Navigace

Obsah

Sazebník úhrad za poskytování informací

Kalkulace cen s účinností od …………… v souvislosti s podáváním informací dle zák. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím:

 1. Hodinová sazba za mimořádné rozsáhlé vyhledávání informací
 • při konkrétní kalkulaci budou kalkulovány náklady na vyřizujícího pracovníka: rozmezí nákladů 124,-- Kč/h až 327,-- Kč/h
   

   2. Náklady na materiál:

 • pořízení listiny A4 černobíle, jednostranně 1,50 Kč*
 • pořízení listiny A4 barevně, jednostranně 2,50 Kč*
  *Při oboustranném tisku nebo pořízení listiny větší velikosti se použije násobku
    základního rozměru A4

  3. Pořízení technického nosiče dat (1 ks)

 • CD-ROM 10,50 Kč
 • disketa 7,50 Kč

  4. Ostatní náklady:

    a) nezbytné telefonní hovory - dle tarifikace
    b) poštovné dle cenového výměru:
           • dopis obyčejný - váha do 50 g - Kč 10,00
           • doporučeně - váha do 50 g - Kč 26,00
           • ostatní dopisy dle skutečného nákladu na poštovné

   c) další náklady, které se vyskytnou při podávání informací dle zák. 106/1999 Sb., 
       budou vyúčtovány ve skutečných nákladech.
       Ceny jsou stanoveny vzhledem k zákonu 106/1999 Sb. a jsou stanoveny v
       minimálním nákladu, bez zisků.