Navigace

Obsah

Město Dačice nabízí pronájem volného bytu v DPS

V souladu se Směrnicí rady města č. R2-18 zveřejňuje město Dačice nabídku týkající se pronájmu volného bytu č. 61, o velikosti (1+0), situovaného v 1. patře, ul. Bratrská, č. p. 221/I v Dačicích.

Ukázka bytu ve středu: 11.12.2019 v době od 15:00 do 15:30 h

 Byt č. 61WCsrpchový koutchodba

pokojkuchyňská linka                

Byt pro jednotlivce (upravitelný vhodný pro vozíčkáře). Byt spadá do energetické třídy D.

Termín pro podání žádosti: 19. 12. 2019 do 13:00 hodin

Nejpozději v tento den musí být žádost doručena na podatelnu Městského úřadu v Dačicích, Palackého náměstí 2, 380 13 Dačice I v zalepené obálce a zřetelně označené „NEOTVÍRAT – žádost o byt č. 61 v DPS“.

Žádost o byt v DPS pro jednotlivce - ke stažení, formát doc.

Informace podají a prohlídku zajistí pracovníci odboru správy budov MěÚ v Dačicích, Palackého nám. 2/I v kanceláři č. 206 nebo na tel. 384 401 235, 727 927 527.