
23
5
24
6
25
7
26
5
27
5
28
5
29
7
30
5
31
6
1
7
2
5
3
6
4
5
5
6
6
5

DATEL - aktuální vysílání

Přehled oMoravská Dyjeblasti LVS Dačice - vstup do web prohlížeče naměřených dat

Přihlašovací údaje: 

 • jméno: dacice
 • heslo: dacice  

nabídky práce

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Turistická oblast

Česká Kanada

Partnerská města
 
Gross-siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko

nahoru