Navigace

Obsah

Město Dačice nabízí pronájem startovacího bytu

V souladu se Směrnicí rady města R2-18 zveřejňuje Městský úřad v Dačicích nabídku, týkající se pronájmu startovacího bytu č. 7, ul. Bratrská, č. p. 175/I v Dačicích veřejnosti. Byt spadá do energetické třídy D.

Ukázka bytu ve středu  13. 2. 2019 v době od 15:00 do 15:30 h.

pokoj 1 21,10 m2 WC 1,30 m2
předsíň 5,80 m2 lodžie 2,5 m2
koupelna 3,40 m2 sklep 1,6 m2
    Celkem 35,70 m2

Konečný termín pro podání žádosti: 15. 2. 2019 do 13:00 h.

Nejpozději v tento den musí být žádost doručena na podatelnu Městského úřadu v Dačicích, Palackého náměstí 2, 380 13 Dačice I) v zalepené obálce a zřetelně označené „NEOTVÍRAT – ŽÁDOST O STARTOVACÍ BYT č. 7, Dačice 175/I“.

Více informací zde.

Žádost o startovací byt.

Informace podají a prohlídku zajistí pracovníci odboru správy budov MěÚ v Dačicích, Palackého nám. 2/I v kanceláři č. 206 nebo na tel. 384 401 235, 727 927 527.