Navigace

Obsah

Prodej pozemků za účelm zřízení staveb bytových domů

Město Dačice zveřejnilo záměr SM 56/2021 uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí kupní na prodej nemovitých věcí, a to

pozemků p.č. 2434/1 o výměře 395 m2, p.č. 1117/4 o výměře 1880 m2, p.č. 2433/1 - část o výměře 724 m2 a část o výměře 2157 m2, p.č. 2433/42 - část o výměře 27 m2, p.č. 2432/6  - část o výměře 48 m2, p.č. 2432/8 o výměře 67 m2, p.č. 2432/5 o výměře 202 m2 a část pozemku 2431/16 o výměře 399 m2 dle zákresu v katastrální mapě, který je součástí tohoto záměru, vše v katastrálním území Dačice, které jsou ve vlastnictví města Dačice, za následujících podmínek:

Pozemky nabízené k prodeji  budou prodávány jako jeden celek.

Pozemky budou prodávány výhradně za účelem zřízení staveb bytových domů.

Na předmětu koupě je možné zrealizovat až 5 samostatně stojících bytových domů.

  • bytové domy, které budou navazovat na bytové domy čp. 520, 521 a 522, mohou mít maximálně suterén + 3 NP + podkroví. Bytové domy budou orientovány s ohledem na stávající zástavbu.
  • bytové domy, které budou navazovat na bytové domy čp. 523, 524 a 525 mohou mít maximálně suterén + 2 NP + podkroví. Bytové domy budou orientovány s ohledem na stávající zástavbu.
  • Je nezbytné dimenzovat parkovací stání dle požadavku, který plyne z ÚP Dačice a jeho změn (tj. min. jedno odstavné stání na jeden byt).

Lhůta pro podání žádostí o koupi nemovitosti se stanoví na: 6.10.2021 do 17:00 h

Více informací zde.