Navigace

Obsah

Město Dačice nabízí byt č. 5 v DPS k pronájmu

Nabídka volného bytu v DPS dle Směrnice rady města č. R2-18, nabízí město Dačice k pronájmu následující byt v Domě s pečovatelskou službou: byt č. 5, o velikosti (1+1), situovaný v 1. patře, vhodný i pro dvojici.

Celková plocha: 35,10 m2

Nájemné a služby po slevě celkem (čerpání služeb): 3 432 Kč
Nájemné je orientační a bude upraveno dle skutečnosti v danou dobu pronájmu. Byt je určen přednostně pro dvojici, ale může být obsazen i jednotlivcem, pokud nebude nabídka od dvojice. Schody ve společných prostorách vybaveny schodišťovou sedačkou.

Ukázka bytu: ve středu 6. 11. 2019 v době od 15:00 do 15:30 h

Termín pro podání žádostí: do 8. listopadu 2019 do 13:00 h. Žádost musí být doručena v zalepené obálce a zřetelně označené „NEOTVÍRAT – žádost o byt č. 5 v DPS“
K vyplněné žádosti musí být přiloženo potvrzení o zaplacení jistoty ve výši 3 000 Kč.

Oficiální oznámení a podrobnosti o nabídce výše uvedeného bytu jsou zveřejněny na úřední desce.

Žádost o byt v DPS pro pár

Bližší informace: odbor správy budov – Martina Bénová, tel.: 384 401 234.


 

Město Dačice nabízí byt č. 60 v DPS k pronájmu

Nabídka volného bytu dle Směrnice rady města č. R2-18, nabízí město Dačice k pronájmu následující byt v Domě s pečovatelskou službou: byt č. 60, o velikosti (1+0), situovaný v přízemí

Celková plocha: 30,23 m2

Nájemné a služby po slevě celkem (čerpání služeb): 3 035 Kč
Nájemné je orientační a bude upraveno dle skutečnosti v danou dobu pronájmu. Byt pro jednotlivce.

Ukázka bytu: ve středu 6. 11. 2019 v době od 15:30 do 16:00 h

Termín pro podání žádostí: do 8. listopadu 2019 do 13:00 h. Žádost musí být doručena v zalepené obálce a zřetelně označené „NEOTVÍRAT – žádost o byt č. 60 v DPS“

K vyplněné žádosti musí být přiloženo potvrzení o zaplacení jistoty ve výši 2 800 Kč.

Oficiální oznámení a podrobnosti o nabídce výše uvedeného bytu jsou zveřejněny na úřední desce.

Žádost o byt v DPS pro jednotlivce

Bližší informace: odbor správy budov – Martina Bénová, tel.: 384 401 234.