Navigace

Obsah

On-line služby nabízené Městským úřadem Dačice: 

Elektronická podatelna - podatelna pro příjem zpráv v elektronické podobě

Objednávky na odbor dopravy a odbor vnitřních věcí - objednávky on-line, evidence vozidel a řidičů, občanské průkazy, cestovní doklady, matrika

Evidence střetu zájmu - informace podle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů

Ověření inženýrských sítí - služba stavebníkům (e-UtilityReport)