Navigace

Obsah

Nabídka volných bytů v DPS

Dle Směrnice rady města č. R2-18, nabízí město Dačice k pronájmu následující byty v Domě s pečovatelskou službou:

Byt č. 6, o velikosti (1+1), situovaný ve 2. patře
Celková plocha: 47,30 m2
Nájemné a služby po slevě celkem (čerpání služeb): 4.662 Kč
Byt pro dvojici. Jistota 4.000 Kč.

byt č. 6byt č. 6byt č. 6byt č. 6

byt č. 6byt č. 6

Byt č. 41, o velikosti (1+0), situovaný v 1. patře
Celková plocha: 30,20 m2
Nájemné a služby po slevě celkem (čerpání služeb): 3.218 Kč

byt č. 41byt č. 41byt č. 41byt č. 41

Byt č. 42, o velikosti (1+0), situovaný v 1. patře
Celková plocha: 30,20 m2
Nájemné a služby po slevě celkem (čerpání služeb): 3.491 Kč

byt č 42byt č 42byt č 42byt č 42

Byt č. 43, o velikosti (1+0), situovaný v 1. patře
Celková plocha: 30,20 m2
Nájemné a služby po slevě celkem (čerpání služeb): 3.237 Kč
Byty pro jednotlivce. Jistota 2.500 Kč.

byt č 43byt č 43byt č 43byt č 43

                                                           

Nájemné je orientační a bude upraveno dle skutečnosti v danou dobu pronájmu.

Byty spadají do energetické třídy D.

Termín pro podání žádostí: do 14. srpna 2020 do 13:00 h.

Žádost musí být doručena v zalepené obálce a zřetelně označené „NEOTVÍRAT – žádost o byt č. 6, nebo 41, nebo 42, nebo 43 v DPS“ (vždy vybrat požadovaný byt).

K vyplněné žádosti musí být přiloženo potvrzení o zaplacení jistoty a potvrzení o bezdlužnosti.

Bližší informace: odbor správy budov – Martina Bénová, tel.: 384 401 235.