Navigace

Obsah

Prodej stavebních pozemků v lokalitě Za Školou

Kontaktní formulář

Váš dotaz týkající se prodeje stavebních pozemků v lokalitě Za Školou v Dačicích odpoví vedoucí odboru správy majetku Bc. Monika Nováková do pěti pracovních dnů. Kontakt pro telefonické dotazy: 384 401 227.

Nejčastější dotazy:

Budou v lokalitě řešena protihluková opatření?

  • V přípravných fázích  bylo na základě vypracované Urbanistické studie počítáno s vybudováním protihlukové stěny podél komunikace II/408 směrem na Jemnici. Tento záměr však nebyl podpořen ze strany vlastníků sousedních nemovitostí, a proto bylo přistoupeno k řešení situace budoucím posunutím dopravního značení IS12a a IS12b (začátek a konec obce) za nově vzniklou lokalitu, čímž dojde ke snížení povolené rychlosti na této komunikaci a tím také ke snížení hlučnosti tak, že nebudou vyžadována další protihluková opatření.

Chtěla bych se zeptat, zda je třeba žádost o koupi pozemku "Za školou" doručit osobně na podatelnu nebo je možné poslat ji emailem.

  • Žádost o koupi pozemku musí být opatřena originálním podpisem, doporučuji tedy doručit ji osobně na podatelnu Městského úřadu v Dačicích, případně ji zaslat poštou.

Chtěl bych se zeptat ohledně kanalizace, zda ze všech pozemků bude možno využít spádovou kanalizaci či u některých bude potřeba kanalizace tlaková.

  • Každý pozemek má jiné dispozice z pohledu uložených sítí, přístupových komunikací atd. V zásadě lze ale říci, že pozemky 1-13 a 19-30 mohou být napojeny prostřednictvím spádové kanalizace, pozemky 14-18 a 31-34 prostřednictvím tlakové. Doporučuji Vám navštívit Odbor dotací a investic a nahlédnout do projektové dokumentace.

Chci se zeptat, zda budete upřednostňovat dačické občany před občany např. z Prahy, Brna atd.Pokud vím, měla by tato stavba být pouze pro mladé občany dačicka.

  • Záměrem města je v dané lokalitě výstavba rodinných domů pro trvalé bydlení. Je výlučně na rozhodnutí toho kterého občana České republiky, který chce v Dačicích trvale žít, aby zvážil své možnosti a případně si o koupi parcely pro výstavbu rodinného domu v Dačicích požádal. Nelze a ani nebudeme jakkoliv zvýhodňovat žadatele dle trvalého pobytu, věku, či z jakéhokoli jiného důvodu.