Navigace

Obsah

Prodej pozemků pro komerční výstavbu v lokalitě "Nivy" v Dačicích studie ZTV Nivy II

Město Dačice nabízí pro komerční výstavbu pozemek ev.č. 2 o výměře 1409 m2, který se nachází v ploše určené územním plánem  k zástavbě objekty občanské vybavenosti komerční.

Přípustná je výstavba staveb a zařízení pro obchodní prodej, ubytování, stravování, služby, tělovýchovu a sport, vědu a výzkum, stavby veřejného občanského vybavení.  Podmíněně je přípustné částečné využití stavby pro bydlení za podmínky, že se jedná např. o osoby zajišťující dohled, správce nebo majitele zařízení.

Pozemek je nabízen za základní kupní cenu ve výši 1.100 Kč/m2.

Prodej pozemku bude realizován na základě smlouvy o smlouvě budoucí kupní, při jejímž podpisu bude splatná záloha ve výši 50 % kupní ceny.

Smlouva kupní bude uzavírána po realizaci dopravně technické infrastruktury.

stavební pozemek pro komerční účely na NiváchStavební pozemek pro komerční účely na NiváchStavební pozemek pro komerční účely na Nivách