Navigace

Obsah

Nabídka pronájmu sociálního bytu

Dle Směrnice rady města č. R2-18, nabízí město Dačice k pronájmu následující byt, týkající se pronájmu sociálního bytu č. 5, ul. Bratrská, č.p. 305/I v Dačicích veřejnosti.

pokoj s kuchyní 26,32 m2 balkon 3,28 m2
předsíň 4,98 m2 sklep 3,44 m2
koupelna s WC 4,70 m2 Celkem 42,72 m2

Konečný termín pro podání žádostí: 11. 10. 2019 do 13:00 h

Nejpozději v tento den musí být žádost doručena na podatelnu Městského úřadu v Dačicích, Palackého nám. 2, 380 13 Dačice v zalepené obálce a zřetelně označené "NEOTVÍRAT - ŽÁDOST O SOCIÁLNÍ BYT č. 5, Dačice 305/I".

Oficiální oznámení a podrobnosti o nabídce výše uvedeného bytu jsou zveřejněny na úřední desce.

Žádost o sociální byt 305

Bližší informace: odbor správy budov – Martina Bénová, tel.: 384 401 234.