Navigace

Obsah

1) Pronájem sociálního bytu

Město Dačice zveřejňuje nabídku pronájmu sociálního bytu č. 7, ul. Bratrská, č. p. 305/I v Dačicích veřejnosti. Byt spadá do energetické třídy B.

Ukázka bytu: ve čtvrtek  3. 12. 2020 v době od 15:00 do 15:30 h.

pokoj 1 22,32 m2 koupelna s WC 4,70 m2
kuchyň 11,50 m2 sklep 3,38 m2
předsíň 4,98 m2 Celkem 46,88 m2

Sociální bytSociální bytSociální bytSociální byt

Sociální bytSociální bytSociální bytSociální byt

Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 1. 1. 2021 do 31. 3. 2021 s možností prodloužení.

Nabídka musí obsahovat:

  1. žádost o sociální byt a přílohy
  2. potvrzení o bezdlužnosti vůči městu Dačice (k vyzvednutí na finančním odboru MěÚ Dačice za poplatek 100 Kč), nesmí být starší jak 3 měsíce

Zájemci musí splňovat následující kritéria a podmínky:

  1. o byt se mohou ucházet občané s trvalým bydlištěm v Dačicích a místních částech
  2. všichni uchazeči musí být občané ČR

Kritéria výběru:

  • průměr všech příjmů na jednoho člena domácnosti

Konečný termín pro podání žádosti: 4. 12. 2020 do 13:00 h

Nejpozději v tento den musí být žádost doručena na podatelnu Městského úřadu v Dačicích, Palackého náměstí 2, 380 13 Dačice I) v zalepené obálce a zřetelně označené „NEOTVÍRAT – ŽÁDOST O SOCIÁLNÍ BYT č. 7, Dačice 305/I“.


 

2) Pronájem startovacího bytu

Město Dačice zveřejňuje nabídku týkající se pronájmu startovacího bytu č. 7, ul. Bratrská, č. p. 175/I v Dačicích veřejnosti. Byt spadá do energetické třídy D.

Ukázka bytu: v pondělí 14. 12. 2020 v době od 15:00 do 15:30 h.

pokoj 1 21,10 m2 WC  1,30 m2
předsíň 5,80 m2 lodžie 2,50 m2
koupelna 3,40 m2 sklep 1,60 m2
    Celkem 35,7O m2


Nabídka musí obsahovat:

  1. žádost o startovací byt a přílohy na předtištěném tiskopise k vyzvednutí na odboru správy budov nebo na stránkách města www.dacice.cz
  2. potvrzení o bezdlužnosti vůči městu Dačice (k vyzvednutí na finančním odboru MěÚ Dačice za poplatek 100 Kč), nesmí být starší jak 3 měsíce ke dni podání žádosti
  3. potvrzení o zaplacení kauce (kauce ve výši 2500 Kč se hradí na pokladně MěÚ)

Konečný termín pro podání žádosti: 18. 12. 2020 do 13:00 hodin

Nejpozději v tento den musí být žádost doručena na podatelnu Městského úřadu v Dačicích, Palackého náměstí 2, 380 13 Dačice I v zalepené obálce a zřetelně označené „NEOTVÍRAT – ŽÁDOST O STARTOVACÍ BYT č. 7, Dačice 175/I“.