Obsah

Zprávy

Nově upravené formuláře žádostí pro vodoprávní řízení

Ministerstvo zemědělství, odbor 15110, zpracovalo novou verzi formulářů pro vodoprávní řízení, která umožňuje jejich uživatelsky přívětivější elektronické vyplňování, včetně připojení elektronického podpisu. celý text

ostatní | 10. 1. 2017 | Autor: Stanislav Tobolka Dis.

Kontrola „kotlů“ v roce 2016

Každý provozovatel spalovacího zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 kW do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, je povinen zajistit jednou za dva roky provedení kontroly technického stavu svého zdroje, přičemž první kontrola musí být provedena nejpozději do konce letošního roku. Tuto kontrolu vyžadovanou zákonem o ochraně ovzduší budou provádět výhradně tzv. odborně způsobilé osoby proškolené a pověřené výrobcem kontrolovaného zařízení. Seznam těchto osob lze najít na internetu. Pro jejich vyhledání doporučujeme zadat do libovolného vyhledávače „název výrobce + revize kotlů“, např. „Dakon revize kotlů“.

Uvedená povinnost se týká nejen kotlů, ale i krbových kamen a krbových vložek splňujících výše uvedené podmínky.

Další informace poskytne: RNDr. Jaroslav Horák, odbor životního prostředí MěÚ Dačice, tel.: 384 401 281 celý text

ostatní | 17. 10. 2016 | Autor: Stanislav Tobolka Dis.

Informace - "kotlíkové dotace"

Informace z odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví Krajského úřadu - Jihočeský kraj rozesílána na příslušné ORP v Jihočeském kraji. celý text

ostatní | 17. 7. 2015 | Autor: Stanislav Tobolka Dis.

Aplikace pro Vybrané údaje majetkové a provozní evidence vodovodů a kanalizací - MPVaK (verze určená pro zpracovatele evidence)

Důležitá informace pro jednotlivé vlastníky vodohospodářského majetku. celý text

ostatní | 16. 1. 2015 | Autor: Stanislav Tobolka Dis.

Plantáže topolů či paulovnií se nám nemusí vyplatit, varují odborníci

Zajímavý článek publikovaný na internetovém portálu idnes.cz dne 29. 01. 2013. celý text

ostatní | 30. 1. 2013 | Autor: Stanislav Tobolka Dis.

Novela vyhlášky č. 432/2001 Sb.

Vyhláška č. 336/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 432/2001 Sb. celý text

ostatní | 5. 12. 2011 | Autor: