Obsah

Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Dačice 2008

Územně analytické podklady ORP Dačice byly pořízeny v roce 2008 za finanční podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a ze státního rozpočtu v rámci Integrovaného operačního programu v oblasti intervence 5.3 "Modernizace a rozvoj územních politik" http://www.strukturalni-fondy.cz/iop. Dotace činila 1 100 000 Kč.

logo EU

Územně analytické podklady pro správní obvod obce s rozšířenou působností Dačice byly zpracovány MěÚ Dačice v prosinci 2008; subdodavatelem byla firma Urbanistické středisko Brno, s.r.o. Územně analytické podklady jsou i v listinné podobě uložené na MěÚ Dačice odbor stavební úřad.

Soubory k nahlédnutí:

Textová část:

Grafická část:

Do územně analytických podkladů a jejich aktualizací lze také nahlédnout na portálu veřejné správy Jihočeského kraje: http://geoportal.kraj-jihocesky.gov.cz/gs/uzemne-analyticke-podklady-orp/