Navigace

Obsah

Pronájem bytu č. 1, čp. 200/V

V souladu se Směrnicí rady města č. R2-18 zveřejňuje město Dačice nabídku týkající se pronájmu volného bytu č. 1, ul. Sokolská 200/V v Dačicích veřejnosti. Byt spadá do energetické třídy E.

Ukázka bytu ve středu: 13. 3. 2019 v době od 15:00 do 15:30 h.

pokoj 1 17,22 m2 WC 0,88 m2
pokoj 2 14,50 m2 spíž 0,80 m2
kuchyně 10,17 m2 sklep 18,52 m2
předsíň 8,64 m2 kolna 16,38 m2
koupelna 3,60 m2 celkem 90,71 m2

ul. Sokolskákuchyňkuchyňpokoj

pokojpokojkoupelna

WCchodbachodba

Konečný termín pro podání žádosti: 15. 3. 2019 do 13:00 hodin

Nejpozději v tento den musí být žádost doručena na podatelnu Městského úřadu v Dačicích, Palackého náměstí 2, 380 13 Dačice I v zalepené obálce a zřetelně označené „NEOTVÍRAT – PRONÁJEM BYTU č. 1, Dačice 200/V“.

Více informací zde.

Žádost o volný byt

Informace podají a prohlídku zajistí pracovníci odboru správy budov MěÚ v Dačicích, Palackého nám. 2/I v kanceláři č. 206 nebo na tel. 384 401 235, 727 927 527.


 

Pronájem bytu č. 7, ul. Tř. 9. května 162, Dačice

Město Dačice nabízí pronájem volného bytu č. 7, ul. Tř. 9. května č. p. 162, Dačice V veřejnosti. Byt spadá do energetické třídy G.

Pokoj 1 15,32 m2 Předsíň 8,52 m2
Pokoj 2 14,41 m2 Koupelna 3,38 m2
Pokoj 3 14,41 m2 WC 0,93 m2
Pokoj 4 10,46 m2 Balkón 4,02 m2
Kuchyně 7,90 m2 Sklep 7,10 m2
    Celkem 86,45 m2

kuchyňpokojpokojpokoj

chodbakoupelnakoupelnaWC

Ukázka bytu ve středu: 10. 4. 2019 v době od 15:40 do 16:10 h

Konečný termín pro podání žádosti: 12. 4. 2019 do 13:00 h

Nejpozději v tento den musí být žádost doručena na podatelnu Městského úřadu v Dačicích, Palackého náměstí 2, 380 13 Dačice I v zalepené obálce a zřetelně označené „NEOTVÍRAT – PRONÁJEM BYTU č. 7, Dačice 162/V“.

Více informací nabídka volného bytu k pronájmu.

Žádost o volný byt

Informace podají a prohlídku zajistí pracovníci odboru správy budov MěÚ v Dačicích, Palackého nám. 2/I v kanceláři č. 206 nebo na tel. 384 401 235, 727 927 527.