Navigace

Obsah

Nabídka volného bytu č. 41 v DPS

Dle Směrnice rady města č. R2-18, nabízí město Dačice k pronájmu následující byt v Domě s pečovatelskou službou: byt č. 41, o velikosti (1+0), situovaného v 1. patře.

byt č. 41byt č. 41byt č. 41

Celková plocha: 30,20 m2

Nájemné a služby po slevě celkem (čerpání služeb): 2.971 Kč

Byt pro jednotlivce. Jistota 2.500 Kč.                                                      

Nájemné je orientační a bude upraveno dle skutečnosti v danou dobu pronájmu.

Byt spadá do energetické třídy D.                                                    

Termín pro podání žádostí: do 9. dubna 2021 do 13:00 h

Žádost musí být doručena v zalepené obálce a zřetelně označené „NEOTVÍRAT – žádost o byt č.  41 v DPS“.

K vyplněné žádosti musí být přiloženo potvrzení o zaplacení jistoty a potvrzení o bezdlužnosti.

Oficiální oznámení a podrobnosti o nabídce výše uvedeného bytu jsou zveřejněny na úřední desce (71.72 kB).

Bližší informace: odbor správy budov – Martina Bénová, tel.: 384 401 234.


 

Nabídka volného bytu č. 47 v DPS

Dle Směrnice rady města č. R2-18, nabízí město Dačice k pronájmu následující byt v Domě s pečovatelskou službou: Byt č. 47, o velikosti (1+0), situovaný v 2. patře

byt č. 47byt č. 47byt č. 47 (foto před rekonstrukcí)

Celková plocha: 30,20 m2

Nájemné a služby po slevě celkem (čerpání služeb): 3.491 Kč

Byt pro jednotlivce. Jistota 2.500 Kč.                                                      

Nájemné je orientační a bude upraveno dle skutečnosti v danou dobu pronájmu.

Byt spadá do energetické třídy D.                                                    

Termín pro podání žádostí: do 9. dubna 2021 do 13:00 h

Žádost musí být doručena v zalepené obálce a zřetelně označené „NEOTVÍRAT – žádost o byt č.  47 v DPS“.

K vyplněné žádosti musí být přiloženo potvrzení o zaplacení jistoty a potvrzení o bezdlužnosti.

Oficiální oznámení a podrobnosti o nabídce výše uvedeného bytu jsou zveřejněny na úřední desce (71.92 kB).

Bližší informace: odbor správy budov – Martina Bénová, tel.: 384 401 234.


 

Nabídka volného bytu č. 49 v DPS

Dle Směrnice rady města č. R2-18, nabízí město Dačice k pronájmu následující byt v Domě s pečovatelskou službou:  Byt č. 49, o velikosti (1+0), situovaný v 2. patře

Celková plocha: 30,20 m2

č. 49č. 49č. 49č. 49

Nájemné a služby po slevě celkem (čerpání služeb): 3.318 Kč

Byt pro jednotlivce. Jistota 2.500 Kč.                                                      

Nájemné je orientační a bude upraveno dle skutečnosti v danou dobu pronájmu.

Byt spadá do energetické třídy D.                                                    

Termín pro podání žádostí: do 9. dubna 2021 do 13:00 h

Žádost musí být doručena v zalepené obálce a zřetelně označené „NEOTVÍRAT – žádost o byt č. 49 v DPS“.

K vyplněné žádosti musí být přiloženo potvrzení o zaplacení jistoty a potvrzení o bezdlužnosti.

Oficiální oznámení a podrobnosti o nabídce výše uvedeného bytu jsou zveřejněny na úřední desce (71.94 kB).

Bližší informace: odbor správy budov – Martina Bénová, tel.: 384 401 234.