Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

Sazebník úhrad

Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Kalkulace vynaložených nákladů na poskytování informací
Sazebník úhrad zohledňuje administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací v souvislosti s podáváním informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1. Hodinová sazba za mimořádné rozsáhlé vyhledávání informací - při konkrétní kalkulaci budou kalkulovány náklady na vyřizujícího pracovníka:

rozmezí nákladů 113 Kč/h až 344 Kč/h, k čemuž bude připočteno povinné pojistné odváděné zaměstnavatelem v aktuální výši dle platné právní úpravy

2. Náklady na materiál:

 • pořízení listiny A4 černobíle, jednostranně 2 Kč
 • pořízení listiny A4 černobíle, oboustranně 3 Kč
 • pořízení listiny A4 barevně, jednostranně 10 Kč
 • pořízení listiny A4 barevně, oboustranně 15 Kč
 • pořízení listiny A3 černobíle, jednostranně 3 Kč
 • pořízení listiny A3 černobíle, oboustranně 5 Kč
 • pořízení listiny A3 barevně, jednostranně 20 Kč
 • pořízení listiny A3 barevně, oboustranně 25 Kč

3. Pořízení technického nosiče dat (1 ks)

 • CD-ROM 10 Kč
 • DVD-ROM 15 Kč
 • Flash disk dle objemu dat (15 Kč za 1 GB), nejméně však 120 Kč

4. Ostatní náklady:

a) nezbytné telefonní hovory - dle tarifikace
b) poštovné dle cenového výměru:

 • dopis obyčejný - váha do 50 g - Kč 19 Kč
 • doporučeně - váha do 50 g - Kč 44 Kč
 • ostatní dopisy dle skutečného nákladu na poštovné podle aktuálního ceníku vydaného Českou poštou, s.p.

c) další náklady, které se vyskytnou při podávání informací dle zákona č. 106/1999 Sb., budou vyúčtovány ve skutečných nákladech.

V případě, že město Dačice bude za zpracování žádosti nebo pořízení kopií požadovat úhradu, písemně předem oznámí tuto skutečnost spolu s výší úhrady žadateli. V oznámení uvede, na základě jakých skutečností a jakým způsobem byla výše úhrady vyčíslena.

Ceny jsou stanoveny vzhledem k zákonu č.  106/1999 Sb., a jsou stanoveny v minimálním nákladu, bez zisků. Vyřízení žádosti nebo poskytnutí kopií, za které bude požadována úhrada nákladů, je podmíněno zaplacením požadované úhrady.

Úhradu nákladů lze složit buď v hotovosti v pokladně Městského úřadu Dačice, Palackého nám. 2/I, 380 01 Dačice, nebo převodem na příjmový účet Města Dačice č. účtu: 19-0603143369/0800. Pokud žadatel do 60 dnů ode dne oznámení výše požadované úhrady úhradu nezaplatí, město Dačice žádost odloží.

Městský úřad

Kostka cukru na tripu

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26
5
27
7
28
5
29
5
30
5
1
6
2
5
3
6
4
7
5
4
6
7
7
5
8
9
9
7
10
4
11
5
12
5
13
5
14
6
15
8
16
5
17
4
18
6
19
5
20
5
21
4
22
4
23
5
24
6
25
7
26
5
27
5
28
5
29
7
30
5
31
6
1
7
2
5
3
6
4
5
5
6
6
5

DATEL - aktuální vysílání

Přehled oMoravská Dyjeblasti LVS Dačice - vstup do web prohlížeče naměřených dat

Přihlašovací údaje: 

 • jméno: dacice
 • heslo: dacice  

nabídky práce

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Turistická oblast

Česká Kanada

Partnerská města
 
Gross-siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko

nahoru