Navigace

Obsah

Nabídka volného bytu v DPS

Město Dačice zveřejňuje nabídku volného bytu č. 29, o velikosti (1+0), situovaného v přízemí ul. Bratrská, č. p. 221/I v Dačicích. Byt spadá do energetické třídy D. Byt pro jednotlivce.

Ukázka bytu ve středu: 16. 12. 2020 v době od 15:00 do 15:30 h.

byt č. 29byt č. 29byt č. 29

Nabídka musí obsahovat:
1. žádost o byt s přílohami na předtištěném tiskopise k vyzvednutí na odboru správy budov dveře č. 205, 206, odboru sociálních věcí dveře č. 210 - žádost o byt ke stažení žádost (pdf, 116 kB)
2. potvrzení o bezdlužnosti (součástí žádosti o byt) vůči městu Dačice (k potvrzení na finančním odboru MěÚ Dačice za poplatek 100 Kč), nesmí být starší jak 3 měsíce ke dni podání žádosti.
3. potvrzení o zaplacení jistoty (jistota ve výši 2 500 Kč se hradí na pokladně MěÚ), v případě, že vybraný zájemce od své nabídky odstoupí, jistota propadá a postupuje další v pořadí. Ostatním nevybraným zájemcům bude jistota vrácena.

Termín pro podání žádosti: 8. 1. 2021 do 13:00 h

Nejpozději v tento den musí být žádost doručena na podatelnu Městského úřadu v Dačicích, Palackého náměstí 2, 380 13 Dačice I v zalepené obálce a zřetelně označené „NEOTVÍRAT – žádost o byt č. 29 v DPS“.

Město Dačice si vyhrazuje právo neuzavřít nájemní smlouvu s žádným zájemcem.     Martina Bénová, vedoucí odboru, tel.: 384 401 235