Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

Útvar tajemníka

Aktuální přítomnost úředníků na odboru

Sídlo odboru: Palackého nám. 1/I - 1. patro, 380 13  Dačice

Útvar tajemníka - náplň činnosti

 • správa počítačové sítě a programového vybavení,
 • administrativa spojená se schůzemi rady města a zasedáními zastupitelstva města,
 • zajištění obrany státu,
 • příprava a řešení vojenských a nevojenských krizových situací a mimořádných událostí,
 • havarijní plánování,
 • hospodářská opatření pro krizové stavy,
 • ochrana utajovaných informací a bezpečnostní způsobilost,
 • komplexní zabezpečení činnosti bezpečnostní rady ORP,
 • komplexní zabezpečení činnosti krizového štábu ORP,
 • komplexní zabezpečení činnosti pracoviště krizového řízení,
 • péče o sbory dobrovolných hasičů (spolupráce s městem, materiálové vybavení, sledování rozpočtu a návrhů do rozpočtu),
 • bezpečnost práce na městském úřadě,
 • pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidel v majetku města,
 • havarijní pojištění vozidel v majetku města,
 • administrativa a sekretariát tajemníka, starosty a místostarosty
 • poskytování informací na svém úseku podle zákona č. 106/1999 Sb.,
 • periodické kontroly v organizacích zřízených a založených městem,
 • kontrola vyúčtování přidělených příspěvků občanským sdružením a jiným subjektům,
 • mzdová agenda, personalistika,
 • evidence pracovních úrazů na městském úřadě, úrazy na místních komunikacích,
 • organizačně zabezpečuje bezplatné odborné praxe studentů škol na městském úřadě,
 • agenda Komise Zdravé město a Místní agenda 21

Krizové řízení - Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností Dačice

 • Bezpečnostní rada ORP Dačice je zvláštním orgánem města, který analyzuje, zpracovává, vyhodnocuje, projednává a řeší oblast obrany, bezpečnosti a ochrany.
 • Složení Bezpečnostní rady ORP Dačice řeší nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), které bylo novelizováno nařízením vlády č. 36/2003 Sb.

Krizové situace

Jak se správně zachovat v případě vzniku povodně, vichřice či jiné živelné pohromy, při rozsáhlém požáru, hromadné dopravní havárii...

Ostatní formuláře ke stažení

Přihláška na volné pracovní místo (PDF)

Povinně zveřejňované informace

Informace o výsledcích kontrol za rok 2014.pdf

JménoFunkceTelefon / E-mail
Milan Malýinformatik384 401 223
informatik@dacice.cz
Roman Krafkainformatik384 401 271
informatik3@dacice.cz
Mgr. Veronika Jantačovákrizové řízení384 401 270
krizovy@dacice.cz
Bc. Dana Kubekovákontrolní činnost384 401 295
kontrola@dacice.cz
Bc. Veronika Mackovámzdy, personalistika384 401 238
personalni@dacice.cz
Ing. Ilona Brabencovásekretariát, Zdravé město Dačice a MA21384 401 286
zdravemesto@dacice.cz
Ing. Lenka Stoupencovásekretariát tajemníka384 401 210
sekretarka@dacice.cz
Ing. Zdislav Páraltajemník384 401 215
tajemnik@dacice.cz
Ludmila Jankůjovásekretariát starosty384 401 211
meu@dacice.cz

Městský úřad

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1
6
2
6
3
8
4
9
5
10
6
9
7
10
8
7
9
8
10
9
11
8
12
8
13
8
14
10
15
6
16
7
17
6
18
6
19
6
20
9
21
10
22
7
23
6
24
6
25
6
26
7
27
8
28
6
29
6
30
6
31
6
1
6
2
7
3
11
4
10

Kontakty

Krajířova 27/I, 380 13  Dačice
tel. ústředna +420 384 401 211

Telefonní seznam úřadu      

IČ: 00246476  DIČ: CZ00246476
Č.ú.: 0603143369/0800
ID datové schránky: s5ebypd

Dačice - stav vody v Moravské Dyji

Mobilní rozhlas

munipolis

Dačice - stav vody v Moravské Dyji

Povodí Moravy: 

Moravská Dyje - LG Dačice

Moravská Dyje - Dačice

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Turistická oblast

Česká Kanada

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Partnerská města
 
Groß-Siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko
 

nahoru