Navigace

Obsah

Pronájem startovacího bytu

Město nabízí k pronájmu startovací byt 1 + kk (35,70 m2) v ul. Bratrská čp. 175/I v Dačicích.  

Ukázka bytu ve středu: 22. 7. 2020  v době od 15:00 do 15:30 h.

pokoj 1

21,10

m2

WC

1,30

m2

předsíň

5,80

m2

lodžie

2,50

m2

koupelna

3,40

m2

sklep

1,60

m2

 

 

 

Celkem

35,70

m2

 

Termín pro podání žádostí: do 24. července 2020 do 13:00 h. Žádost musí být doručena v zalepené obálce a zřetelně označené „NEOTVÍRAT – ŽÁDOST O STARTOVACÍ BYT č. 7, Dačice 175/I“.

 

Nabídka musí obsahovat:

  1. žádost o startovací byt a přílohy na předtištěném tiskopise k vyzvednutí na odboru správy budov nebo na stránkách města www.dacice.cz
  2. potvrzení o bezdlužnosti vůči městu Dačice k vyzvednutí na MěÚ Dačice (finanční odbor -  za poplatek 100 Kč), nesmí být starší jak 3 měsíce
  3.  potvrzení o zaplacení kauce (kauce ve výši 2 500 Kč se hradí na pokladně MěÚ), v  případě, že vybraný zájemce od své nabídky odstoupí, kauce propadá a postupuje další v pořadí. Ostatním nevybraným zájemcům bude kauce vrácena.

Zájemci musí splňovat následující kritéria a podmínky:

  1. žádost mohou podat manželé nebo občané, kteří spolu sdílí společnou domácnost, jsou-li způsobilí k právním úkonům, jeden z nich je občanem ČR a jejich souhrnný věk nepřekročil 70 let
  2. žádost mohou podat pouze žadatelé, kteří nemají vlastnické nebo spoluvlastnické právo k nemovitosti určené k trvalému bydlení ani je neužívají právem odpovídajícím věcnému břemenu, dále osoby, které nemají uzavřenou nájemní smlouvu na byt
  3. žádost mohou podat pouze žadatelé s uzavřenou smlouvou o stavebním spoření, od jejího uzavření ke dni uzavření nájemní smlouvy uplynulo již minimálně ½ roku (nebo byla vložena částka 6 000 Kč jednorázově) a budou spořit celkem 6 let.Minimální částka, kterou účastník spoření ukládá - činí 1 000 Kč (tyto skutečnosti doloží uzavřenou smlouvou o stavebním spoření a výpisem ze svého účtu).

Kritéria výběru:

  • věk žadatelů- zaměstnání
  • počet dětí- stavební spoření
  • trvalý pobyt

Oficiální oznámení je zveřejněné na úřední desce. Bližší informace: odbor správy budov – Martina Bénová, tel.: 384 401 235.