Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

Obdržené dotace

logologologo

PROJEKT: 

„Malý Pěčín, rybník na p.č. 432 - obnova funkčních objektů a odbahnění“

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií – NextGenerationEU v rámci programu Ministerstva zemědělství 129 390 „Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádrží – 2.etapa“.

HLAVNÍ CÍL: Retence vody v krajině
Realizace opatření k ochraně přírody a k adaptaci na klimatickou změnu

Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích

PŘÍJEMCE DOTACE: Město Dačice
ZÁMĚR: Realizace opatření k ochraně přírody a k adaptaci na klimatickou změnu
ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: Ing. Zdeněk Hejtman, ČKAIT: 0100394
DODAVATEL: Lesostavby třeboň a. s.
MÍSTO REALIZACE: Malý Pěčín
CELKOVÉ náklady: 1.876.640,18 Kč
dotace: 1.140.000,00 Kč
TERMÍN UKONČENÍ REALIZACE: 13. 12. 2022
Cíl akce (projektu): odstranění nevyhovujícího stavu technických objektů

 

FOTODOKUMENTACE

STAV PŘED REALIZACÍ:

před realizací před realizací

STAV V PRŮBĚHU REALIZACE:

v průběhu realizace v průběhu realizace

STAV PO REALIZACI:

po realizacepo realizaci

Městský úřad

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27
5
28
5
29
5
30
6
31
7
1
5
2
4
3
3
4
3
5
3
6
4
7
5
8
6
9
5
10
5
11
4
12
4
13
5
14
6
15
7
16
4
17
3
18
3
19
4
20
3
21
6
22
6
23
4
24
4
25
4
26
4
27
5
28
5
29
8
30
5

Kontakty

Krajířova 27/I, 380 13  Dačice
tel. ústředna +420 384 401 211

Telefonní seznam úřadu      

IČ: 00246476  DIČ: CZ00246476
Č.ú.: 0603143369/0800
ID datové schránky: s5ebypd

Dačice - stav vody v Moravské Dyji

Mobilní rozhlas

munipolis

Dačice - stav vody v Moravské Dyji

Povodí Moravy: 

Moravská Dyje - LG Dačice

Moravská Dyje - Dačice

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Turistická oblast

Česká Kanada

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Partnerská města
 
Groß-Siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko
 

nahoru