Navigace

Obsah

Nabídka pronájmu volného bytu

Město Dačice zveřejňuje nabídku (337.47 kB) pronájmu volného bytu č. 8, ul. Komenského 189/V v Dačicích veřejnosti. Byt spadá do energetické třídy C.

Ukázka bytu ve středu  12. 5. 2021 v době od 15:00 do 15:30 h.

byt č. 8byt č. 8byt č. 8

Konečný termín pro podání žádosti: 14. 5. 2021 do 13:00 h.

Nejpozději v tento den musí být žádost doručena na podatelnu Městského úřadu v Dačicích, Palackého náměstí 2, 380 13 Dačice I v zalepené obálce a zřetelně označené „NEOTVÍRAT – PRONÁJEM BYTU č. 8, Dačice 189/V“.

Bližší informace: odbor správy budov – Martina Bénová, tel.: 384 401 234.