Navigace

Obsah

Prodej pozemků pro komerční výstavbu v lokalitě "Nivy" v Dačicích studie ZTV Nivy II

Město Dačice nabízí pro komerční výstavbu pozemek dle dosud nezapsaného geometrického plánu č. 2847-57/2018

p. č. 2271/6 o výměře 1382 m2

p. č. 2271/202 o výměře 36 m2

Přípustná je výstavba staveb a zařízení pro obchodní prodej, ubytování, stravování, služby, tělovýchovu a sport, vědu a výzkum, stavby veřejného občanského vybavení.  Podmíněně je přípustné částečné využití stavby pro bydlení za podmínky, že se jedná např. o osoby zajišťující dohled, správce nebo majitele zařízení.

Pozemek je nabízen za základní kupní cenu ve výši 1.100 Kč/m2.

Prodej pozemku bude realizován na základě smlouvy o smlouvě budoucí kupní, při jejímž podpisu bude splatná záloha ve výši 50 % kupní ceny.

Smlouva kupní bude uzavírána po realizaci dopravně technické infrastruktury.

stavební pozemek pro komerční účely na NiváchStavební pozemek pro komerční účely na NiváchStavební pozemek pro komerční účely na Nivách