Navigace

Obsah

Nabídka volného bytu v Domě s pečovatelskou službou (DPS) pro tělesně postižené

Město Dačice nabízí pronájem volného bytu č. 45, o velikosti (1+0), situovaného v 2. patře, ul. Bratrská, č. p. 221/I v Dačicích.

Byt je určen pro tělesně postižené a spadá do energetické třídy D.

Ukázka bytu ve středu: 14. 10. 2020 v době od 15:00 do 15:30 h.

pokoj s kuch. koutem 20,20 m2 koupelna s WC       4,80 m2
předsíň            4,70 m2 balkón 7,00 m2
    Celkem 36,70 m2

Byt č. 45Byt č. 45Byt č. 45 DPS 45DPS 45

Nájemné celkem po slevě:  3.294 Kč

Nájemné je orientační a bude upraveno dle skutečnosti v danou dobu pronájmu. Byt pro jednotlivce.

Nabídka musí obsahovat:
1.
žádost o byt s přílohami na předtištěném tiskopise k vyzvednutí na odboru správy budov dveře č. 205, 206, odboru sociálních věcí dveře č. 210
2. potvrzení o bezdlužnosti (součástí žádosti o byt) vůči městu Dačice (k potvrzení na finančním odboru MěÚ Dačice za poplatek 100 Kč), nesmí být starší jak 3 měsíce ke dni podání žádosti.
3. potvrzení o zaplacení jistoty (jistota ve výši 2.500 Kč se hradí na pokladně MěÚ), v případě, že vybraný zájemce od své nabídky odstoupí, jistota propadá a postupuje další v pořadí. Ostatním nevybraným zájemcům bude jistota vrácena.

Termín pro podání žádosti: 29. 10. 2020 do 13:00 h

Nejpozději v tento den musí být žádost doručena na podatelnu Městského úřadu v Dačicích, Palackého náměstí 2, 380 13 Dačice I v zalepené obálce a zřetelně označené „NEOTVÍRAT – žádost o byt č. 45 v DPS“.